Showing 801-900 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย271090401วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี2
802มหานิกาย271090402วัดบ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี3
803มหานิกาย271090301วัดทุ่งสมอทุ่งสมอพนมทวนกาญจนบุรี2
804มหานิกาย271090101วัดดอนงิ้วพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี4 ดอนงิ้ว-ดอนดี
805มหานิกาย271090102วัดบ้านทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี2
806มหานิกาย271090103วัดพุทธบูชาพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี5
807มหานิกาย271090104วัดลาดขามพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี9 ลาดขาม
808มหานิกาย271090106วัดสระสำเภาทองพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี7
809มหานิกาย271090105วัดสระแก้วพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี1 พนมทวน
810มหานิกาย271090501วัดกระเจาบ่อยาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี3 กระเจาบ่อยา
811มหานิกาย271090502วัดบ่อระแหงคุณารามพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี16 บ่อระแหง
812มหานิกาย271090505วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี1
813มหานิกาย271090506วัดรางสมอพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี7 รางสมอ
814มหานิกาย271090503วัดเบญพาดพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี6
815มหานิกาย271090504วัดโป่งกูปพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี4
816มหานิกาย271090609วัดโกซ้ายเจริญธรรมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี8 โกซ้ายเจริญธรรม
817มหานิกาย271090601วัดข้าวเบารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี3 ลาดหมู
818มหานิกาย271090603วัดตรีมิตรประดิษฐารามรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี23 ไร่ยาพัฒนา
819มหานิกาย271090604วัดรางหวายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี2
820มหานิกาย271090605วัดวังกุ่มรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี14 วังกุ่ม
821มหานิกาย271090606วัดสระบ้านกล้วยรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี6 ดอนเตาอิฐ
822ธรรมยุต671090601วัดสันติธัมโมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรีบ้านศรีพนมเขต หมู่ ๑๓
823มหานิกาย271090607วัดหนองจอกรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี4
824มหานิกาย271090608วัดห้วยกรดรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี5
825มหานิกาย271090602วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
826มหานิกาย271090403วัดปลักเขว้าหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี5
827มหานิกาย271090404วัดหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี4
828มหานิกาย271090202วัดคงคาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี9 ใหม่
829มหานิกาย271090203วัดนาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี6
830มหานิกาย271090204วัดวังรักราษฎร์บำรุงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี7
831มหานิกาย271090205วัดหนองโรงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี3 หนองโรง
832มหานิกาย271090207วัดห้วยสะพานหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี2
833มหานิกาย271090206วัดห้วยเจริญธรรมหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี5 ห้วยตัน
834มหานิกาย271090201วัดเขาจำศีลหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี4
835มหานิกาย271040201วัดดงเสลาเก่าด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6 ดงเสลา
836มหานิกาย271040202วัดท่าสนุ่นด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 ท่าสนุ่น
837มหานิกาย271040204วัดพุน้ำเปรี้ยวด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 พุน้ำเปรี้ยว
838มหานิกาย271040205วัดศรีสวัสดิ์ด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3
839มหานิกาย271040206วัดสมเด็จด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 ศรีสวัสดิ์
840มหานิกาย271040207วัดหาดแตงด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 โป่งหวาย
841มหานิกาย271040203วัดโป่งหวายด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 โป่งหวาย
842มหานิกาย271040402วัดถ้ำพระธาตุท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3
843มหานิกาย271040403วัดถ้ำพุกุ้งเจริญธรรมท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 พุกุ้ง
844มหานิกาย271040404วัดท่ากระดานท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 ท่ากระดาน
845มหานิกาย271040405วัดพ่อขุนเณรท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 เจ้าเณร
846มหานิกาย271040406วัดหม่องกระแทะท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 หม่องกระแทะ
847มหานิกาย271040401วัดแก่งแคบท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 แก่งแคบ
848มหานิกาย271040102วัดถ้ำผาพิรุณนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 สะมะแก
849มหานิกาย271040103วัดถ้ำองจุนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1
850มหานิกาย271040104วัดนาสวนนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1
851มหานิกาย271040105วัดมัชฌิมวนารามนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6 ดงเสลา
852มหานิกาย271040106วัดวังผาแดงนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 เจาะเลาะ
853มหานิกาย271040107วัดศรีเกษตรารามนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2
854มหานิกาย271040108วัดองสิตนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 องสิต
855มหานิกาย271040109วัดองหลุนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 องหลุ
856มหานิกาย271040101วัดไตรรงค์นาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 ไตรรงค์
857มหานิกาย271040302วัดต้นมะพร้าวหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6
858มหานิกาย271040303วัดถ้ำเนรมิตรหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6
859มหานิกาย271040304วัดทุ่งนาวรารามหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 ท่าทุ่งนา
860มหานิกาย271040305วัดบ้านน้ำมุดหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3
861มหานิกาย271040301วัดเกาะบุกหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1
862ธรรมยุต671040501วัดถ้ำสิริธรรมารามเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 เขาเหล็ก
863มหานิกาย271040504วัดน้ำพุพนาวาสเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 น้ำพุ
864มหานิกาย271040505วัดบ้านสามหลังเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 สามหลัง
865มหานิกาย271040506วัดปากลำขาแข้งเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1 ปากลำ
866มหานิกาย271040507วัดภูกำแพงเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1 ตีนตก
867มหานิกาย271040502วัดเขาเหล็กเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 เขาเหล็ก
868มหานิกาย271040501วัดเขาโจดเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4
869มหานิกาย271040503วัดไทยชาวเขาเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1 กลางไทยชาวเขา
870มหานิกาย271040601วัดปลายดินสอแม่กระบุงศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 ปลายดินสอ
871มหานิกาย271040602วัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรมแม่กระบุงศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 พุชะนี
872มหานิกาย271080201วัดท่าดินแดงปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี1
873มหานิกาย271080202วัดผาผึ้งปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี1
874มหานิกาย271080203วัดยางขาวปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี4
875ธรรมยุต671080201วัดลิเจียปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี4 ลิเจีย
876มหานิกาย271080204วัดวังขยายปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี4
877มหานิกาย271080205วัดวังปะโท่ปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี6
878มหานิกาย271080206วัดห้วยมาลัยปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี6
879ธรรมยุต671080101วัดป่าหิมพานต์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรีหมู่ ๓
880มหานิกาย271080102วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี2
881มหานิกาย271080104วัดศรีสุวรรณารามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี1
882มหานิกาย271080105วัดห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี4
883มหานิกาย271080101วัดเจดีย์สามองค์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี9
884มหานิกาย271080103วัดเวียคะดี้หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี5
885มหานิกาย271080106วัดใหม่พัฒนาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี7
886มหานิกาย271080301วัดทิไร่ป้าไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี5
887มหานิกาย271080302วัดบ้านจะแกไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี6
888มหานิกาย271080303วัดเสน่ห์พ่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี1
889ธรรมยุต671120302วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี4 บ้านม่วงเฒ่า
890ธรรมยุต671120301วัดถ้ำเนรมิตสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี3 ห้วยแม่ระหว่าง
891มหานิกาย271120303วัดม่วงเฒ่าสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี4 ม่วงเฒ่า
892มหานิกาย271120304วัดสมเด็จเจริญสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี1 หนองผักแว่น
893มหานิกาย271120305วัดห้วยแม่ระวางสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 ห้วยแม่ระวาง
894มหานิกาย271120301วัดเขาขามสามัคคีธรรมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 เขาขาม
895มหานิกาย271120302วัดเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 เขาหินตั้ง
896มหานิกาย271120104วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1 หัวเขามุสิ
897มหานิกาย271120105วัดทุ่งโป่งบูชาธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี6 ทุ่งโป่ง
898มหานิกาย271120106วัดนันทวันมิตรเจริญหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี5 โป่งช้าง
899มหานิกาย271120107วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 น้ำทรัพย์
900ธรรมยุต671120101วัดป่าเขาน้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2 หนองไม้เอื้อย