Showing 901-1,000 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย447011101วัดกุดไผทดงชนเมืองสกลนครสกลนครเหล่าละโมง
902มหานิกาย430280402วัดกุดไผ่วนารามทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา8 กุดไผ่
903มหานิกาย447030502วัดกุดไหกุดไหกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑
904มหานิกาย448020301วัดกุตาไก้เหนือกุตาไก้ปลาปากนครพนม10
905มหานิกาย110260101วัดกุนนทีรุทธารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
906มหานิกาย440210401วัดกุมพะศรีวิลัยคูคำซำสูงขอนแก่น5 หม้อ
907มหานิกาย350070301วัดกุมภประดิษฐ์สันโป่งแม่ริมเชียงใหม่6
908มหานิกาย443020901วัดกุมภประดิษฐ์โพนสาท่าบ่อหนองคาย2
909มหานิกาย431091001วัดกุมภียานหายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์1
910ธรรมยุต691030201วัดกุมภีลบรรพตควนกาหลงควนกาหลงสตูล2 ซอย 10
911มหานิกาย353011101วัดกุมภีล์ทองบ้านด่านเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์5 ไร่
912มหานิกาย441240101วัดกุมภีวนารามบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี11 วังแข้
913มหานิกาย580070601วัดกุมแปบ้านตูลชะอวดนครศรีธรรมราช3 กุมแป
914มหานิกาย580140201วัดกุมแปทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช9 กุมแป
915มหานิกาย277020101วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์1 กุยบุรี
916มหานิกาย277020201วัดกุยเหนือกุยเหนือกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์6
917มหานิกาย271070401วัดกุยแหย่ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
918มหานิกาย580130501วัดกุลธารามควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช7
919ธรรมยุต637070701วัดกุลเชฎโฐโคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญเหล่ามันแกว
920มหานิกาย439021301วัดกุศลกิจพิทักษ์กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู1 หันนางาม
921มหานิกาย439041204วัดกุศลกิจพิทักษ์หันนางามศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูบ้านหันนางาม หมู่ ๑
922มหานิกาย439050201วัดกุศลนารีบ้านโคกสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู4 นาโมง
923มหานิกาย443010501วัดกุศลนารีเวียงคุกเมืองหนองคายหนองคาย3 บ้านเวียงคุก
924มหานิกาย584170101วัดกุศลศรัทธารามท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีม.7
925มหานิกาย434111001วัดกุศลศรีสวัสดิ์โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี9 ศรีสวัสดิ์
926ธรรมยุต610130202วัดกุศลสมาครสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนราชวงศ์
927มหานิกาย441080201วัดกุษาวดีหนองหลักไชยวานอุดรธานี3 สะงวย
928มหานิกาย440120101วัดกุสวนารามเมืองพลพลขอนแก่น5
929มหานิกาย271110201วัดกุสาวดีกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 หนองบัว
930มหานิกาย594090601วัดกุสาวดีตาแกะยะหริ่งปัตตานี4
931มหานิกาย430010102วัดกุสุมภ์สัทธารามในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
932มหานิกาย448051203วัดกุหลาบพัฒนารามธาตุพนมเหนือธาตุพนมนครพนม7 โคกสว่างพัฒนา
933ธรรมยุต640040601วัดกุเวียนโนนทองหนองเรือขอนแก่น7
934มหานิกาย276060201วัดกุ่มบ้านหาดบ้านลาดเพชรบุรี2
935มหานิกาย430190501วัดกุ่มพะยาบึงอ้อขามทะเลสอนครราชสีมา3
936มหานิกาย219030201วัดกุ่มหักกุ่มหักหนองแคสระบุรี9 กุ่มหัก
937มหานิกาย352080401วัดกุ่มเนิ้งแม่มอกเถินลำปาง7
938มหานิกาย214140301วัดกุ่มแต้สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา6 บ้านกุ่มแต้
939มหานิกาย272020602วัดกุ่มโคกทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี5 กุ่มโคก
940มหานิกาย350030101วัดกู่ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่3
941มหานิกาย447121302วัดกู่พันนาสว่างแดนดินสกลนคร2
942มหานิกาย351030104วัดกู่ขาวบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน15
943มหานิกาย351030205วัดกู่ขาวป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน-
944มหานิกาย350010601วัดกู่คำวัดเกตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
945มหานิกาย350120102วัดกู่คำยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่12
946มหานิกาย352011701วัดกู่คำต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง4
947มหานิกาย355010101วัดกู่คำในเวียงเมืองน่านน่านถ.สุริยะพงษ์
948มหานิกาย442090201วัดกู่คำทรายขาววังสะพุงเลย5 ทรายขาว
949มหานิกาย352060101วัดกู่คำน้อยแจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง5
950มหานิกาย351011307วัดกู่คำเหนือมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน5 หมู่ที่ 16
951มหานิกาย435040801วัดกู่จานกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร1
952มหานิกาย444070602วัดกู่ทองปอพานนาเชือกมหาสารคาม5
953ธรรมยุต644050601วัดกู่ทองกู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม1 กู่ทอง
954มหานิกาย444070601วัดกู่ทอง (บ้านกุดหลวง)ปอพานนาเชือกมหาสารคาม5
955มหานิกาย445061201วัดกู่บ้านคำพระนานวลพนมไพรร้อยเอ็ด2 คำพระ
956มหานิกาย440011301วัดกู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น3 โนนเขวา
957มหานิกาย440070401วัดกู่ประภาชัยบัวใหญ่น้ำพองขอนแก่น1
958มหานิกาย351070101วัดกู่ป่าลานบ้านธิบ้านธิลำพูน196 หมู่ที่ 8
959มหานิกาย356020102วัดกู่ผางลางห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา9 ห้วยหลวง
960มหานิกาย356030101วัดกู่ผาแดงหย่วนเชียงคำพะเยา11 กอม
961มหานิกาย445110102วัดกู่พระโกนาสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด12
962มหานิกาย350180401วัดกู่พฤกษารามม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่2 ห้วยน้ำขาว
963มหานิกาย445020601วัดกู่พัฒนาบ้านฝางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด12 กู่พัฒนา
964มหานิกาย444091301วัดกู่มิถิลาหนองทุ่มวาปีปทุมมหาสารคาม2 หนองตาไก้
965มหานิกาย350050201วัดกู่ม่านสันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่14 สันทุ่งใหม่
966มหานิกาย432010308วัดกู่ศรัทธารามเพี้ยรามเมืองสุรินทร์สุรินทร์บ้านกู่ หมู่ ๖
967มหานิกาย430160801วัดกู่ศิลาขันธิ์หลุ่งประดู่ห้วยแถลงนครราชสีมา4
968มหานิกาย444090302วัดกู่สนามเสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม2
969มหานิกาย444090301วัดกู่สนาม (กู่สุนทราราม)เสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม2
970มหานิกาย430040201วัดกู่สามัคคีคูขาดคงนครราชสีมา16 สนวน
971มหานิกาย352010802วัดกู่สีขันฑ์ปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง6 ทุ่งกู่ด้าย
972มหานิกาย444090303วัดกู่สุนทรารามเสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม2
973ธรรมยุต636010801วัดกู่สุวรรณวนารามบ้านเล่าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ7 ม่วง
974มหานิกาย357050601วัดกู่สูงหัวง้มพานเชียงราย2
975มหานิกาย352011001วัดกู่เกวียนบ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง3
976มหานิกาย350010101วัดกู่เต้าศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
977มหานิกาย357080601วัดกู่เต้าโยนกเชียงแสนเชียงราย3 กู่เต้า
978มหานิกาย352060701วัดกู่เต้าวนารามวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง4
979มหานิกาย351010903วัดกู่เรืองเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 2
980มหานิกาย351010901วัดกู่เรือง (กู่เรื่อง)เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน2
981มหานิกาย351010902วัดกู่เรื่องเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน2
982มหานิกาย350190101วัดกู่เสือยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่1
983มหานิกาย351010703วัดกู่เหล็กต้นธงเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 10
984มหานิกาย357050201วัดกู่แก้วแม่อ้อพานเชียงราย10
985มหานิกาย441080101วัดกู่แก้วไชยวานไชยวานอุดรธานี8 เพียปู่
986ธรรมยุต644040601วัดกู่แก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม20 ขามเรียง
987มหานิกาย357020301วัดกู่แก้วพัฒนารามผางามเวียงชัยเชียงราย10
988มหานิกาย441240102วัดกู่แก้วรัตนารามบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี7 กู่แก้ว
989มหานิกาย447121301วัดกู่แก้วรัตนารามพันนาสว่างแดนดินสกลนคร1 พันนา
990มหานิกาย350190601วัดกู่แดงหนองแฝกสารภีเชียงใหม่6
991มหานิกาย444100801วัดกู่ใต้กู่สันตรัตน์นาดูนมหาสารคาม2 กู่
992มหานิกาย212060401วัดกู้บางพูดปากเกร็ดนนทบุรี6
993มหานิกาย434041501วัดก่อน้อยยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี6 ก่อน้อย
994มหานิกาย350121002วัดก่อเก๊าทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่4
995มหานิกาย355020601วัดก้อแม่จริมแม่จริมน่าน3
996มหานิกาย362100402วัดก้องประชาราษฎร์เทพนิมิตบึงสามัคคีกำแพงเพชร4 มาบไผ่
997มหานิกาย355140201วัดก้อดแก้วนาปังภูเพียงน่านก้อดแก้ว
998มหานิกาย351040502วัดก้อทุ่งก้อลี้ลำพูนหมู่ที่ 1
999มหานิกาย424110101วัดก้อนแก้วก้อนแก้วคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา4
1000มหานิกาย272100401วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรมแจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี6 ก้อนแก้ว