Showing 1,101-1,200 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1101มหานิกาย271100106วัดเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี1
1102มหานิกาย271100109วัดแสลบเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี4
1103มหานิกาย271100105วัดโพธิ์ร่มเย็นเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี1 เลาขวัญ
1104มหานิกาย271020212วัดถ้ำศรีสรรเพชญท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี1 ช่องแคบ
1105มหานิกาย271020211วัดท่าเสาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี3 ท่าเสา
1106มหานิกาย271020202วัดช่องแคบท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี1
1107มหานิกาย271020203วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี6 พุม่วง
1108มหานิกาย271020204วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี3
1109มหานิกาย271020205วัดพุตะเคียนท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี
1110มหานิกาย271020207วัดพุพงท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี5 พุพง
1111ธรรมยุต671020201วัดพุมุดท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี4
1112มหานิกาย271020208วัดพุองกะท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี4
1113มหานิกาย271020206วัดพุเตยท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี7 พุน้อย
1114มหานิกาย271020209วัดวังใหญ่ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี5 วังใหญ่
1115มหานิกาย271020210วัดสวนป่าไผ่ล้อมท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี4 พุองกะ
1116มหานิกาย271020201วัดเกาะเจริญสุขารามท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี3
1117มหานิกาย271020701วัดทุ่งมะเซอย่อบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี4 ทุ่งมะเซอย่อ
1118มหานิกาย271020702วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลารามบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี1 บ้านบ้องตี้
1119ธรรมยุต671020701วัดสุธาสินีวนารามบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี4 ลำสมอ
1120มหานิกาย271020105วัดถ้ำสมณธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี4 หนองขอน
1121มหานิกาย271020109วัดพุน้อยลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี7 พุน้อย
1122มหานิกาย271020110วัดลุ่มสุ่มลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี2
1123ธรรมยุต671020101วัดวังโพธิการามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี1
1124มหานิกาย271020111วัดสามัคคีธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี5 สามัคคีธรรม
1125มหานิกาย271020112วัดหนองขอนเทพมงคลลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี4 บ้านหนองขอน
1126มหานิกาย271020101วัดเขาน้อยชินราชลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี3 ลุ่มผึ้ง
1127มหานิกาย271020102วัดเขาสามชั้นลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี2 สามชั้น
1128มหานิกาย271020103วัดเครือมิตรสันติธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี3 เกาะศรีจันทร์
1129มหานิกาย271020106วัดเทพเทพาศรัทธาธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี4 ไอ้เหือด
1130มหานิกาย271020104วัดไตรรัตนารามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี1
1131มหานิกาย271020107วัดไทรทองพัฒนาลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี6
1132มหานิกาย271020108วัดไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี1
1133มหานิกาย271020505วัดดงพงวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี5 ดงพง
1134มหานิกาย271020506วัดต้นมะม่วงวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี7 ต้นมะม่วง
1135มหานิกาย271020508วัดบ้องตี้น้อยวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี7 บ้องตี้
1136ธรรมยุต671020501วัดป่าธรรมบูชาวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี9 ชายทุ่ง
1137มหานิกาย271020509วัดวังกระแจะวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี6
1138มหานิกาย271020510วัดหาดงิ้ววังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี5
1139มหานิกาย271020503วัดเขาช้างวนารามวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี1 เขาช้าง
1140มหานิกาย271020504วัดเขาพังเจริญผลวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี3
1141มหานิกาย271020507วัดเนินสวรรค์ฤทธารามวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี7 เนินสวรรค์
1142มหานิกาย271020501วัดแก่งสามัคคีวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี4
1143มหานิกาย271020502วัดแก่งสารวัตรวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี2
1144มหานิกาย271020608วัดท่าข้ามสุดศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี8 ท่าข้ามสุด
1145มหานิกาย271020601วัดถ้ำมะเดื่อศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี2
1146มหานิกาย271020602วัดยางโทนศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี3
1147มหานิกาย271020603วัดศรีมงคลศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี4 ศรีมงคล
1148มหานิกาย271020604วัดสมานสามัคคีธรรมศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี5 ห้วยกะทะทอง
1149มหานิกาย271020606วัดหนองปลาซิวศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี6 หนองปลาซิว
1150มหานิกาย271020605วัดหนองแจงศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี6 หนองแจง
1151มหานิกาย271020607วัดหินดาดศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี1
1152มหานิกาย271020301วัดถ้ำเสือดาวสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี2 เนินกรวด
1153มหานิกาย271020303วัดทุ่งนาโกลนสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี
1154มหานิกาย271020302วัดท่าตาเสือสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี6 บ้านท่าตาเสือ
1155มหานิกาย271020304วัดปากกิเลนสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี1 ปากกิเลน
1156ธรรมยุต671020301วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี5 พุไม้แดง
1157มหานิกาย271020305วัดพุปลูสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี5 พุปลู
1158มหานิกาย271020306วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี2 วังสิงห์
1159มหานิกาย271020307วัดหนองปรือสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี4 หนองปรือ
1160มหานิกาย271020402วัดดาวดึงส์ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี6
1161มหานิกาย271020404วัดทุ่งก้างย่างไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี3 ทุ่งก้างย่าง
1162มหานิกาย271020403วัดท่าทุ่งนาฤทธารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี2
1163มหานิกาย271020408วัดวังพระวิเวกวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี4 วังพระ
1164มหานิกาย271020410วัดสุนันทวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี8 ท่าเตียน
1165มหานิกาย271020401วัดเขาเข้เทพนิมิตวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี8
1166มหานิกาย271020406วัดเนรัญชรารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี1
1167มหานิกาย271020409วัดเวฬุวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี2 ท่าทุ่งนา
1168มหานิกาย271020407วัดแม่น้ำน้อยไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี5
1169มหานิกาย271020411วัดใหม่ดงสักไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี8 ดงสัก
1170มหานิกาย271020405วัดไทรโยคใหญ่ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี7 ไทรโยคใหญ่
1171มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1172มหานิกาย446030102วัดงิ้วงามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3 งิ้วงาม
1173มหานิกาย446030103วัดชัยมงคลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์1
1174ธรรมยุต646030101วัดดอนยางจันทารามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ดอนยาง
1175ธรรมยุต646030102วัดดอนยุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
1176มหานิกาย446030104วัดดอนเปลือยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
1177มหานิกาย446030105วัดน้ำจั้นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์7
1178ธรรมยุต646030104วัดป่าดงมะไฟกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ข้าวหลาม
1179มหานิกาย446030107วัดสงยางกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3
1180มหานิกาย446030108วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1181มหานิกาย446030109วัดสะอาดชัยศรีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
1182มหานิกาย446030110วัดอโนมานทีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์12 ปากน้ำ
1183ธรรมยุต646030103วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
1184มหานิกาย446030106วัดโปโลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์10
1185มหานิกาย446030404วัดบ้านเมยดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์5
1186มหานิกาย446030405วัดบ้านแวงดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์6
1187ธรรมยุต646030402วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรมดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์1
1188ธรรมยุต646030401วัดป่าเครือวัลย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์9
1189มหานิกาย446030406วัดสวนโคกดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์1
1190มหานิกาย446030407วัดสีถานดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์4
1191มหานิกาย446030408วัดอัมพปาลิการามดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์9
1192มหานิกาย446030401วัดโคกล่ามดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1193มหานิกาย446030402วัดโคกศรีดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์3
1194มหานิกาย446030403วัดโนนเมืองดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์7
1195ธรรมยุต646030501วัดทิพวันธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์12
1196มหานิกาย446030501วัดบ้านแกธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์1
1197มหานิกาย446030505วัดสง่าอรุณธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์4
1198มหานิกาย446030506วัดสว่างดอนแก้วธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์8
1199มหานิกาย446030508วัดสว่างอารมณ์ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์6
1200มหานิกาย446030507วัดสว่างโพธิ์ศรีธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์11