Showing 501-600 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
501มหานิกาย433070601วัดกอกหวานโพธิ์ศรีปรางค์กู่ศรีสะเกษ1
502มหานิกาย351011701วัดกอข่อยหนองหนามเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 6
503มหานิกาย351060702วัดกอค่าท่าตุ้มป่าซางลำพูน180 หมู่ที่ 2
504มหานิกาย350030401วัดกองกานแม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่7
505มหานิกาย358060301วัดกองก๋อยกองก๋อยสบเมยแม่ฮ่องสอน1 กองก๋อย
506มหานิกาย350080101วัดกองขากน้อยสะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่8 บ้านกองขากน้อย
507มหานิกาย350080102วัดกองขากหลวงสะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่7
508มหานิกาย221031001วัดกองดินกองดินแกลงระยอง2 กองดิน
509มหานิกาย350190701วัดกองทรายหนองผึ้งสารภีเชียงใหม่6
510มหานิกาย219080301วัดกองทองสว่างอารมณ์ดอนทองหนองโดนสระบุรี5 บ้านกองทอง
511มหานิกาย430010101วัดกองพระทรายในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
512มหานิกาย448030201วัดกองมณีโนนตาลท่าอุเทนนครพนม1
513มหานิกาย448100101วัดกองมณีโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม7 หนองสะโน
514มหานิกาย448100301วัดกองมณีนาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม5 ขามเตี้ยน้อย
515มหานิกาย367011501วัดกองมูลสามัคคีธรรมห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์7 ศรีสะเกษ
516มหานิกาย350200101วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่2
517มหานิกาย436120501วัดกองศรีหนองสังข์แก้งคร้อชัยภูมิ2
518มหานิกาย440011501วัดกองศรีบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น3
519มหานิกาย440220201วัดกองศรีโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น10 มูลนาค
520มหานิกาย272100601วัดกองเงินเชตะวันทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี3 หนองหัวหาย
521มหานิกาย211040801วัดกองแก้วบางยอพระประแดงสมุทรปราการ8 บ้านคลองบางกระเจ้า
522มหานิกาย442120401วัดกองแก้วโนนป่าซางผาขาวเลย3 ห้วยกาบเปลือย
523มหานิกาย427051001วัดกองแก้วนพคุณหนองตะเคียนบอนวัฒนานครสระแก้ว5 กองแก้วนพคุณ
524มหานิกาย442020105วัดกองแก้วสามัคคีนาด้วงนาด้วงเลยม.5
525มหานิกาย350030201วัดกองแขกท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่7
526มหานิกาย350030801วัดกองแขกใต้กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
527มหานิกาย356050901วัดกองแลดงสุวรรณดอกคำใต้พะเยา6 กองแล
528มหานิกาย353070501วัดกองโคคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์3 กองโค
529มหานิกาย445010301วัดกอนประชารามเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด2
530ธรรมยุต690100301วัดกอบกุลรัตนารามพังลาสะเดาสงขลา5
531มหานิกาย350190201วัดกอประจำโฮงสารภีสารภีเชียงใหม่8 สันกับตอง
532มหานิกาย351010301วัดกอม่วงอุโมงค์เมืองลำพูนลำพูน157 หมู่ที่ 5
533มหานิกาย351060101วัดกอม่วงปากบ่องป่าซางลำพูน-
534มหานิกาย351060301วัดกอม่วงแม่แรงป่าซางลำพูน8
535มหานิกาย352020301วัดกอรวกจางเหนือแม่เมาะลำปาง3
536มหานิกาย350130401วัดกอสะเลียมบวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่8
537มหานิกาย350120501วัดกอโชคแม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่3 บ้านต้นตัน
538มหานิกาย214051301วัดกอไผ่บางหลวงโดดบางบาลพระนครศรีอยุธยา3
539มหานิกาย433051301วัดกะกำตะเคียนขุขันธ์ศรีสะเกษ4
540มหานิกาย433051302วัดกะกำ (ระกำ)ตะเคียนขุขันธ์ศรีสะเกษ4
541มหานิกาย430150901วัดกะชอนกระชอนพิมายนครราชสีมา4
542มหานิกาย430150902วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)กระชอนพิมายนครราชสีมา4
543มหานิกาย592080201วัดกะช่องช่องนาโยงตรัง6
544มหานิกาย218030401วัดกะทงหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท3
545ธรรมยุต632011801วัดกะทมวนารามนาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์8
546มหานิกาย222100201วัดกะทิงพลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรี5
547มหานิกาย583020101วัดกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต4 บ้านกะทู้
548มหานิกาย220110201วัดกะบกคู่ท่าบุญมีเกาะจันทร์ชลบุรี6
549มหานิกาย218080201วัดกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท5 กะบกเตี้ย
550มหานิกาย592090301วัดกะปางเหนือหนองบัวรัษฎาตรัง9 กะปางเหนือ
551มหานิกาย592010101วัดกะพังสุรินทร์ทับเที่ยงเมืองตรังตรังกะพังสุรินทร์
552มหานิกาย430090501วัดกะพี้ค้างพลูโนนไทยนครราชสีมา6 กระพี้
553มหานิกาย436011601วัดกะพี้โนนสำราญเมืองชัยภูมิชัยภูมิ3
554มหานิกาย432160301วัดกะพุ่มรัตน์ตากูกเขวาสินรินทร์สุรินทร์1
555มหานิกาย432090401วัดกะลันยางศีขรภูมิสุรินทร์15 กะลัน
556มหานิกาย214141001วัดกะสังข์ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกะสังข์
557มหานิกาย427030701วัดกะสังอัตตนันท์ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว8 กะสัง
558มหานิกาย436150301วัดกะฮาดกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ6
559มหานิกาย580040601วัดกะเปียดกะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช6
560มหานิกาย432130401วัดกะเพอโรตาวังบัวเชดสุรินทร์3 กะเพอโร
561มหานิกาย219021001วัดกะเหรี่ยงคอม้าชะอมแก่งคอยสระบุรี3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า
562มหานิกาย433160101วัดกะเอินบุสูงวังหินศรีสะเกษ1 กระเอิน
563มหานิกาย580090802วัดกะโสมเหนือกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช6
564มหานิกาย580090801วัดกะโสมใต้กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช4
565มหานิกาย443070102วัดกัจจายนารามพานพร้าวศรีเชียงใหม่หนองคาย8
566มหานิกาย350051201วัดกัญจน์นิธยารามแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่10
567มหานิกาย216020301วัดกัณฑาพฤกษ์มะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี1 มะนาวหวาน
568มหานิกาย448071501วัดกัณฑิศรีวรารามสีชมพูนาแกนครพนม1 สีชมพู
569มหานิกาย434111801วัดกัณตะภารามถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
570มหานิกาย580200201วัดกัดนาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช1 วัดกัด
571มหานิกาย580200202วัดกัตสัทธารามนาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช1 วัดกัด
572มหานิกาย580200203วัดกัตสัทธาราม (กัด)นาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช1 วัดกัด
573มหานิกาย433042101วัดกัททลิวันสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 มะลิวัลย์
574มหานิกาย216060301วัดกัทลีพนารามบ้านกล้วยบ้านหมี่ลพบุรี4
575มหานิกาย440130201วัดกัทลีวัณใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่น1
576มหานิกาย432101202วัดกัทลีสันติธรรมทับทันสังขะสุรินทร์10 กล้วย
577มหานิกาย436060701วัดกันกงละหานจัตุรัสชัยภูมิ7 กันกง
578มหานิกาย431070501วัดกันงาธรรมฤทธิ์ละเวี้ยประโคนชัยบุรีรัมย์11 หนองกันงา
579มหานิกาย433080603วัดกันจดกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ7
580มหานิกาย433040201วัดกันจานกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
581มหานิกาย433050402วัดกันจานดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ1 กันจาน
582มหานิกาย110150501วัดกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานครคลองบางน้ำชน
583มหานิกาย433081201วัดกันตรวจห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษ1 กันตรวจ
584มหานิกาย433060601วัดกันตรวจหนองสำราญโนนปูนไพรบึงศรีสะเกษ10 หนองสำราญ
585มหานิกาย448050201วัดกันตศิลาวาสฝั่งแดงธาตุพนมนครพนม3
586มหานิกาย434111802วัดกันตะภารามถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี4 คำแคน
587มหานิกาย584121101วัดกันตารามเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีม.5 กอบแกบ
588ธรรมยุต633041601วัดกันทรลักษ์ธรรมารามหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนม่วงใต้
589มหานิกาย433080902วัดกันทรอมน้อยกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ6 กันทรอมน้อย
590มหานิกาย433080903วัดกันทรอมอุดมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ1 กันทรอม
591มหานิกาย433080901วัดกันทรอมใต้กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
592มหานิกาย433030101วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์
593มหานิกาย432051601วัดกันทรารามกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์1 กันตวจระมวล
594ธรรมยุต610130201วัดกันมาตุยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนมังกร
595มหานิกาย584160201วัดกันหลาสินปุนพระแสงสุราษฎร์ธานีม.2
596มหานิกาย443010701วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย7
597มหานิกาย584150401วัดกัลปนารามทุ่งหลวงเวียงสระสุราษฎร์ธานีม.4
598มหานิกาย362010701วัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 ลานดอกไม้
599มหานิกาย431061001วัดกัลยาณธรรมหนองตะครองละหานทรายบุรีรัมย์2 หนองกี่
600ธรรมยุต647080901วัดกัลยาณธัมโมนาซอวานรนิวาสสกลนคร7 สมสนุก