Showing 1,401-1,500 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1401มหานิกาย446180306วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1402มหานิกาย446180307วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่าโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1403มหานิกาย446180308วัดสายทองหนองเม็กโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์4
1404มหานิกาย446180305วัดโพธิ์ศรีโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์12
1405มหานิกาย446180302วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์7
1406มหานิกาย446180303วัดโพธิ์ศรีสะอาดโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์2
1407มหานิกาย446180304วัดโพธิ์ศรีหนองบัวโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์11 หนองบัว
1408ธรรมยุต646180401วัดดอนม่วงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 ดอนม่วง
1409ธรรมยุต646180405วัดสว่างรัตนารามโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์2 สว่าง
1410ธรรมยุต646180404วัดสว่างโพธิ์ทองโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์6 โนนศิลาเลิง
1411ธรรมยุต646180406วัดสุวรรณหงษ์หนองคูโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์5 หนองคู
1412มหานิกาย446180401วัดอรุณรัตนสีสุกโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์3 สีสุก
1413ธรรมยุต646180402วัดโนนวังทองสามัคคีธรรมโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์4 วังเดือนห้า
1414ธรรมยุต646180403วัดโนนศิลาโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1415มหานิกาย446170301วัดสุวรรณคีรีวงค์ดงพยุงดอนจานกาฬสินธุ์1
1416มหานิกาย446170101วัดบูรพาด่านแต้ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์5
1417ธรรมยุต646170101วัดป่าทองประดิษฐ์ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์1 หนองแคน
1418มหานิกาย446170102วัดพุทธสถานดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์4 กุดครอง
1419มหานิกาย446170103วัดมณีนพรัตน์ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์7
1420มหานิกาย446170104วัดวิเศษไชยศรีดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์1
1421มหานิกาย446170105วัดศิริวนารามดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์6 หนองแวงเกษตร
1422มหานิกาย446170106วัดสะอาดไชยศรีดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์5
1423มหานิกาย446170501วัดบูรพานาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์8 นาจำปา
1424ธรรมยุต646170501วัดป่าสวรรค์จันทารามนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์1 โพนสวรรค์
1425มหานิกาย446170402วัดคำป่าหว่านม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์นา
1426มหานิกาย446170403วัดชัยมงคลม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1427ธรรมยุต646170401วัดป่าอัมพวันม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1428มหานิกาย446170405วัดศรีจันทร์โพธารามม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์2 ม่วงเหนือ
1429มหานิกาย446170406วัดอนุเขตตารามม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1430มหานิกาย446170401วัดเขตตารามม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1431มหานิกาย446170404วัดเทวาประสิทธิ์ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์1
1432มหานิกาย446170201วัดสระเทพบุตรสะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์3 สะอาดไชยศรี
1433มหานิกาย446170202วัดอนงคาศรีสะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์2 หนองพอก
1434มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1435มหานิกาย446110202วัดขอนแก่นกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1436มหานิกาย446110203วัดคำแคนกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1437ธรรมยุต646110201วัดถ้ำวิมานเจียกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุงเก่า
1438มหานิกาย446110205วัดถ้ำไม้รังกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
1439มหานิกาย446110206วัดสร้างแก้วกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
1440มหานิกาย446110204วัดโคกกัมภ์กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1441มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1442ธรรมยุต646110401วัดศิริธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์11 ภูเจริญ
1443ธรรมยุต646110402วัดสันติธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์8
1444มหานิกาย446110403วัดหนองหลวงโคกกลางกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1445มหานิกาย446110402วัดแสนสุขกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1446มหานิกาย446110601วัดคำจันทร์เพ็ญดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1447มหานิกาย446110602วัดดงกลางดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1448มหานิกาย446110603วัดดงจันทร์ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1449มหานิกาย446110604วัดดงสวรรค์ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1450มหานิกาย446110606วัดสว่างอรุณดงบังดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1451ธรรมยุต646110601วัดเขาน้อยดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์9 ไทยเจริญ
1452มหานิกาย446110605วัดไทยเจริญดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1453ธรรมยุต646110101วัดชัยวงษ์จันทร์ท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์9 ท่าคันโท
1454มหานิกาย446110101วัดท่าคันโทท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์1
1455มหานิกาย446110102วัดท่าเมืองท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1456ธรรมยุต646110102วัดสามัคคีธรรมท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์1 ท่าคันโท
1457มหานิกาย446110103วัดใหม่โนนสำราญท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์6 โนนสำราญ
1458ธรรมยุต646110509วัดอริยทรัพย์นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์
1459ธรรมยุต646110501วัดคลองน้ำไหลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์11 หนองแซง
1460ธรรมยุต646110506วัดถ้ำน้ำทิพย์นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุ่งเก่า
1461ธรรมยุต646110504วัดถ้ำเกิงนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1462ธรรมยุต646110503วัดถ้ำเกิ้งนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1463ธรรมยุต646110502วัดถ้ำเกิ้ง (ถ้ำเกิง)นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1464ธรรมยุต646110505วัดถ้ำไทรทองนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์9 โนนอำนวย
1465ธรรมยุต646110507วัดทรงธรรมนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1466มหานิกาย446110501วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1467ธรรมยุต646110508วัดนิมิตสามัคคีนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์5
1468มหานิกาย446110503วัดบุตรอินทรารามนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1469มหานิกาย446110502วัดโนนอำนวยนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์8
1470มหานิกาย446110301วัดคำบอนยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1471มหานิกาย446110302วัดดงสมบูรณ์ยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์5
1472มหานิกาย446110303วัดบ้านยางอู้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์11
1473มหานิกาย446110304วัดโพธิ์ศรีสว่างยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1474มหานิกาย446160102วัดนาคูเหนือนาคูนาคูกาฬสินธุ์11
1475มหานิกาย446160101วัดนาคูใต้นาคูนาคูกาฬสินธุ์2
1476มหานิกาย446160104วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาดนาคูนาคูกาฬสินธุ์4
1477มหานิกาย446160103วัดโพธิ์ศรีแก้วนาคูนาคูกาฬสินธุ์6
1478ธรรมยุต646160401วัดคำสร้างไก่บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์4 ดอนแคน
1479มหานิกาย446160401วัดนางามบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์4
1480มหานิกาย446160402วัดบ่อแก้วบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์1
1481มหานิกาย446160403วัดบ้านม่วงกุลบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์6
1482มหานิกาย446160404วัดป่าตาลอุดมบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์7
1483มหานิกาย446160405วัดป่าอัมพวันบ้านหินลาดบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์12 หินลาด
1484มหานิกาย446160406วัดหินลาดบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์2
1485มหานิกาย446160407วัดอินทรารามบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์8
1486มหานิกาย446160501วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์1
1487ธรรมยุต646160501วัดคูหาผานิพพานภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์8
1488มหานิกาย446160502วัดน้ำปุ้นภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์9
1489ธรรมยุต646160502วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์6 น้ำคำ
1490มหานิกาย446160503วัดศรีวิชัยภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์3
1491ธรรมยุต646160503วัดอุดมคงคานิมิตภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์5 โนนนาคำ
1492มหานิกาย446160201วัดกุดตาใกล้สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์10 นาคู
1493มหานิกาย446160202วัดจอมศรีสายนาวังนาคูกาฬสินธุ์2
1494มหานิกาย446160203วัดนากระเดาสายนาวังนาคูกาฬสินธุ์5
1495มหานิกาย446160204วัดนากุดสิมสายนาวังนาคูกาฬสินธุ์3 นากุดสิม
1496มหานิกาย446160302วัดบ้านจานโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์8
1497มหานิกาย446160303วัดบ้านนายอโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์2 นายอ
1498มหานิกาย446160304วัดบ้านม่วงนาดีโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์8 นาขาม
1499มหานิกาย446160305วัดป่าเรไรสามัคคีโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์6 โคกยาว
1500มหานิกาย446160306วัดม่วงนาดีโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์5 ม่วงนาดี