Showing 801-900 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย435040301วัดกุดตากล้าสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร2
802มหานิกาย437011001วัดกุดตากล้านาวังเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ1 กุดตากล้า
803มหานิกาย430280401วัดกุดตาดำทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา2 กุดตาดำ
804มหานิกาย367050601วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรมบ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์13 กุดตาบ้อง
805มหานิกาย436070501วัดกุดตาลาดโคกเริงรมย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ4
806มหานิกาย367060401วัดกุดตาแร้วนาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์7
807มหานิกาย446160201วัดกุดตาใกล้สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์10 นาคู
808มหานิกาย219011201วัดกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี3 กุดนกเปล้า
809มหานิกาย430081301วัดกุดนางทอหูกหินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา5
810มหานิกาย444091401วัดกุดนาดีหนองแสนวาปีปทุมมหาสารคาม5
811มหานิกาย433081001วัดกุดนาแก้วภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ3
812มหานิกาย430200601วัดกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา1
813มหานิกาย437011901วัดกุดน้ำกินนาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ5 กุดน้ำกิน
814มหานิกาย434190501วัดกุดน้ำเที่ยงทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี6 คอนสาย
815มหานิกาย440180101วัดกุดน้ำเที่ยงชนบทชนบทขอนแก่น8
816มหานิกาย430081101วัดกุดน้ำใสหนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา3
817มหานิกาย441030401วัดกุดน้ำใสกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี10 กุดน้ำใส
818มหานิกาย444070702วัดกุดน้ำใสหนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
819มหานิกาย444070701วัดกุดน้ำใส (บ้านกุดน้ำใส)หนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
820มหานิกาย447030101วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑
821มหานิกาย366110501วัดกุดประดู่สำนักขุนเณรดงเจริญพิจิตร7 กุดประดู่
822มหานิกาย434070901วัดกุดประทายกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี5 กุดประทาย
823มหานิกาย434152601วัดกุดปลาขาวบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี9 กุดปลาขาว
824มหานิกาย446061101วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์5
825มหานิกาย430230501วัดกุดปลาฉลาดบึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา6 กุดปลาฉลาด
826มหานิกาย435030201วัดกุดปลาดุกโนนเปือยกุดชุมยโสธร3
827มหานิกาย437010802วัดกุดปลาดุกนาผือเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4
828มหานิกาย434260402วัดกุดปลาตองกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี4 กุดปลาตอง
829มหานิกาย430180501วัดกุดปลาเข็งโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา1
830มหานิกาย434040302วัดกุดผักตบค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี4 ค้อทอง
831มหานิกาย433190401วัดกุดผักหนามหนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ7 กุดผักหนาม
832มหานิกาย435060201วัดกุดพันเขียวหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร5
833มหานิกาย430080101วัดกุดพิมานกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา7
834มหานิกาย435081201วัดกุดมงคลโคกสำราญเลิงนกทายโสธร3
835มหานิกาย436130301วัดกุดมะนาวโนนคูณคอนสารชัยภูมิ1 โนนคูณ
836ธรรมยุต635081101วัดกุดมะฮงกุดแห่เลิงนกทายโสธร6 บ้านกุดมะฮง
837มหานิกาย432030401วัดกุดมะโนโพนครกท่าตูมสุรินทร์7 กุดมะโน
838มหานิกาย430080501วัดกุดม่วงตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา7
839มหานิกาย436020201วัดกุดยางตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ3 กุดยาง
840ธรรมยุต647080902วัดกุดยางชุมนาซอวานรนิวาสสกลนคร10 นาซอ
841มหานิกาย434112102วัดกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
842มหานิกาย434152602วัดกุดระงุมบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี3 กุดระงุม
843มหานิกาย435011001วัดกุดระหวี่สิงห์เมืองยโสธรยโสธร8 กุดระหวี่
844มหานิกาย444070101วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม2
845มหานิกาย434011601วัดกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี2 กุดลาด
846มหานิกาย446011501วัดกุดลายหนองกุงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์8 กุดลาย
847มหานิกาย441011101วัดกุดลิงง้อนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี3 กุดลิงง้อ
848มหานิกาย443160401วัดกุดลึกพระบาทนาสิงห์รัตนวาปีหนองคาย4 กุดลึก
849มหานิกาย434020301วัดกุดวารีเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี7 กุดก่วย
850มหานิกาย445071201วัดกุดสระน้อยสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด13 กุดสระน้อย
851มหานิกาย430260401วัดกุดสระแก้ววังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา3 กุดสระแก้ว
852มหานิกาย430070201วัดกุดสวายพลับพลาโชคชัยนครราชสีมา12 กุดสวาย
853มหานิกาย447020402วัดกุดสะกอยโพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๗
854มหานิกาย443050801วัดกุดหมื่นสวนนาหนังโพนพิสัยหนองคาย1 นาหนัง
855มหานิกาย434070101วัดกุดหวายเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี9 กุดหวาย
856มหานิกาย446050602วัดกุดหว้าเก่ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 กุดหว้า
857มหานิกาย430180502วัดกุดหัวช้างโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา8
858มหานิกาย427060401วัดกุดหินคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว4 กุดหิน
859มหานิกาย430180301วัดกุดหินโคราชสูงเนินนครราชสีมา8
860มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
861มหานิกาย434220301วัดกุดอุดมสมบูรณ์หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี15 น้ำเกลี้ยง
862มหานิกาย446010301วัดกุดอ้อหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2
863ธรรมยุต639050401วัดกุดฮูอรุณรังษีนาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู3 กุดฮู
864มหานิกาย427030101วัดกุดเตยตาพระยาตาพระยาสระแก้ว11 กุดเตย
865มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
866มหานิกาย435041101วัดกุดเป่งเหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร5
867มหานิกาย367100201วัดกุดเป้าท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์9
868มหานิกาย433020501วัดกุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ5 กุดเมืองฮาม
869มหานิกาย444120102วัดกุดเม็กกุดรังกุดรังมหาสารคาม8 กุดเม็ก
870มหานิกาย434260403วัดกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี1 กุดเรือ
871มหานิกาย434030401วัดกุดเรือคำหนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี8 กุดเรือคำ
872ธรรมยุต647080101วัดกุดเรือคำวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร1 กุดเรือคำ
873มหานิกาย436040501วัดกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ2
874มหานิกาย427030102วัดกุดเวียนตาพระยาตาพระยาสระแก้ว4 กุดเวียน
875มหานิกาย430090702วัดกุดเวียนบัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา4 กุดเวียน
876มหานิกาย430180401วัดกุดเวียนบุ่งขี้เหล็กสูงเนินนครราชสีมา6
877มหานิกาย436010502วัดกุดเวียนบ้านค่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6 กุดเวียน
878มหานิกาย444010301วัดกุดเวียนท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม2
879มหานิกาย444040301วัดกุดเวียนมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม6
880มหานิกาย444010302วัดกุดเวียน (บ้านกุดเวียน)ท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม2
881มหานิกาย433040202วัดกุดเสลากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
882มหานิกาย434260401วัดกุดแกกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี7 กุดแก
883ธรรมยุต649011301วัดกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 กุดแข้
884มหานิกาย436070301วัดกุดแคนบ้านตาลบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ7 กุดแคน
885มหานิกาย443150301วัดกุดแคนหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย3
886มหานิกาย444090401วัดกุดแคนดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม8 กุดแคน
887มหานิกาย445040701วัดกุดแคนวนารามดงกลางจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด3 กุดแคน
888มหานิกาย435030401วัดกุดแดงนาโส่กุดชุมยโสธร5
889มหานิกาย427061205วัดกุดแต้ศรัทธารามฟากห้วยอรัญประเทศสระแก้ว8 หนองแข้
890มหานิกาย447030102วัดกุดแฮดกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗
891มหานิกาย431030901วัดกุดโคลนห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์3
892ธรรมยุต633011101วัดกุดโง้งโพนข่าเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ6
893ธรรมยุต642010101วัดกุดโง้งกุดป่องเมืองเลยเลย2 ฟากเลย 2
894มหานิกาย449010101วัดกุดโง้งน้อยมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร4 กุดโง้งน้อย
895มหานิกาย441110201วัดกุดโดบ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี10 ศรีสามารถ
896มหานิกาย430080607วัดกุดโดกบ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมากุดโดก หมู่ที่ 8
897มหานิกาย430030401วัดกุดโบสถ์กุดโบสถ์เสิงสางนครราชสีมา1
898มหานิกาย430070301วัดกุดโบสถ์ท่าอ่างโชคชัยนครราชสีมา2 กุดโบสถ์
899มหานิกาย435030601วัดกุดไกรสรหนองหมีกุดชุมยโสธร5 บ้านกุดไกรสร
900มหานิกาย447010902วัดกุดไผทม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร5 กุดจิก