Showing 601-700 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย433042111วัดศิลารามสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
602มหานิกาย433042112วัดสวนสวรรค์สวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 สวนสวรรค์
603มหานิกาย433042113วัดนทีธรรมารามเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 โนนสว่าง
604มหานิกาย433042301วัดจันทองเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 เดียงตะวันออก
605มหานิกาย433042302วัดเดียงทรงธรรมเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 เดียงตะวันตก
606มหานิกาย433042303วัดนาตาลเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 นาตาล
607มหานิกาย433042304วัดวังชมภูเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 วังชมภู
608มหานิกาย433042401วัดกระมอลทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 กระมอล
609มหานิกาย433042402วัดทุ่งประทายทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 ทุ่งประทาย
610มหานิกาย433042403วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ทุ่งใหญ่
611มหานิกาย433042404วัดบ้านตาซุนทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ตาซุน
612มหานิกาย433042405วัดบ้านม่วงทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ม่วง
613มหานิกาย433042406วัดผือเก่าธรรมารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 ผือเก่า
614มหานิกาย433042407วัดร่องธรรมารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ร่อง
615มหานิกาย433042408วัดอินทารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 โคก
616มหานิกาย433042501วัดด่านใต้พัฒนารามภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ด่านใต้
617มหานิกาย433042502วัดบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 ด่าน
618มหานิกาย433042503วัดบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษหมู่ 3 บ้านด่าน
619มหานิกาย433042504วัดโศกขามป้อมภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โศกขามป้อม
620ธรรมยุต633040101วัดป่าอริยธรรมบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 หนองตลาด
621ธรรมยุต633040102วัดหนองศาลาบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองศาลา
622ธรรมยุต633040501วัดป่าร่มโพธิ์ธรรมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ทุ่งโพธิ์
623ธรรมยุต633040502วัดป่าสังเม็กตะวันตกสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ18 สังเม็กตะวันตก
624ธรรมยุต633040601วัดป่าเทพพิทักษ์ธรรมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ขยุง
625ธรรมยุต633040801วัดป่าพลานอุดมธรรมรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองอุดม
626ธรรมยุต633040802วัดป่าหนองโปร่งใหญ่รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองโปร่งใหญ่
627ธรรมยุต633040803วัดพลาญจำปารุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 โดนเอาว์ใต้
628ธรรมยุต633041101วัดศรีอุดมจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ศรีอุดม
629ธรรมยุต633041201วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 ศรีสมบูรณ์
630ธรรมยุต633041301วัดป่าชำม่วงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ชำม่วง
631ธรรมยุต633041302วัดอัมพวนารามชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ชำม่วง
632ธรรมยุต633041401วัดป่าโนนสมประสงค์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
633ธรรมยุต633041402วัดป่าโนนแสงธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
634ธรรมยุต633041403วัดป่าวิสุทธิธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ซำเบ็ง
635ธรรมยุต633041404วัดป่าศรัทธาธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
636ธรรมยุต633041501วัดท่าสว่างสามัคคีโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ท่าสว่างสามัคคี
637ธรรมยุต633041502วัดป่าหนองติมโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองติม
638ธรรมยุต633041601วัดกันทรลักษ์ธรรมารามหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนม่วงใต้
639ธรรมยุต633041602วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 ห้วยพอก
640ธรรมยุต633041603วัดหนองหญ้าลาดหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 หนองหญ้าลาด
641ธรรมยุต633041901วัดป่าบึงบัวทองเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 โนนเจริยญ
642ธรรมยุต633041902วัดป่าพระแก้วจอมทองเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 หนองเม็กน้อย
643ธรรมยุต633042001วัดป่าปทุมทิพย์ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ขนุน
644ธรรมยุต633042101วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
645ธรรมยุต633042301วัดเดียงตะวันออกเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 เดียงตะวันออก
646ธรรมยุต633042302วัดหนองแกศรีมงคลเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองแก
647ธรรมยุต633042401วัดป่าโคกใต้พัฒนาทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 โคกใต้พัฒนา
648ธรรมยุต633042501วัดป่าก่อเจริญธรรมภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โศกขามป้อม
649ธรรมยุต633042502วัดป่าภูผาหมอกภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ภูผาหมอก
650มหานิกาย444040101วัดปทุมวนารามโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม8
651มหานิกาย444040102วัดราษฎร์สามัคคีโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม5
652มหานิกาย444040103วัดศรีสมบูรณ์โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม11
653มหานิกาย444040104วัดสระแก้วบุบผารามโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม6
654มหานิกาย444040105วัดสว่างดุสิตโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม9
655มหานิกาย444040106วัดสุวรรณาวาสโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม1
656มหานิกาย444040107วัดหนองไร่สามัคคีโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม7 หนองไร่
657มหานิกาย444040201วัดชัยมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม3 หนองขอน
658มหานิกาย444040202วัดดอนพระนอนคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
659มหานิกาย444040203วัดดอนพระนอน (พุทธไสยาสน์)คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
660มหานิกาย444040204วัดถิรญาณคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม8
661มหานิกาย444040205วัดพุทธมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม2
662มหานิกาย444040206วัดพุทธไสยาสน์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
663มหานิกาย444040207วัดโพนพิพัฒน์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม10
664มหานิกาย444040208วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม5
665มหานิกาย444040209วัดสุวรรณมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม1
666มหานิกาย444040210วัดแสงอุทัยคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม9
667มหานิกาย444040301วัดกุดเวียนมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม6
668มหานิกาย444040302วัดเกษรเจริญผลมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม1
669มหานิกาย444040303วัดตาลเรืองมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม9
670มหานิกาย444040304วัดท่าสีดาบัวขาวมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม7
671มหานิกาย444040305วัดป่ายางห่างมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม8
672มหานิกาย444040306วัดเวฬุวันมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม5
673มหานิกาย444040307วัดศรีมงคลมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม13
674มหานิกาย444040308วัดสว่างอารมณ์มะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม2
675มหานิกาย444040309วัดเสนาวารีมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม10
676มหานิกาย444040310วัดเสริมสุขคงคามะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม12
677มหานิกาย444040401วัดเจริญผลท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม2
678มหานิกาย444040402วัดดอนยมท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม7
679มหานิกาย444040403วัดดอนสวนท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม12 ดอนสวน
680มหานิกาย444040404วัดบูรพาท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม9
681มหานิกาย444040405วัดพิไชยารามท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม10
682มหานิกาย444040406วัดมหาผลท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม3
683มหานิกาย444040407วัดศรีเวียงชัยท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม8
684มหานิกาย444040408วัดสว่างวารีท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม1
685มหานิกาย444040501วัดเขวาโดนนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม10
686มหานิกาย444040502วัดชัยมงคลนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม4
687มหานิกาย444040503วัดตำแยนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม2 ตำแย
688มหานิกาย444040504วัดธรรมนิมิตนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม9
689มหานิกาย444040505วัดนาสีนวนนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม1
690มหานิกาย444040506วัดพรหมประสิทธิ์นาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม8
691มหานิกาย444040507วัดโพธิ์มีนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม6
692มหานิกาย444040508วัดศรีไชยารามนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม11
693มหานิกาย444040509วัดสระทองบ้านทันนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม5 บ้านทัน
694มหานิกาย444040510วัดหนองคูนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม3
695มหานิกาย444040601วัดจันทร์ประดิษฐ์ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม5
696มหานิกาย444040602วัดชัยจุมพลขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม1 ขามเรียง
697มหานิกาย444040603วัดโนนทองขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม9
698มหานิกาย444040604วัดพุทธไชยารามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม3
699มหานิกาย444040605วัดโพธารามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม7
700มหานิกาย444040606วัดศรีสุขขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม8