Showing 1,201-1,300 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย442050503วัดเนินสรวงโพนสูงด่านซ้ายเลย2 หัวฝาย
1202มหานิกาย442050502วัดชัยนามโพนสูงด่านซ้ายเลย8 บ้านหางนา
1203มหานิกาย442050501วัดจอมศรีโพนสูงด่านซ้ายเลย1 บ้านโพนสูง
1204มหานิกาย442050801วัดเครือหงษ์ (บ้านโป่งใหญ่)โป่งด่านซ้ายเลย1 บ้านโป่ง
1205มหานิกาย442050802วัดเครือหงษ์โป่งด่านซ้ายเลย1 บ้านโป่ง
1206มหานิกาย442050808วัดสว่างวัฒนา (สว่างพัฒนา)โป่งด่านซ้ายเลย4 บ้านกกจำปา
1207มหานิกาย442050809วัดสว่างวัฒนาโป่งด่านซ้ายเลย4 บ้านกกจำปา
1208มหานิกาย442050807วัดสว่างพัฒนาโป่งด่านซ้ายเลย4 บ้านกกจำปา
1209มหานิกาย442050806วัดศรีสว่างโป่งด่านซ้ายเลย5 บ้านทุ่งเทิง
1210มหานิกาย442050805วัดศรีพรหมโป่งด่านซ้ายเลย5 บ้านทุ่งเทิง
1211มหานิกาย442050804วัดศรัทธาธรรมโป่งด่านซ้ายเลย3 บ้านน้ำพุง
1212มหานิกาย442050803วัดบ้านโป่งใหญ่โป่งด่านซ้ายเลย1 บ้านโป่ง
1213มหานิกาย442050401วัดโคกงามโคกงามด่านซ้ายเลย1 บ้านโคกงาม
1214มหานิกาย442050403วัดมัชฌิมารามโคกงามด่านซ้ายเลย2 บ้านห้วยหาด
1215ธรรมยุต642050401วัดตรีสวัสดิ์วนารามโคกงามด่านซ้ายเลย7 หนองสนุ่น
1216มหานิกาย442050402วัดจอมแจ้งโคกงามด่านซ้ายเลย3 บ้านนาเจียง
1217มหานิกาย442050405วัดสุวรรณวนารามโคกงามด่านซ้ายเลย6 หนองแซง
1218มหานิกาย442050406วัดสว่างอรุณโคกงามด่านซ้ายเลย4 หนองหลวง
1219มหานิกาย442050404วัดป่าลาดหินอินทร์แปลงโคกงามด่านซ้ายเลย2 ห้วยตาด
1220มหานิกาย442050601วัดราษฎร์สามัคคีอิปุ่มด่านซ้ายเลย2 บ้านวังบอน
1221มหานิกาย442050901วัดราษฎร์บำรุงวังยาวด่านซ้ายเลย3 บ้านวังยอ
1222ธรรมยุต642050901วัดป่าผาซำแคนวังยาวด่านซ้ายเลย2 ผึ้ง
1223มหานิกาย442050210วัดใหม่สามัคคีชายแดนปากหมันด่านซ้ายเลย5 นาข่า
1224มหานิกาย442050203วัดโพนแท่นปากหมันด่านซ้ายเลย4 บ้านปากหมัน
1225มหานิกาย442050204วัดโพนสว่างนาทองปากหมันด่านซ้ายเลย1 บ้านนาทอง
1226มหานิกาย442050205วัดโพนสว่างปากหมันด่านซ้ายเลย7 บ้านห้วยน้ำเมย
1227มหานิกาย442050201วัดโนนสว่าง (โพนสว่างนาทอง)ปากหมันด่านซ้ายเลย1 บ้านนาทอง
1228มหานิกาย442050202วัดโนนสว่างปากหมันด่านซ้ายเลย1 บ้านนาทอง
1229มหานิกาย442050209วัดห้วยน้ำมีปากหมันด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยน้ำมี
1230มหานิกาย442050208วัดศรีชมภูปากหมันด่านซ้ายเลย2 บ้านเครือคู้
1231มหานิกาย442050206วัดศรีชมชื่น (ห้วยน้ำมี)ปากหมันด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยน้ำมี
1232มหานิกาย442050207วัดศรีชมชื่นปากหมันด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยน้ำมี
1233มหานิกาย442051007วัดสว่างอารมณ์นาหอด่านซ้ายเลย7
1234มหานิกาย442051002วัดศรีเจริญพัฒนานาหอด่านซ้ายเลย9 บ้านหัวนาแหลม
1235มหานิกาย442051006วัดศรีสะอาดนาหอด่านซ้ายเลย5 บ้านเก่า
1236มหานิกาย442051005วัดศรีมงคลนาหอด่านซ้ายเลย1 บ้านบุ่งกุ่ม
1237มหานิกาย442051004วัดศรีภูมินาหอด่านซ้ายเลย2 บ้านนาหอ
1238มหานิกาย442051003วัดศรีบุญเรืองนาหอด่านซ้ายเลย6 บ้านนาฮี
1239มหานิกาย442051001วัดดอนตูมนาหอด่านซ้ายเลย3 บ้านหนองผือ
1240มหานิกาย442050306วัดโพนศรีสว่างนาดีด่านซ้ายเลย7 บ้านแก่งม่วง
1241มหานิกาย442050305วัดโพนศรีนาดีด่านซ้ายเลย5 บ้านกกแหน
1242มหานิกาย442050304วัดโพนงามนาดีด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยปลาฝา
1243มหานิกาย442050303วัดโพธิ์ศรีนาดีด่านซ้ายเลย5 บ้านกกแหนเก่า
1244มหานิกาย442050307วัดสว่างอารมณ์วัฒนานาดีด่านซ้ายเลย1
1245มหานิกาย442050302วัดชายแดนสามัคคีนาดีด่านซ้ายเลย8 บ้านห้วยลาด
1246มหานิกาย442050301วัดจอมมณีนาดีด่านซ้ายเลย2 บ้านนาหมูม่น
1247มหานิกาย442050105วัดโพนลานด่านซ้ายด่านซ้ายเลย4 บ้านนาหว้า
1248มหานิกาย442050104วัดโพนชัยด่านซ้ายด่านซ้ายเลย3 บ้านเดิ่น
1249มหานิกาย442050103วัดโพธิ์ศรีนาเวียงด่านซ้ายด่านซ้ายเลย12 บ้านนาเวียง
1250มหานิกาย442050101วัดเนรมิตวิปัสสนาด่านซ้ายด่านซ้ายเลย14 หัวนายูง
1251มหานิกาย442050106วัดศรีสะอาดด่านซ้ายด่านซ้ายเลย7 บ้านหนามแท่ง
1252มหานิกาย442050102วัดพระธาตุศรีสองรักด่านซ้ายด่านซ้ายเลย14 บ้านหัวนายุง
1253ธรรมยุต642050101วัดป่าเขาแก้วด่านซ้ายด่านซ้ายเลย10 นาสีเทียน
1254มหานิกาย442050703วัดโนนสว่างสามัคคีกกสะทอนด่านซ้ายเลยบ้าน ห้วยมุ่น หมู่ที่ 5
1255มหานิกาย442050701วัดเย็นศรีระธรรมประทีปกกสะทอนด่านซ้ายเลย4 บ้านหมากแข้ง
1256มหานิกาย442050702วัดสันติธรรมกกสะทอนด่านซ้ายเลย4 บ้านหนองแข้ง
1257มหานิกาย442050705วัดสามัคคีธรรมกกสะทอนด่านซ้ายเลย10 หัวนา
1258มหานิกาย442050704วัดกกจานกกสะทอนด่านซ้ายเลย7 กกจาน
1259มหานิกาย367010102วัดไตรภูมิในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1260มหานิกาย367010106วัดโพธิ์เย็นในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1261ธรรมยุต667010101วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1262มหานิกาย367010108วัดมหาธาตุในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1263มหานิกาย367010107วัดภูเขาดินในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1264มหานิกาย367010105วัดพระแก้วในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1265มหานิกาย367010104วัดประตูดาวในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1266มหานิกาย367010103วัดทุ่งสะเดียงในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1267มหานิกาย367010101วัดช้างเผือกในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1268มหานิกาย367011603วัดห้วยทรายใต้ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6 น้ำเดื่อใต้
1269มหานิกาย367011602วัดสะแกงามห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
1270มหานิกาย367011601วัดศรีสญชัยห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2
1271ธรรมยุต667011601วัดบุ่งกกเรียงห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1 บุ่งกกเรียง
1272มหานิกาย367011512วัดใหม่ชัยมงคลห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1
1273มหานิกาย367011504วัดเนินสบายห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
1274มหานิกาย367011503วัดเนินสง่าห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์9
1275มหานิกาย367011511วัดห้วยนาคห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4
1276มหานิกาย367011510วัดหนองแหวนห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2 หนองแหวน
1277มหานิกาย367011509วัดหนองคล้าธรรมารามห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3 หนองหิน
1278มหานิกาย367011508วัดวังขอนห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6
1279มหานิกาย367011507วัดละหานห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์10
1280มหานิกาย367011506วัดรัตนวนารามห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8 เนินสมบูรณ์
1281มหานิกาย367011505วัดพิกุลทองห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์13
1282ธรรมยุต667011502วัดถ้ำเนินสมบูรณ์ห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8 เนินสมบูรณ์
1283มหานิกาย367011502วัดชนะชิงชัยห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
1284ธรรมยุต667011501วัดจิรวัฒนารามห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
1285มหานิกาย367011501วัดกองมูลสามัคคีธรรมห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์7 ศรีสะเกษ
1286มหานิกาย367010403วัดไร่เหนือสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4
1287ธรรมยุต667010401วัดไทรงามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์9 ไทรงาม
1288มหานิกาย367010402วัดโบสถ์ชนะมารสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
1289มหานิกาย367010405วัดแก้วไขแสงวนารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1290ธรรมยุต667010403วัดสังกิจจารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2 สะเดียง
1291มหานิกาย367010404วัดสนามบินสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4
1292ธรรมยุต667010402วัดสนธิกรประชารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3 ไร่เหนือ
1293มหานิกาย367010401วัดบ้านไร่สะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8
1294มหานิกาย367011303วัดโนนประชาสรรค์วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8
1295มหานิกาย367011310วัดแสนสุขวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2
1296มหานิกาย367011309วัดสามัคคีพัฒนารามวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
1297มหานิกาย367011308วัดศิลาโมงวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8
1298ธรรมยุต667011301วัดวังชมพูวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
1299มหานิกาย367011306วัดยาวีใต้วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1
1300มหานิกาย367011307วัดยาวีเหนือวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1 ยาวีเหนือ