Showing 101-200 of 43,004 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
101มหานิกาย214050604วัดใหม่กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา3 บ้านกบเจา
102มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
103มหานิกาย446030102วัดงิ้วงามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3 งิ้วงาม
104มหานิกาย446030103วัดชัยมงคลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์1
105มหานิกาย446030104วัดดอนเปลือยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
106มหานิกาย446030105วัดน้ำจั้นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์7
107มหานิกาย446030106วัดโปโลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์10
108มหานิกาย446030107วัดสงยางกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3
109มหานิกาย446030108วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์5
110มหานิกาย446030109วัดสะอาดชัยศรีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
111มหานิกาย446030110วัดอโนมานทีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์12 ปากน้ำ
112ธรรมยุต646030101วัดดอนยางจันทารามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ดอนยาง
113ธรรมยุต646030102วัดดอนยุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
114ธรรมยุต646030103วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
115ธรรมยุต646030104วัดป่าดงมะไฟกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ข้าวหลาม
116มหานิกาย425081001วัดคลองรั้งกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
117มหานิกาย425081002วัดทุ่งประพาสกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
118มหานิกาย425081003วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี1
119มหานิกาย425081004วัดสุทธิธรรมกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
120มหานิกาย425081005วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
121มหานิกาย425081006วัดแสงจันทร์กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี2 วังขอน
122มหานิกาย425081007วัดใหม่นาบุญกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี3
123ธรรมยุต625081001วัดป่าญาณสิริสุทธารามกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีบ้าน ระเบาะนา หมู่ ๔
124มหานิกาย272091301วัดจันทราวาสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี2
125มหานิกาย272091302วัดบ้านกล้วยกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี3
126มหานิกาย272091303วัดยางยี่แสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี4
127มหานิกาย272091304วัดสามัคคีธรรมกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี1
128มหานิกาย435050201วัดกระจายนอกกระจายป่าติ้วยโสธร3
129มหานิกาย435050202วัดกระจายในกระจายป่าติ้วยโสธร1
130มหานิกาย435050203วัดคำเกิดกระจายป่าติ้วยโสธร4
131มหานิกาย435050204วัดคำเกิดนอกกระจายป่าติ้วยโสธร7 คำเกิดนอก
132มหานิกาย435050205วัดโคกพระเจ้ากระจายป่าติ้วยโสธร9 โคกพระเจ้า
133มหานิกาย435050206วัดเชียงเครือกระจายป่าติ้วยโสธร6
134มหานิกาย435050207วัดตะเคียนทองกระจายป่าติ้วยโสธร3 กระจาย
135มหานิกาย435050208วัดบึงสร้างโพธิ์กระจายป่าติ้วยโสธร10 คำสร้างบ่อ
136มหานิกาย435050209วัดม่วงไข่กระจายป่าติ้วยโสธร8 ม่วงไข่
137มหานิกาย435050210วัดหนองบากกระจายป่าติ้วยโสธร5
138มหานิกาย435050211วัดโนนรังพัฒนารามกระจายป่าติ้วยโสธร11 โนนรัง
139มหานิกาย435050212วัดป่าไตรสิกขากระจายป่าติ้วยโสธร9 โคกพระเจ้า
140มหานิกาย435050213วัดป่าร่วมใจกระจายป่าติ้วยโสธร8 ม่วงไข่
141ธรรมยุต635050201วัดนิคมวนารามกระจายป่าติ้วยโสธร2
142ธรรมยุต635050202วัดป่านิคมพัฒนารามกระจายป่าติ้วยโสธร2 นิคม
143ธรรมยุต635050203วัดสุทธิมงคลกระจายป่าติ้วยโสธร10
144มหานิกาย214090701วัดขุมแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกระจิว
145มหานิกาย214090702วัดพระแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา6 บ้านพระแก้ว
146มหานิกาย430150901วัดกะชอนกระชอนพิมายนครราชสีมา4
147มหานิกาย430150902วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)กระชอนพิมายนครราชสีมา4
148มหานิกาย430150903วัดดงน้อยกระชอนพิมายนครราชสีมา2
149มหานิกาย430150904วัดตลาดประดู่กระชอนพิมายนครราชสีมา3
150มหานิกาย430150905วัดโนนกระเบื้องกระชอนพิมายนครราชสีมา4
151มหานิกาย430150906วัดโนนท่อกระชอนพิมายนครราชสีมา9 โนนท่อ
152มหานิกาย430150907วัดโนนพุทรากระชอนพิมายนครราชสีมา6
153มหานิกาย430150908วัดโนนสำโรงกระชอนพิมายนครราชสีมา12 โนนสำโรง
154มหานิกาย430150909วัดป่าชาดพัฒนารามกระชอนพิมายนครราชสีมา17 ชาด
155มหานิกาย430150910วัดราษฎร์สโมสรกระชอนพิมายนครราชสีมา4
156มหานิกาย430150911วัดโนนผักชีกระชอนพิมายนครราชสีมา10 โนนผักชี
157มหานิกาย430150912วัดเมืองบัวน้อยกระชอนพิมายนครราชสีมาบ้านเมืองบัวน้อย หมู่ ๑๑
158มหานิกาย430150913วัดเมืองบัววนารามกระชอนพิมายนครราชสีมา11 เมืองบัวน้อย
159มหานิกาย590020201วัดกระดังงากระดังงาสทิงพระสงขลา3
160มหานิกาย590020202วัดกลางกระดังงาสทิงพระสงขลา5
161มหานิกาย590020203วัดพังเถียะกระดังงาสทิงพระสงขลา7
162มหานิกาย275020101วัดเกาะแก้วกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม8
163มหานิกาย275020102วัดเกาะใหญ่กระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม6
164มหานิกาย275020103วัดไทรกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม9
165มหานิกาย275020104วัดบางใหญ่กระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม13
166มหานิกาย275020105วัดปากง่ามกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม11
167ธรรมยุต675020101วัดบางคณฑีนอกกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม6
168มหานิกาย273020201วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม
169มหานิกาย273020203วัดโพธิ์งามกระตีบกำแพงแสนนครปฐม7
170มหานิกาย110030101วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร12 ถนนสุวินทวงศ์
171มหานิกาย110030102วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2 ถนนบุรีภิรมย์
172มหานิกาย430130301วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา9
173มหานิกาย430130302วัดเขว้ากระทุ่มรายประทายนครราชสีมา3
174มหานิกาย430130303วัดโนนเพ็ดสามัคคีกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา8 โนนเพ็ด
175มหานิกาย430130304วัดไร่อ้อยกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา2
176มหานิกาย430130305วัดศรีอัมพรกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา9
177มหานิกาย430130306วัดสี่เหลี่ยมกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา1
178มหานิกาย430130307วัดหนองเดิ่นกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา12
179มหานิกาย430130308วัดหนองแวงกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา7
180มหานิกาย430130309วัดสระจันทร์กระทุ่มรายประทายนครราชสีมา11 สระจันทร์
181มหานิกาย273061001วัดนครชื่นชุ่มกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม7
182มหานิกาย273061002วัดเพลินเพชรกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม3
183มหานิกาย425060901วัดกระทุ่มแพ้วกระทุ่มแพ้วบ้านสร้างปราจีนบุรี4
184มหานิกาย440210101วัดโพธิ์ชัยกระนวนซำสูงขอนแก่น2
185มหานิกาย440210102วัดยางใยกระนวนซำสูงขอนแก่น3 โคกสูง
186มหานิกาย581010301วัดกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่6 กระบี่น้อย
187มหานิกาย581010302วัดถ้ำเสือกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่1 หน้าชิง
188มหานิกาย581010303วัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่3 โพธิ์เรียง
189มหานิกาย581010304วัดสุวรรณธารารามกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่9 สองแพรก
190มหานิกาย581010201วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่ตลาดเก่า
191มหานิกาย581010202วัดโภคาจุฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่1 ตลาดเก่า
192มหานิกาย431030101วัดชุมพลมณีรัตน์กระสังกระสังบุรีรัมย์7 สุขสำราญ
193มหานิกาย431030102วัดตาเบ้ากระสังกระสังบุรีรัมย์12 ตาเบ้า
194มหานิกาย431030103วัดท่าสว่างกระสังกระสังบุรีรัมย์15 ท่าสว่าง
195มหานิกาย431030104วัดบ้านตะเคียนกระสังกระสังบุรีรัมย์8 ตะเคียน
196มหานิกาย431030105วัดหนองแขมกระสังกระสังบุรีรัมย์5
197มหานิกาย431030106วัดระโยงใหญ่กระสังกระสังบุรีรัมย์6 ระโยงใหญ่
198มหานิกาย431030107วัดเทพมงคลกระสังกระสังบุรีรัมย์4 หนองลิง
199ธรรมยุต631030101วัดป่าอุดมธรรมกระสังกระสังบุรีรัมย์19 อุดมธรรม
200ธรรมยุต631030102วัดสวนใหม่กระสังกระสังบุรีรัมย์3 สวนใหม่