Showing 701-800 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย444060611วัดเหล่ายาวกำพี้บรบือมหาสารคาม9
702มหานิกาย444060612วัดฮ่องน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม7
703มหานิกาย277040101วัดเขากะจิกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์6
704มหานิกาย277040102วัดเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์3
705มหานิกาย277040103วัดเขาโบสถ์กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์1
706มหานิกาย277040104วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์2
707มหานิกาย277040105วัดห้วยทรายขาวกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์1
708ธรรมยุต677040101วัดดอนสง่ากำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์8 ดอนสง่า
709มหานิกาย445020801วัดไทรทองกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด3
710มหานิกาย445020802วัดบ้านดอกรักกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด2
711มหานิกาย445020803วัดบ้านหนองอ่างกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด1
712มหานิกาย445020804วัดฮ่องทรายกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด4
713มหานิกาย433100101วัดสระภูกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ1 สระภู
714มหานิกาย433100102วัดสร้างเรือกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ5
715มหานิกาย433100103วัดหนองเต่ากำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ6
716ธรรมยุต633100101วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ7 ตำแย
717มหานิกาย591050101วัดป่าประทีปรัศมีกำแพงละงูสตูล5 ปิใหญ่
718มหานิกาย591050102วัดอาทรรังสฤษฏิ์กำแพงละงูสตูล3
719มหานิกาย366070201วัดกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร4 กำแพงดิน
720มหานิกาย366070202วัดวังปลาทูกำแพงดินสามง่ามพิจิตร11
721มหานิกาย366070203วัดวังโป่งกำแพงดินสามง่ามพิจิตร8 วังโป่ง
722มหานิกาย366070204วัดศรีศรัทธารามกำแพงดินสามง่ามพิจิตร6
723มหานิกาย366070205วัดใดน้ำเคี่ยวกำแพงดินสามง่ามพิจิตรหมู่ที่ 9
724มหานิกาย580011201วัดชันกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
725มหานิกาย580011202วัดท้าวราษฎร์กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
726มหานิกาย580011203วัดบ้านตาลกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
727มหานิกาย580011204วัดสวนพลารามกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
728มหานิกาย590090101วัดเขาตกน้ำกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา1
729มหานิกาย590090102วัดธรรมาวาสกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา6 ควนรู
730มหานิกาย590090103วัดม่วงทองกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา13 ม่วง
731มหานิกาย590090104วัดหนองอ้นกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา
732มหานิกาย590090105วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา8
733มหานิกาย590090201วัดเขารักเกียรติกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา12
734ธรรมยุต690090101วัดรัตภูมิธรรมาวาสกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา1
735มหานิกาย273021201วัดทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม8
736มหานิกาย273021202วัดสว่างชาติประชาบำรุงกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม4
737มหานิกาย435030301วัดกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
738มหานิกาย435030302วัดกำแมด (สุริโยกำแมด)กำแมดกุดชุมยโสธร1
739มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
740มหานิกาย435030304วัดคำดุมกำแมดกุดชุมยโสธร1 กำแมด
741มหานิกาย435030305วัดทุ่งสว่างร่มเย็นกำแมดกุดชุมยโสธร3 โนนยาง
742มหานิกาย435030306วัดโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร11
743มหานิกาย435030307วัดบ้านหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
744มหานิกาย435030308วัดศรีนวนบ้านโคกสวาทกำแมดกุดชุมยโสธร10 โคกสวาท
745มหานิกาย435030309วัดสว่างหัวงัวกำแมดกุดชุมยโสธร9
746มหานิกาย435030310วัดสุริโยกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
747มหานิกาย435030311วัดแสนศรีกำแมดกุดชุมยโสธร12 แสนศรี
748มหานิกาย435030312วัดหนองตาไก้กำแมดกุดชุมยโสธร6
749มหานิกาย435030313วัดหนองเหี่ย (บ้านหนองเหี่ย)กำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
750มหานิกาย435030314วัดหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
751ธรรมยุต635030301วัดอินทรารามกำแมดกุดชุมยโสธร8 คำเอ็นอ้า
752มหานิกาย580030401วัดคีรีวงกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช5
753มหานิกาย580030402วัดโคกกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
754มหานิกาย580030403วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก)กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
755มหานิกาย580030404วัดโคกโพธิ์สถิตย์กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
756มหานิกาย580030405วัดวังไทรกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช7
757มหานิกาย580030406วัดสมอกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช4
758มหานิกาย350061201วัดเมืองกื้ดกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่1
759มหานิกาย350061202วัดแม่ตะมานกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่2
760มหานิกาย433220101วัดบ้านกุงกุงศิลาลาดศรีสะเกษ2 กุง
761มหานิกาย433220102วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ6 เกิ้ง
762มหานิกาย433220103วัดบ้านซ่งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ8 ซ่ง
763มหานิกาย433220104วัดบ้านแต้กุงศิลาลาดศรีสะเกษ3 แต้
764มหานิกาย433220105วัดป่านาดีกุงศิลาลาดศรีสะเกษ9 นาดี
765มหานิกาย433220106วัดมะหลี่กุงศิลาลาดศรีสะเกษ7 มะหลี่
766มหานิกาย433220107วัดเมืองเก่ากุงศิลาลาดศรีสะเกษ4 เมืองเก่า
767มหานิกาย433220108วัดสงยางกุงศิลาลาดศรีสะเกษ5 สงยาง
768มหานิกาย433220109วัดอีเซกุงศิลาลาดศรีสะเกษ5 อีเซ
769ธรรมยุต633220101วัดป่าศิลาลาดกุงศิลาลาดศรีสะเกษ11 สงยาง
770มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
771มหานิกาย446110202วัดขอนแก่นกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์4
772มหานิกาย446110203วัดคำแคนกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์7
773มหานิกาย446110204วัดโคกกัมภ์กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์3
774มหานิกาย446110205วัดถ้ำไม้รังกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
775มหานิกาย446110206วัดสร้างแก้วกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
776ธรรมยุต646110201วัดถ้ำวิมานเจียกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุงเก่า
777มหานิกาย214080901วัดโคกทองกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา12 บ้านกุฎี
778มหานิกาย214080902วัดฤาไชยกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านฤาไชย
779มหานิกาย220060901วัดกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี5
780มหานิกาย220060902วัดไตรรัตน์วนารามกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี4 ลิงงอย
781มหานิกาย220060903วัดบ้านช้างกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี1
782มหานิกาย440040701วัดโกศลภารามกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น6
783มหานิกาย440040702วัดจูมพลกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น1
784มหานิกาย440040703วัดบึงเกษตรกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น4
785มหานิกาย440040704วัดสวรรคงคากุดกว้างหนองเรือขอนแก่น3
786มหานิกาย440040705วัดสว่างชัยศรีกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น2
787มหานิกาย440040706วัดสว่างโนนดู่กุดกว้างหนองเรือขอนแก่น5
788มหานิกาย435041001วัดกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1
789มหานิกาย435041002วัดทรายงามกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร5
790มหานิกาย435041003วัดนาโพธิ์กุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร3
791มหานิกาย435041004วัดโนนม่วงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร2
792มหานิกาย435041005วัดเหล่ามะเขียวกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร4
793ธรรมยุต635041001วัดป่าน้อยกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1 กุดกุง
794ธรรมยุต635041002วัดศรีเทพกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร6 ใหม่มงคล
795มหานิกาย440160501วัดโนนศิลากุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น3
796มหานิกาย440160502วัดป่าสุขิตารามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น7 หนองโพนน้อย
797มหานิกาย440160503วัดโพธิ์งามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น4
798มหานิกาย440160504วัดสว่างเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น9
799มหานิกาย440160505วัดสามัคคีกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น2
800มหานิกาย440160506วัดสำราญกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น1 ค้อ