Showing 1-100 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย362070604สำนักสงฆ์เด่นพระวนารามบึงทับแรตลานกระบือกำแพงเพชรหมู่ที่ 1
2มหานิกาย424100115สำนักสงฆ์หนองเรือท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
3มหานิกาย362070306สำนักสงฆ์หนองปากดงหนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชรหมู่ที่ 13
4มหานิกาย362070405สำนักสงฆ์สวนทศพลญาณโนนพลวงลานกระบือกำแพงเพชรหมู่ที่ 7
5มหานิกาย362070206สำนักสงฆ์บึงพระนางทองช่องลมลานกระบือกำแพงเพชรหมู่ที่๘
6มหานิกาย362070605สำนักสงฆ์บึงทับแรตบึงทับแรตลานกระบือกำแพงเพชรหมู่ที่ 3
7มหานิกาย218010506สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทเขาท่าพระเมืองชัยนาทชัยนาท
8มหานิกาย270020213ศพอ.สวนแก้วปากช่องจอมบึงราชบุรี
9มหานิกาย433120306วัดไฮใหญ่กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ6
10มหานิกาย354030508วัดไฮสร้อยปากกางลองแพร่5
11มหานิกาย434071208วัดไฮตากแก้งเดชอุดมอุบลราชธานี7
12มหานิกาย596070102วัดไอร์เจี๊ยะมังคลารามซากอศรีสาครนราธิวาส5 ซากอ
13มหานิกาย352030304วัดไหล่หินไหล่หินเกาะคาลำปาง2
14มหานิกาย355070306วัดไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาน่าน1
15มหานิกาย433040516วัดไหล่ดุมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ไหล่ดุม
16มหานิกาย581011501วัดไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่4 ไสไทย
17มหานิกาย580110502วัดไสใหญ่ปริกทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช4 ไสใหญ่
18มหานิกาย592020802วัดไสแก้วคลองลุกันตังตรัง2
19มหานิกาย582070301วัดไสเสียดบ่อแสนทับปุดพังงา2 ไสเสียด
20มหานิกาย593010805วัดไสหมากจันทารามท่าแคเมืองพัทลุงพัทลุง9 ไสหมาก
21มหานิกาย364011003วัดไสยาศน์วังทองแดงเมืองสุโขทัยสุโขทัย2 ไสยาศน์
22มหานิกาย446090412วัดไสยทองโคกก่องโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์4
23มหานิกาย446090411วัดไสยทอง (ไสยทองโคกก่อง)โนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์4
24มหานิกาย446090410วัดไสยทองโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์4
25ธรรมยุต680200401วัดไสมะนาวช้างซ้ายพระพรหมนครศรีธรรมราช7 ไสมะนาว
26มหานิกาย590090404วัดไสท้อนควนรูรัตภูมิสงขลา9
27ธรรมยุต684121002วัดไสดงวิสุทธิรังสิตทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีม.8
28ธรรมยุต684121001วัดไสดงทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๘
29มหานิกาย276011401วัดไสกระดานนาวุ้งเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี3
30มหานิกาย441170108วัดไวกูลฐารามบ้านผือบ้านผืออุดรธานี13 นารายณ์น้อย
31มหานิกาย433050204วัดไลย์ชัยมงคลจะกงขุขันธ์ศรีสะเกษ10 ไลย์พัฒนา
32มหานิกาย216050708วัดไลย์เขาสมอคอนท่าวุ้งลพบุรี10
33มหานิกาย360130110วัดไร่ไทรทองแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์5 ไร่ไทรทอง
34มหานิกาย274010704วัดไร่ไทรทองนาโคกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1 ไร่
35มหานิกาย277080503วัดไร่ใหม่สามัคคีไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์6 ไร่ใหม่
36มหานิกาย592090103วัดไร่ใหญ่ควนเมารัษฎาตรัง3 ไร่ใหญ่
37มหานิกาย365040107วัดไร่ในดงบางระกำบางระกำพิษณุโลก1 ไร่
38มหานิกาย277030601วัดไร่ในแสงอรุณทับสะแกประจวบคีรีขันธ์1
39ธรรมยุต630020902วัดไร่แหลมทองลำเพียกครบุรีนครราชสีมา5 ไร่แหลมทอง
40มหานิกาย356031404วัดไร่แสนสุขทุ่งผาสุขเชียงคำพะเยา4 ไร่แสนสุข
41มหานิกาย273020302วัดไร่แตงทองทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม15 ไร่แตงทอง
42มหานิกาย367070904วัดไร่เหนือพัฒนารามบัววัฒนาหนองไผ่เพชรบูรณ์2 ไร่เหนือ
43มหานิกาย593020401วัดไร่เหนือคลองทรายขาวกงหราพัทลุง4
44มหานิกาย367010403วัดไร่เหนือสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4
45มหานิกาย433041107วัดไร่เจริญจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ6
46มหานิกาย222031102วัดไร่เก่ารำพันท่าใหม่จันทบุรี8
47มหานิกาย273010302วัดไร่เกาะต้นสำโรงพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม4
48มหานิกาย430130304วัดไร่อ้อยกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา2
49มหานิกาย353070303วัดไร่อ้อยไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์6 ไร่อ้อย
50มหานิกาย352030502วัดไร่อ้อยศาลาเกาะคาลำปาง5
51มหานิกาย367051005วัดไร่อุดมซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์3 ไร่อุดม
52มหานิกาย220062105วัดไร่หลักทองไร่หลักทองพนัสนิคมชลบุรี2
53มหานิกาย362011904วัดไร่หลักขวัญสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร2 ไร่หลักขวัญ
54มหานิกาย437050304วัดไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ1
55มหานิกาย261070304วัดไร่สามัคคีธรรมป่าอ้อลานสักอุทัยธานี1 นาไร่เดียว
56มหานิกาย441030801วัดไร่สวรรค์หนองวัวซอหนองวัวซออุดรธานี5 ไร่สวรรค์
57มหานิกาย442140103วัดไร่ศรีชุมแพหนองหินหนองหินเลย1
58มหานิกาย362110111วัดไร่ลำปางโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร6 ไร่ลำปาง
59มหานิกาย272060305วัดไร่รถไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี5 ช่องพิกุล
60มหานิกาย276040902วัดไร่มะม่วงดอนขุนห้วยชะอำเพชรบุรี5 ดอนขุนห้วย
61มหานิกาย592011504วัดไร่พรุน้ำผุดเมืองตรังตรัง8 ไร่พรุ
62มหานิกาย261061102วัดไร่พริกบ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี7 ไร่พริก
63มหานิกาย367100102วัดไร่ฝายน้อยวังโป่งวังโป่งเพชรบูรณ์9
64มหานิกาย271070111วัดไร่ป้าท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี12
65มหานิกาย362060704วัดไร่ปรือวนารามคุยบ้านโองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
66มหานิกาย434011210วัดไร่น้อยไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี8
67มหานิกาย362020606วัดไร่นาขวัญพานทองไทรงามกำแพงเพชร6 ไร่นาขวัญ
68มหานิกาย367050307วัดไร่ตาพุฒสามแยกวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์9
69มหานิกาย424060107วัดไร่ดอนเกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา8
70มหานิกาย276010803วัดไร่ดอนไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี1
71มหานิกาย350190504วัดไร่ดงพุทธารามขัวมุงสารภีเชียงใหม่8 ไร่ดง
72มหานิกาย362060703วัดไร่ดงคุยบ้านโองพรานกระต่ายกำแพงเพชร2 ไร่ดง
73มหานิกาย351060812วัดไร่ดงน้ำดิบป่าซางลำพูน3
74มหานิกาย437070505วัดไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ4
75มหานิกาย273060802วัดไร่ขิงไร่ขิงสามพรานนครปฐม2
76มหานิกาย355050603วัดไร่อวนปัวน่าน1
77มหานิกาย215060206วัดไร่ศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทอง11 บ้านไร่
78มหานิกาย594080203วัดไม้แก่นไม้แก่นไม้แก่นปัตตานี1
79มหานิกาย430140707วัดไม้เสี่ยวดอนปักธงชัยนครราชสีมา9
80มหานิกาย580070802วัดไม้เสียบเกาะขันธ์ชะอวดนครศรีธรรมราช2 ไม้เสียบ
81มหานิกาย580040501วัดไม้เรียงไม้เรียงฉวางนครศรีธรรมราช1
82มหานิกาย358010204วัดไม้ฮุงห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน5
83มหานิกาย351050309วัดไม้สลีตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน5
84มหานิกาย351050111วัดไม้สลีทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน-
85มหานิกาย276060103วัดไม้รวกสุขารามบ้านลาดบ้านลาดเพชรบุรี1
86มหานิกาย426030104วัดไม้รวกบ้านนาบ้านนานครนายก1
87มหานิกาย214020103วัดไม้รวกท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านโคกศาลา
88มหานิกาย357120306วัดไม้ยาเก่าไม้ยาพญาเม็งรายเชียงราย2
89มหานิกาย592050401วัดไม้ฝาดไม้ฝาดสิเกาตรัง3
90มหานิกาย214041602วัดไม้ตราสมาชิการามไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา7 ไม้ตรา
91มหานิกาย363010604วัดไม้งามหลวงไม้งามเมืองตากตาก2 ไม้งาม
92ธรรมยุต683030502วัดไม้ขาวไม้ขาวถลางภูเก็ต4 บ้านไม้ขาว
93มหานิกาย596060701วัดไพโรจน์ประชารามรือเสาะออกรือเสาะนราธิวาส2 ตีนนา
94มหานิกาย360090103วัดไพศาลีไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์1 ห้วยน้ำลาดเหนือ
95มหานิกาย580012002วัดไพศาลสถิตย์ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
96มหานิกาย440150702วัดไพศาลศิลป์ดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น5
97มหานิกาย442030106วัดไพศาลศักดารามเชียงคานเชียงคานเลย3 บ้านคกมาด
98มหานิกาย432160106วัดไพศาลภูมิกาวาสเขวาสินรินทร์เขวาสินรินทร์สุรินทร์7
99ธรรมยุต631071302วัดไพศาลพัฒนาไพศาลประโคนชัยบุรีรัมย์1 ไพศาล
100มหานิกาย440070106วัดไพศาลน้ำพองน้ำพองขอนแก่น7 หนองหญ้ารังกา