Showing 301-400 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย110270101วัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร12
302มหานิกาย110270102วัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 1
303มหานิกาย110270103วัดพิชัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขาภิบาล 2
304มหานิกาย110270104วัดสุวรรณประสิทธิ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร13
305มหานิกาย110280201วัดบรมสถลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
306มหานิกาย110280202วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
307มหานิกาย110280203วัดลุ่มเจริญศรัทธายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์
308มหานิกาย110280204วัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
309มหานิกาย110290101วัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
310มหานิกาย110290102วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
311มหานิกาย110290103วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนพิบูลสงคราม
312มหานิกาย110290104วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฏร์สาย 1
313มหานิกาย110290105วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข
314มหานิกาย110290106วัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
315มหานิกาย110290107วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
316มหานิกาย110300101วัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร19 คลองบางเขน
317มหานิกาย110300102วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
318มหานิกาย110310101วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
319มหานิกาย110310102วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครบ้านบางคอแหลม
320มหานิกาย110310201วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
321มหานิกาย110310202วัดวรจรรยาวาสวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
322มหานิกาย110310301วัดจันทร์นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
323มหานิกาย110310302วัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
324มหานิกาย110310303วัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
325มหานิกาย110310304วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
326มหานิกาย110310305วัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนจันทร์
327มหานิกาย110310306วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
328มหานิกาย110320101วัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท 77ซอยอ่อนนุช 67
329มหานิกาย110320201วัดตะกล่ำหนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 17 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22
330มหานิกาย110320301วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
331มหานิกาย110320302วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
332มหานิกาย110320303วัดทุ่งลานนาดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 165 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 3-1
333มหานิกาย110320304วัดทุ่งเศรษฐีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 144 ทุ่งเศรษฐี แยก28-1
334มหานิกาย110330101วัดคลองเตยนอกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานครถนนเกษมราษฎร์
335มหานิกาย110330102วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุนทรโกษา
336มหานิกาย110330301วัดขจรศิริพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกม.4-5)
337มหานิกาย110330302วัดต้นไทรย์พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
338มหานิกาย110330303วัดใต้พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร11
339มหานิกาย110330304วัดทองในพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
340มหานิกาย110330305วัดปากบ่อพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร4 ถนนสุขุมวิท 77
341มหานิกาย110330306วัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร13 ถนนกล้วยน้ำไท
342มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
343มหานิกาย110340102วัดต้นไทรย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 29
344มหานิกาย110340103วัดทองในสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท77 ซอย อ่อนนุช 25
345มหานิกาย110340104วัดบ้านทุ่งสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซอยพระราม 9 ที่ 41
346มหานิกาย110340105วัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 35
347มหานิกาย110340106วัดมหาบุศย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอย.อ่อนนุช
348มหานิกาย110340107วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 23
349มหานิกาย110350101วัดแก้วไพฑูรย์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10 ถนนเอกชัย
350มหานิกาย110350102วัดไทรบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
351มหานิกาย110350103วัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
352มหานิกาย110350104วัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
353มหานิกาย110350201วัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.วุฒากาศ
354มหานิกาย110350202วัดมงคลวรารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ดาวคนอง-จอมทอง
355มหานิกาย110350203วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ริมคลองด่าน
356มหานิกาย110350204วัดศาลาครืนบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถนนริมคลองบางหว้า
357มหานิกาย110350205วัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครริมคลองด่าน
358มหานิกาย110350301วัดโพธิทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร4
359มหานิกาย110350302วัดยายร่มบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
360มหานิกาย110350303วัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
361มหานิกาย110350401วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8
362มหานิกาย110350402วัดบางขุนเทียนกลางจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง
363มหานิกาย110350403วัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ
364มหานิกาย110350404วัดบางขุนเทียนในจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1 ถนนจอมทอง
365มหานิกาย110350405วัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
366มหานิกาย110360201วัดคลองบ้านใหม่สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร6 คลองบ้านใหม่
367มหานิกาย110360202วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
368มหานิกาย110360203วัดเทพนิมิตต์สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4 บ้านสีกัน
369มหานิกาย110360204วัดพรหมรังษีสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
370มหานิกาย110360205วัดเวฬุวนารามสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
371มหานิกาย110360206วัดสายอำพันธ์เอมสารสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4
372มหานิกาย110360207วัดสีกันสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
373มหานิกาย110370101วัดอภัยทายารามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชวิถี
374มหานิกาย110370401วัดดิสหงษารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
375มหานิกาย110370402วัดทัศนารุณสุนทริการามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชปรารภ
376มหานิกาย110380101วัดลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร9
377มหานิกาย110380102วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร2
378มหานิกาย110380201วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร7
379มหานิกาย110390201วัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกมัย
380มหานิกาย110400301วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองบางแวก
381มหานิกาย110400302วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร4 บ้านเศรษฐกิจ
382มหานิกาย110400303วัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร6 คลองทวีวัฒนา
383มหานิกาย110400401วัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองภาษีเจริญ
384มหานิกาย110410201วัดหลักสี่ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
385มหานิกาย110420101วัดเจริญธรรมารามสายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านสายไหม
386มหานิกาย110420102วัดหนองใหญ่สายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร1 บ้านหนองใหญ่
387มหานิกาย110420201วัดโคกจ้าหล่าออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร7 บ้านจ้าหล่า
388มหานิกาย110420202วัดพรพระร่วงประสิทธิออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 5
389มหานิกาย110420203วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 5 ม.6
390มหานิกาย110420204วัดอยู่ดีบำรุงธรรมออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร1
391มหานิกาย110420301วัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร3
392มหานิกาย110420302วัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร4 ถนนพหลโยธิน
393มหานิกาย110420303วัดอมราวรารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านณัฐกานต์ 3
394มหานิกาย110430101วัดคลองครุคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร10 บ้านคลองครุ
395มหานิกาย110430102วัดบุญศรีมุนีกรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11
396มหานิกาย110430103วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร5 คลองบางชัน
397มหานิกาย110440101วัดลาดบัวขาวสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานครเลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ถนนวงแหวนรอบนอก
398มหานิกาย110450101วัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว 64
399มหานิกาย110460101วัดแป้นทองโสภารามสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร14
400มหานิกาย110460102วัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์