Showing 1,201-1,300 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย444010903วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม3
1202มหานิกาย430140401วัดขุนละครสำโรงปักธงชัยนครราชสีมา2
1203มหานิกาย357110701วัดขุนลาวแม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าเชียงราย7
1204มหานิกาย217030201วัดขุนสงฆ์บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี11
1205มหานิกาย211050301วัดขุนสมุทราวาสแหลมฟ้าผ่าพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ9 บ้านขุนสมุทร
1206มหานิกาย218050102วัดขุนสรรค์สามัคคีแพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท1 เที่ยงแท้
1207มหานิกาย592011801วัดขุนสิทธิ์บ้านโพธิ์เมืองตรังตรัง2 ต้นเหรียง
1208มหานิกาย593060601วัดขุนหลวงนิมิตหารเทาปากพะยูนพัทลุง5
1209มหานิกาย432020801วัดขุนหารกระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์7 ขุนหาร
1210มหานิกาย433080701วัดขุนหารขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ1 ขุนหาร
1211มหานิกาย215040201วัดขุนอินทประมูลอินทประมูลโพธิ์ทองอ่างทอง3
1212มหานิกาย445041101วัดขุนเทหนองสิมดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด8 หนองสิม
1213มหานิกาย350150901วัดขุนเสหนองควายหางดงเชียงใหม่8 บ้านขุนเส
1214มหานิกาย350250102วัดขุนแม่รวมแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ขุนแม่รวม หมู่ที่ 1
1215มหานิกาย272040202วัดขุนไกรบางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี4
1216มหานิกาย432020301วัดขุนไชยทองไพรขลาชุมพลบุรีสุรินทร์8 ขุนไชยทอง
1217มหานิกาย271061201วัดขุนไทยธารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1 ลำขุนไทย
1218มหานิกาย426020602วัดขุมข้าวหนองแสงปากพลีนครนายก2
1219มหานิกาย433160102วัดขุมคำบุสูงวังหินศรีสะเกษ6 ขุมคำ
1220มหานิกาย434120302วัดขุมคำแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ขุมคำ
1221มหานิกาย261010301วัดขุมทรัพย์สะแกกรังเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี1
1222มหานิกาย110110601วัดขุมทองขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5 คลองตาสอน
1223มหานิกาย215060101วัดขุมทองไผ่จำศีลวิเศษชัยชาญอ่างทอง6 บ้านขุมทอง
1224มหานิกาย223030601วัดขุมบ่อทรัพย์ประณีตเขาสมิงตราด7 อีเร็ม
1225มหานิกาย445060701วัดขุมเงินโคกสว่างพนมไพรร้อยเอ็ด8
1226มหานิกาย437060501วัดขุมเหล็กโพนเมืองน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ8
1227มหานิกาย213030501วัดขุมแก้วบึงสนั่นธัญบุรีปทุมธานี4 คลองสิบ
1228มหานิกาย214090701วัดขุมแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกระจิว
1229มหานิกาย358020101วัดขุ่มขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน2
1230มหานิกาย352130401วัดข่วงกอมแจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง6
1231มหานิกาย354060401วัดข่วงธรรมวนารามเตาปูนสองแพร่5 ข่วงชมพู
1232มหานิกาย350120401วัดข่วงมื่นมะขามหลวงสันป่าตองเชียงใหม่8 ข่วงมื่น
1233มหานิกาย352020201วัดข่วงม่วงนาสักแม่เมาะลำปาง1
1234มหานิกาย350010701วัดข่วงสิงห์ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่3
1235มหานิกาย350020401วัดข่วงเปาข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่4
1236มหานิกาย352010803วัดข่วงเปาปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง11
1237มหานิกาย350020601วัดข่วงเปาใต้บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่6
1238มหานิกาย364040901วัดข่อมตาลท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย4 ข่อมตาล
1239มหานิกาย215040701วัดข่อยโพธิ์รังนกโพธิ์ทองอ่างทอง1 บ้านข่อย
1240มหานิกาย276010203วัดข่อยคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1241มหานิกาย216011801วัดข่อยกลางบ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี8 ข่อย
1242มหานิกาย217010501วัดข่อยสังฆารามหัวไผ่เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี13 วัดข่อย
1243มหานิกาย353020501วัดข่อยสูงข่อยสูงตรอนอุตรดิตถ์1 ข่อยสูง
1244มหานิกาย216011803วัดข่อยเหนือบ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี6 ข่อยเหนือ
1245มหานิกาย216011802วัดข่อยใต้บ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี10 ข่อย
1246มหานิกาย434012001วัดข่าโคมปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี9 ข่าโคม
1247มหานิกาย445040201วัดข่าใหญ่อุดมพรหนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด10 ข่าใหญ่
1248มหานิกาย443050401วัดข้องไก่ชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย5
1249มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1250มหานิกาย271090601วัดข้าวเบารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี3 ลาดหมู
1251มหานิกาย350140101วัดข้าวแท่นน้อยสันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่3
1252มหานิกาย350140102วัดข้าวแท่นหลวงสันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่3
1253มหานิกาย443050201วัดคงกระพันชาตรีวัดหลวงโพนพิสัยหนองคาย1
1254มหานิกาย212030101วัดคงคาบางม่วงบางใหญ่นนทบุรี3 คลองบางใหญ่
1255มหานิกาย271090202วัดคงคาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี9 ใหม่
1256มหานิกาย350090301วัดคงคานิมิตรม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่1
1257มหานิกาย595040301วัดคงคานิมิตรแม่หวาดธารโตยะลา2 วังไทร
1258มหานิกาย582050101วัดคงคาภิมุขตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา
1259มหานิกาย364010901วัดคงคามาลัยปากพระเมืองสุโขทัยสุโขทัย1
1260มหานิกาย216030701วัดคงคารามสะแกราบโคกสำโรงลพบุรี6 ทุ่งทอง
1261มหานิกาย216050801วัดคงคารามหัวสำโรงท่าวุ้งลพบุรี4
1262มหานิกาย218040401วัดคงคารามโพนางดำตกสรรพยาชัยนาท3
1263มหานิกาย222020201วัดคงคารามบ่อขลุงจันทบุรี4
1264มหานิกาย270070501วัดคงคารามคลองตาคตโพธารามราชบุรี3
1265มหานิกาย276010204วัดคงคารามคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1266มหานิกาย350091101วัดคงคารามแม่ข่าฝางเชียงใหม่6
1267มหานิกาย357071101วัดคงคารามศรีค้ำแม่จันเชียงราย5
1268มหานิกาย362020201วัดคงคารามหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร2 วังโขน
1269มหานิกาย362050501วัดคงคารามแม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร1 ใหม่สมบูรณ์
1270มหานิกาย366060801วัดคงคารามบางคลานโพทะเลพิจิตร2
1271มหานิกาย424040104วัดคงคารามบางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา2
1272มหานิกาย432120201วัดคงคารามหนองไผ่ล้อมสำโรงทาบสุรินทร์5
1273มหานิกาย440170401วัดคงคารามโพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น8
1274มหานิกาย580070901วัดคงคารามควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีธรรมราช1 กาโห่ใต้
1275มหานิกาย584040101วัดคงคารามอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีม.2
1276มหานิกาย586041001วัดคงคารามพ้อแดงหลังสวนชุมพร5
1277มหานิกาย222020202วัดคงคาราม (บ่อ)บ่อขลุงจันทบุรี4
1278มหานิกาย585030301วัดคงคารีเชี่ยวเหลียงกะเปอร์ระนอง2 ย่านยาว
1279มหานิกาย584021301วัดคงคาล้อมคลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
1280มหานิกาย580020401วัดคงคาวงทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช3
1281มหานิกาย580121301วัดคงคาวดีบางตะพงปากพนังนครศรีธรรมราช3
1282มหานิกาย580210302วัดคงคาวดีกะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช4 คงคาวดี
1283มหานิกาย590130101วัดคงคาวดีรัตภูมิควนเนียงสงขลา3
1284มหานิกาย592011802วัดคงคาวดีบ้านโพธิ์เมืองตรังตรัง7 นางน้อย
1285ธรรมยุต680140401วัดคงคาวดีเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช2
1286มหานิกาย430230102วัดคงคาวนารามแก้งสนามนางแก้งสนามนางนครราชสีมา7 ฤทธิรักษา
1287มหานิกาย442020401วัดคงคาวนารามท่าสวรรค์นาด้วงเลย1 ท่าสวรรค์
1288มหานิกาย221031701วัดคงคาวรารามห้วยยางแกลงระยอง1 คลองคา
1289มหานิกาย445180201วัดคงคาวารีพลับพลาเชียงขวัญร้อยเอ็ด8 หนองแก่ง
1290มหานิกาย580121001วัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช
1291มหานิกาย590050702วัดคงคาสวัสดิ์สะกอมเทพาสงขลา5
1292ธรรมยุต693010901วัดคงคาสวัสดิ์ลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง4 คงคาสวัสดิ์
1293มหานิกาย436110101วัดคงคาสีมาเดิมบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ7 ข่า
1294มหานิกาย581020502วัดคงคาสุทธาวาสหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
1295มหานิกาย430130601วัดคงคาอุดมเขตตลาดไทรประทายนครราชสีมา11 ตูม
1296มหานิกาย580090301วัดคงคาเจริญหนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
1297มหานิกาย580012101วัดคงคาเลียบท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
1298มหานิกาย580110401วัดคงคาเลียบกุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช5
1299มหานิกาย580140302วัดคงคาเลียบฉลองสิชลนครศรีธรรมราช1
1300มหานิกาย590140201วัดคงคาเลียบท่าช้างบางกล่ำสงขลา14