Showing 401-500 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย110460201วัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร10 ถนนนิมิตใหม่
402มหานิกาย110460202วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 คลองซอยที่ 9
403มหานิกาย110460203วัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานครคลองซอยที่ 9 ม.8
404มหานิกาย110460204วัดสุขใจทรายกองดินใต้คลองสามวากรุงเทพมหานคร6 บ้านสุขใจ
405มหานิกาย110460205วัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร4 ถนนนิมิตรใหม่
406มหานิกาย110460206วัดบ้านกลางสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร21
407มหานิกาย110460301วัดคู้บอนบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร7 ถนนคันนายาว
408มหานิกาย110460402วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร2 ถนนนิมิตรใหม่
409มหานิกาย110470101วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร3 ถนนสรรพาวุธ
410มหานิกาย110470102วัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
411มหานิกาย110470103วัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร11 ถนนบางนา-ตราด
412มหานิกาย110480101วัดพิกุลทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร20
413มหานิกาย110480102วัดวิศิษฏ์บุญญาวาสทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร1 คลองบางกอกน้อย
414มหานิกาย110480103วัดศิริวัฒนารามทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร61/1 หมู่ 2
415มหานิกาย110480104วัดสุทธิจิตตารามทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
416มหานิกาย110480201วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร12
417มหานิกาย110480202วัดปุรณาวาสศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 คลองมหาสวัสดิ์
418มหานิกาย110490101วัดบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
419มหานิกาย110490102วัดบางมดโสธรารามบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
420มหานิกาย110490103วัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด)บางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
421มหานิกาย110490104วัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
422มหานิกาย110490201วัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร5 ถนนประชาอุทิศ
423มหานิกาย110500101วัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร10 ถนนบางบอน 2
424มหานิกาย110500102วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
425มหานิกาย110500103วัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3
426มหานิกาย211010101วัดกลางปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 คลองปากน้ำ
427มหานิกาย211010102วัดในสองวิหารปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 ถนนศิริาษฎร์ศรัทธา
428มหานิกาย211010103วัดพิชัยสงครามปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 ถนนประโคนชัย
429มหานิกาย211010201วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ8 บ้านด่านสำโรง
430มหานิกาย211010301วัดบางปิ้งบางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ5 บ้านบางปิ้ง
431มหานิกาย211010302วัดมหาวงษ์บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ถนนสุขุมวิท
432มหานิกาย211010401วัดชัยมงคลท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ถนนเทศบาล 18
433มหานิกาย211010402วัดโพธิยารามท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านท้ายบ้าน
434มหานิกาย211010403วัดราษฎร์โพธิ์ทองท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านโค้งโพธิ์
435มหานิกาย211010404วัดโสธรนิมิตต์ท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านท้ายบ้าน
436มหานิกาย211010801วัดตำหรุบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท
437มหานิกาย211010802วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์บางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2 คลองคอต่อ
438มหานิกาย211011001วัดแพรกษาแพรกษาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านแพรกษา
439มหานิกาย211011101วัดบางโปรงบางโปรงเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2 บ้านบางโปรง
440มหานิกาย211011201วัดราษฎร์บำรุงบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 บ้านคลองตาเจี่ย
441มหานิกาย211011202วัดศรีจันทารามบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านบางปู
442มหานิกาย211011203วัดแสงธรรมบุรารามบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 คลองบางปู
443มหานิกาย211011301วัดบางด้วนนอกบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ6 บ้านบางด้วน
444มหานิกาย211011302วัดบางด้วนในบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ5 บ้านบางด้วน
445มหานิกาย211011303วัดบางนางเกรงบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 คลองบางนางเกรง
446มหานิกาย211011401วัดไตรสามัคคีบางเมืองใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 บ้านบางเมือง
447มหานิกาย211011601วัดพุทธภาวนารามท้ายบ้านใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ท้ายบ้าน
448มหานิกาย211011701วัดน้อยสุวรรณารามแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ7 บ้านคลองเก้า
449มหานิกาย211020101วัดคอลาดบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองคอลาด
450มหานิกาย211020102วัดบางบ่อบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านบางบ่อ
451มหานิกาย211020103วัดสุคันธาวาสบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ8 บ้านคลองสุคันธ์
452มหานิกาย211020201วัดบางนางเพ็งบ้านระกาศบางบ่อสมุทรปราการ2 บางนางเพ็ง
453มหานิกาย211020202วัดบ้านระกาศบ้านระกาศบางบ่อสมุทรปราการ3 ระกาศ
454มหานิกาย211020301วัดเกาะแก้วบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ7 บ้านคลองชวดพร้าว
455มหานิกาย211020302วัดนาคราชบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองพระยานาคราช
456มหานิกาย211020303วัดบางพลีน้อยบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ1 บ้านคลองบางพลีน้อย
457มหานิกาย211020304วัดหอมศีลบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านหอมศีล
458มหานิกาย211020401วัดโคธารามบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านคลองบางเหี้ย
459มหานิกาย211020402วัดบางเพรียงบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านบางเพรียง
460มหานิกาย211020403วัดลาดหวายบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ6 บ้านลาดหวาย
461มหานิกาย211020501วัดเจริญวรารามคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน
462มหานิกาย211020502วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ12 บ้านคลองสีลัง
463มหานิกาย211020503วัดท้องคุ้งคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านท้องคุ้ง
464มหานิกาย211020504วัดปานประสิทธารามคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ1 บ้านปีกกา
465มหานิกาย211020505วัดมงคลโคธาวาสคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองด่าน
466มหานิกาย211020506วัดสร่างโศกคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ8 คลองด่าน
467มหานิกาย211020507วัดสว่างอารมณ์คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ9 คลองด่าน
468มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
469มหานิกาย211020702วัดเปร็งราษฎร์บำรุงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านคลองเปร็ง
470มหานิกาย211020801วัดนิยมยาตราคลองนิยมยาตราบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านคลองนิยมยาตรา
471มหานิกาย211030101วัดคลองชวดลากข้าวบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ16 บ้านคลองชวดลากข้าว
472มหานิกาย211030102วัดบางพลีใหญ่กลางบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ8 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ
473มหานิกาย211030103วัดบางพลีใหญ่ในบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ11
474มหานิกาย211030104วัดสลุดบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ14 ถนนบางนา-ตราด กม.9
475มหานิกาย211030201วัดคลองปลัดเปรียงบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ12 บ้านคลองปลัดเปรียง
476มหานิกาย211030202วัดบางแก้วบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ14 บางแก้ว
477มหานิกาย211030203วัดหนามแดงบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ3 บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์
478มหานิกาย211030301วัดราษฎร์นิยมธรรมบางปลาบางพลีสมุทรปราการ12 บ้านคลองสี่
479มหานิกาย211030302วัดราษฎร์บูรณะบางปลาบางพลีสมุทรปราการ2 บ้านบางปลา
480มหานิกาย211030401วัดบางโฉลงนอกบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ1 บ้านบางโฉลง
481มหานิกาย211030402วัดบางโฉลงในบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ2 บ้านบางโฉลง
482มหานิกาย211030801วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ13 ถนนกิ่งแก้ว
483มหานิกาย211030901วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมหนองปรือบางพลีสมุทรปราการ6 บ้านคลองหนองปรือ
484มหานิกาย211040101วัดแคตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3 ถนนพยาพายัพพิริยะกิจ
485มหานิกาย211040102วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ1 บ้านสะพานช้าง
486มหานิกาย211040103วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ2
487มหานิกาย211040104วัดโมกข์ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3 ถนนพยาพยัพพิริยะกิจ
488มหานิกาย211040201วัดกลางบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ6 ถนนนครเขื่อนขันธ์
489มหานิกาย211040202วัดบางพึ่งบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ1 บางพึ่ง
490มหานิกาย211040203วัดไพชยนต์พลเสพย์บางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ5
491มหานิกาย211040204วัดรวกบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ12 ถนนพระราชวิริยาภรณ์
492มหานิกาย211040301วัดชมนิมิตรบางจากพระประแดงสมุทรปราการ3 บ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3
493มหานิกาย211040302วัดชังเรืองบางจากพระประแดงสมุทรปราการ7 ถนนจัดสรรการคลัง
494มหานิกาย211040401วัดครุนอกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์
495มหานิกาย211040402วัดครุในบางครุพระประแดงสมุทรปราการ11 ถนนสุขสวัสดิ์
496มหานิกาย211040501วัดกลางสวนบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
497มหานิกาย211040502วัดท้องคุ้งบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ2 บ้านคลองท้องคุ้ง
498มหานิกาย211040503วัดบางหญ้าแพรกบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ16
499มหานิกาย211040504วัดแหลมบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
500มหานิกาย211040601วัดบางฝ้ายบางหัวเสือพระประแดงสมุทรปราการ11