Showing 701-800 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย441100401วัดกิตติดำรงธรรมผาสุกวังสามหมออุดรธานี6 คำจวง
702ธรรมยุต648120101วัดกิตติพรพุทธารามยอดชาดวังยางนครพนม5 นาดอย
703มหานิกาย432051101วัดกิตติพัฒน์วนารามโชคนาสามปราสาทสุรินทร์8 ตะเพรา
704มหานิกาย434191101วัดกิตติราชเจริญศรีระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 นาแก
705มหานิกาย358040201วัดกิตติวงศ์แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน2 ในเวียง
706มหานิกาย583020103วัดกิตติวนารามรัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต1 กะทู้
707มหานิกาย583010801วัดกิตติสังฆารามกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต2 บ้านกะตะ
708ธรรมยุต667020102วัดกิตติสารวนารามชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์หมู่ 14
709มหานิกาย427060605วัดกิโลสองศรัทธารามป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว6 หนองหมากบี้
710มหานิกาย427010501วัดกิโลสามท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว12 กิโลสาม
711มหานิกาย427010502วัดกิโลสี่ท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว9 กิโลสี่
712มหานิกาย440101601วัดกิโลเมตรสิบหกหนองน้ำใสบ้านไผ่ขอนแก่น9
713มหานิกาย362011901วัดกิ่งทองวนารามสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร6 ลำมะโกรก
714มหานิกาย217020702วัดกิ่งประดิษฐ์พักทันบางระจันสิงห์บุรี6
715มหานิกาย211030801วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ13 ถนนกิ่งแก้ว
716มหานิกาย350210201วัดกิ่วจำปีศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่11
717มหานิกาย356030601วัดกิ่วชมภูน้ำแวนเชียงคำพะเยา6 ชัยชมภู
718มหานิกาย357071201วัดกิ่วพร้าวจันจว้าใต้แม่จันเชียงราย4
719มหานิกาย351011306วัดกิ่วมื่นมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 8
720มหานิกาย350160401วัดกิ่วลมบ่อหลวงฮอดเชียงใหม่8 กิ่วลม
721มหานิกาย352100401วัดกิ่วหลวงบ้านกิ่วแม่ทะลำปาง1
722มหานิกาย356020101วัดกิ่วแก้วห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา11 กิ่วแก้ว
723มหานิกาย350120601วัดกิ่วแลน้อยบ้านแมสันป่าตองเชียงใหม่10 กิ่วแลน้อย
724มหานิกาย350120101วัดกิ่วแลหลวงยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่4
725มหานิกาย434110301วัดกึ่งพุทธกาลเกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี15 กึ่งพุทธกาล
726มหานิกาย443011701วัดกุกุรัตนารามปะโคเมืองหนองคายหนองคาย6
727มหานิกาย437070301วัดกุงชัยเปือยลืออำนาจอำนาจเจริญ10
728มหานิกาย447020301วัดกุงศรีนาเพียงกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๑ บ้านกุงศรี
729มหานิกาย439040901วัดกุงศรีสันติยารามหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู4
730มหานิกาย439040902วัดกุงศรีสันติยาราม (ดุงศรีสันติยาราม)หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู4
731มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
732มหานิกาย358010401วัดกุงเปาปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน11 ขุนกลาง
733มหานิกาย358010402วัดกุงไม้สักปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน2
734มหานิกาย219070301วัดกุญชรบ้านหลวงดอนพุดสระบุรี4 บ้านหลวง
735มหานิกาย448030202วัดกุญชรโนนตาลท่าอุเทนนครพนม5
736มหานิกาย215030601วัดกุญชรชาติการามนรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง4 บ้านตะพุ่น
737มหานิกาย441070301วัดกุญชรดารามนาชุมแสงทุ่งฝนอุดรธานี5 ช้างใหญ่
738มหานิกาย434320201วัดกุญชรดิตถารามท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี2 ท่าช้าง
739มหานิกาย365070101วัดกุญชรทรงธรรมวัดโบสถ์วัดโบสถ์พิษณุโลก10 คลองช้าง
740มหานิกาย354040601วัดกุญชรนิมิตบ้านกวางสูงเม่นแพร่5
741มหานิกาย276020901วัดกุญชรวชิรารามห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี4
742มหานิกาย276020902วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)ห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี4
743มหานิกาย444010901วัดกุญชรวนารามท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม7 หนองเขื่อนช้าง
744มหานิกาย362050901วัดกุญชรศรัทธาธรรมวังไทรคลองขลุงกำแพงเพชร13 ช้างคับ
745มหานิกาย434110101วัดกุญชรารามขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี6 ดอนทับช้าง
746มหานิกาย441180701วัดกุญชรเกษารามโสมเยี่ยมน้ำโสมอุดรธานี3 หัวช้าง
747มหานิกาย592010102วัดกุฎยารามทับเที่ยงเมืองตรังตรัง2 ถนนเพลินพิทักษ์
748มหานิกาย214030201วัดกุฎีกรุท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
749มหานิกาย276010201วัดกุฎีดาวคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
750มหานิกาย367011102วัดกุฎีดาวนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
751มหานิกาย214010501วัดกุฎีทองท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกุฎีทอง
752มหานิกาย214150802วัดกุฎีทองพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา7
753มหานิกาย217040301วัดกุฎีทองบางน้ำเชี่ยวพรหมบุรีสิงห์บุรี3
754มหานิกาย272010202วัดกุฎีทองรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี3 กุฎีทอง
755มหานิกาย214110401วัดกุฎีประสิทธิ์ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1
756มหานิกาย367020301วัดกุฎีพระท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์4
757มหานิกาย214011501วัดกุฎีลายบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
758มหานิกาย426030401วัดกุฎีเตี้ยอาษาบ้านนานครนายก3
759มหานิกาย220060901วัดกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี5
760มหานิกาย360040901วัดกุฏตามั่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์12 กุดตามั่น
761มหานิกาย276020301วัดกุฏิบางเค็มเขาย้อยเพชรบุรี4
762มหานิกาย276070901วัดกุฏิท่าแร้งบ้านแหลมเพชรบุรี5
763มหานิกาย580012201วัดกุฏิท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช16
764มหานิกาย362060101วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร10 พรานกระต่าย
765มหานิกาย426010501วัดกุฏิการามท่าทรายเมืองนครนายกนครนายก6
766มหานิกาย353080701วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรมทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์4 ตาล
767มหานิกาย593010901วัดกุฏิภักดีสังวรลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง7
768มหานิกาย353080702วัดกุฏีพระฤาษีทรงธรรมทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์ม.๔ บ.ตาล
769มหานิกาย220020201วัดกุณฑีธารคลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี1
770มหานิกาย435011209วัดกุดกงเขื่องคำเมืองยโสธรยโสธร4 กุดกง
771มหานิกาย435020301วัดกุดกว้างดงมะไฟทรายมูลยโสธร2 กุดกว้าง
772มหานิกาย446060801วัดกุดกอกสระพังทองเขาวงกาฬสินธุ์5
773มหานิกาย434040102วัดกุดกะเสียนเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี11
774มหานิกาย434240101วัดกุดกั่วดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี3 กุดกั่ว
775มหานิกาย430290301วัดกุดกี่สีดารามช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา6 กุดกี่
776มหานิกาย435041001วัดกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1
777มหานิกาย430181001วัดกุดขมิ้นหนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา3
778มหานิกาย216061401วัดกุดขามดอนดึงบ้านหมี่ลพบุรี2
779มหานิกาย430210501วัดกุดคล้าหมูสีปากช่องนครราชสีมา5 กุดคล้า
780มหานิกาย434010102วัดกุดคูณในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานีถนนพโลชัย
781มหานิกาย446180501วัดกุดฆ้องชัยลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
782มหานิกาย435010801วัดกุดจอกน้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร5 กุดจอก
783มหานิกาย430070901วัดกุดจอกน้อยละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา6
784มหานิกาย430070902วัดกุดจอกใหญ่ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา7
785มหานิกาย430090801วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิกหนองแห้ว
786มหานิกาย430090802วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิก
787มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
788มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
789มหานิกาย447010901วัดกุดจิกม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร5 กุดจิก
790ธรรมยุต641041601วัดกุดจิกหนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี1 กุดจิก
791มหานิกาย436040901วัดกุดฉิมหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ3
792มหานิกาย448051101วัดกุดฉิมน้อยกุดฉิมธาตุพนมนครพนม5 กุดฉิมน้อย
793มหานิกาย430200901วัดกุดชนวนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา4
794มหานิกาย434152001วัดกุดชุมหนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี1 กุดชุม
795มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
796มหานิกาย444011001วัดกุดซุยลาดพัฒนาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8 กุดซุย
797ธรรมยุต639030401วัดกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู2
798ธรรมยุต647060101วัดกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร5 กุดตะกาบ
799มหานิกาย426011201วัดกุดตะเคียนเขาพระเมืองนครนายกนครนายก8
800มหานิกาย434040201วัดกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี4 กุดตากล้า