Showing 601-700 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย219090801วัดกัลยาณบรรพตพุกร่างพระพุทธบาทสระบุรี5 บ้านเขาเลี้ยว
602มหานิกาย446090702วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์10
603มหานิกาย431041701วัดกัลยาณมิตตารามลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์5 หนองยาง
604มหานิกาย110150101วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
605มหานิกาย431030801วัดกัลยาณวัฒน์บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์5
606มหานิกาย273061502วัดกัลยาณีทรงธรรมบ้านใหม่สามพรานนครปฐม4 สวนผัก
607มหานิกาย432011001วัดกัลยาณโกมุทแกใหญ่เมืองสุรินทร์สุรินทร์2
608ธรรมยุต680120201วัดกัลยานฤมิตคลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช5
609มหานิกาย360060301วัดกัลยารัตน์หนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์4
610มหานิกาย448080401วัดกัลยารามสามผงศรีสงครามนครพนม4 ปากยาม
611มหานิกาย433090102วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ14
612มหานิกาย443020601วัดกัสสปมธุโลมบ้านถ่อนท่าบ่อหนองคาย6
613มหานิกาย357070301วัดกาคำแม่คำแม่จันเชียงราย1
614มหานิกาย432090101วัดกางของระแงงศีขรภูมิสุรินทร์9
615มหานิกาย276020801วัดกาจับศรัทธาธรรมห้วยโรงเขาย้อยเพชรบุรี3
616มหานิกาย354010601วัดกาซ้องเหมืองหม้อเมืองแพร่แพร่4
617มหานิกาย354010801วัดกาซ้องเหนือแม่หล่ายเมืองแพร่แพร่3
618มหานิกาย592060801วัดกาญจนบริรักษ์เขาขาวห้วยยอดตรัง2 โคกแค
619มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
620มหานิกาย449010601วัดกาญจนประดิษฐ์ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 นาคำ
621มหานิกาย447180201วัดกาญจนวนารามหลุบเลาภูพานสกลนคร7 กกแต้
622มหานิกาย110190101วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
623มหานิกาย272100101วัดกาญจนารามหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี4 ดอนสำโรง
624มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
625มหานิกาย439030301วัดกาญจนารามหนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู6
626มหานิกาย440130301วัดกาญจนารามโนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น1
627มหานิกาย580121201วัดกาญจนารามบางพระปากพนังนครศรีธรรมราช3
628ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
629ธรรมยุต647120601วัดกาญจนาวนารามบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร10 พิมพ์พัฒนา
630มหานิกาย590030101วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา2
631มหานิกาย356090101วัดกาดถีห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา8 กาดถี
632มหานิกาย362011101วัดกาทิ้งสามัคคีธรรมคณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 เกาะสง่า
633ธรรมยุต632050901วัดกาบกระบือโคกสะอาดปราสาทสุรินทร์7 กาบกระบือ
634มหานิกาย272020401วัดกาบบัวเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กาบบัว
635มหานิกาย432080601วัดกาพระคุณารามหัวงัวสนมสุรินทร์2
636มหานิกาย434112101วัดการุณญาวาสกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 กาจับ
637มหานิกาย449070401วัดการุณทราวาสบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร3 บ้านเป้า
638มหานิกาย218050501วัดการเปรียญบางขุดสรรคบุรีชัยนาท10 หัวเด่น
639มหานิกาย217060901วัดการ้องห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี3
640มหานิกาย272011701วัดการ้องสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี1 การ้อง
641มหานิกาย586010601วัดกาลพัฒนารามนาชะอังเมืองชุมพรชุมพร5
642มหานิกาย350100201วัดกาวีละแม่สาวแม่อายเชียงใหม่7 กาวีละ
643มหานิกาย354020101วัดกาศผาแพร่ร้องกวางร้องกวางแพร่4 กาศผาแพร่
644มหานิกาย352010601วัดกาศเมฆชมพูเมืองลำปางลำปาง5
645มหานิกาย354040802วัดกาศเหนือบ้านกาศสูงเม่นแพร่9
646มหานิกาย352010801วัดกาศโป่งปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง7
647มหานิกาย354040801วัดกาศใต้บ้านกาศสูงเม่นแพร่3
648มหานิกาย357070101วัดกาสาแม่จันแม่จันเชียงราย3
649มหานิกาย443170201วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย3 กาหม
650มหานิกาย590080201วัดกาหรำโรงกระแสสินธุ์สงขลา2
651มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
652มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
653มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
654มหานิกาย584070301วัดกาฬสินธุ์ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานีม.3
655มหานิกาย432090201วัดกาเกาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
656มหานิกาย432090202วัดกาเกาะ (กาเจาะ)ตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
657มหานิกาย432090203วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
658ธรรมยุต615041201วัดกาไสย์ธรรมิการามทางพระโพธิ์ทองอ่างทอง4 กาไสย์
659มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
660มหานิกาย357050301วัดกำพร้าวัวทองธารทองพานเชียงราย7
661มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
662มหานิกาย272020101วัดกำมะเชียรเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กำมะเชียร
663มหานิกาย277050301วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์2
664มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
665มหานิกาย110220701วัดกำแพงบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10 บ้านสายแวก
666มหานิกาย110220901วัดกำแพงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
667มหานิกาย212010302วัดกำแพงบางเขนเมืองนนทบุรีนนทบุรี8
668มหานิกาย214060101วัดกำแพงบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเลน
669มหานิกาย215020701วัดกำแพงหลักฟ้าไชโยอ่างทอง3 บ้านกำแพง
670มหานิกาย215060201วัดกำแพงศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทอง11 บ้านศาลเจ้า
671มหานิกาย216060501วัดกำแพงบ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี6
672มหานิกาย217060601วัดกำแพงท่างามอินทร์บุรีสิงห์บุรี2
673มหานิกาย218040101วัดกำแพงสรรพยาสรรพยาชัยนาท1
674มหานิกาย218050101วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท15
675มหานิกาย220010202วัดกำแพงมะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
676มหานิกาย425070601วัดกำแพงคำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี8
677มหานิกาย436100701วัดกำแพงโคกสะอาดภูเขียวชัยภูมิ3
678มหานิกาย596010501วัดกำแพงกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส2 กำแพง
679มหานิกาย350150101วัดกำแพงงามหางดงหางดงเชียงใหม่3
680มหานิกาย364010601วัดกำแพงงามบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย2
681มหานิกาย366070201วัดกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร4 กำแพงดิน
682มหานิกาย580020501วัดกำแพงถมนาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช5 กำแพงถม
683มหานิกาย110220902วัดกำแพงบางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
684มหานิกาย216030101วัดกำแพงประชารามโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี5 โคกสำโรง
685มหานิกาย215060801วัดกำแพงมณีห้วยคันแหลนวิเศษชัยชาญอ่างทอง2
686มหานิกาย365050301วัดกำแพงมณีโคกสลุดบางกระทุ่มพิษณุโลก6 โฉงใต้
687มหานิกาย362040701วัดกำแพงสวรรค์บ่อถ้ำขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร1 คลองกระดาน
688มหานิกาย350051401วัดกำแพงหินเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่8 ปางกำแพงหิน
689มหานิกาย356010801วัดกำแพงหินแม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา8 สันต้นผึ้ง
690ธรรมยุต662010101วัดกำแพงเพชรในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
691มหานิกาย270070702วัดกำแพงเหนือบ้านสิงห์โพธารามราชบุรี6
692มหานิกาย214050401วัดกำแพงแก้วสะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา1
693มหานิกาย276010101วัดกำแพงแลงท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
694มหานิกาย273021001วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม6
695มหานิกาย270070701วัดกำแพงใต้บ้านสิงห์โพธารามราชบุรี9
696มหานิกาย350200102วัดกำแพงใหม่เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่3
697มหานิกาย433070301วัดกำแมดหนองเชียงทูนปรางค์กู่ศรีสะเกษ3 กำแมด
698มหานิกาย435030301วัดกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
699มหานิกาย435030302วัดกำแมด (สุริโยกำแมด)กำแมดกุดชุมยโสธร1
700มหานิกาย366030501วัดกิจวินัยวรรณาดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้างพิจิตร