Showing 1,001-1,100 of 43,095 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1001มหานิกาย271010805วัดวังจานวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี8 วังจาน
1002มหานิกาย271010806วัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1003มหานิกาย271010807วัดหนองประชุมวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6
1004มหานิกาย271010801วัดเขาคีรีวงค์วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี11 ท่าทุ่ม
1005มหานิกาย271010802วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 ท่าโป่ง
1006มหานิกาย271011601วัดนากาญจน์วังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1007มหานิกาย271011602วัดวังตะเคียนวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1008มหานิกาย271011603วัดวังเย็นวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1009มหานิกาย271010601วัดถ้ำประทุนหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5 หุบตาพิน
1010มหานิกาย271010602วัดถ้ำพุทธาวาสหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1011มหานิกาย271010603วัดพุประดู่หนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1012มหานิกาย271010604วัดพุเลียบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1013มหานิกาย271010605วัดศรีอุปลารามหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1014มหานิกาย671011003วัดเขาช่องเสด็จหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1 หนองหญ้า
1015มหานิกาย271011002วัดถ้ำคีรีธรรมหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 พุนกกระจอก
1016มหานิกาย271011004วัดถ้ำพุหว้าหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 หนองหญ้า
1017มหานิกาย271011005วัดถ้ำสัตบรรคูหาหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 หนองหญ้า
1018มหานิกาย271011001วัดถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 เขาปูน
1019มหานิกาย271011003วัดถ้ำเจริญธรรมหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี8 นางแอ้ง
1020มหานิกาย271011006วัดทุ่งนาคราชหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 ทุ่งนาคราช
1021มหานิกาย271011007วัดพรหมกิตติยารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1022มหานิกาย671011002วัดเมตตาธรรมโพธิญาณหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1023มหานิกาย271011008วัดโพธิสัตว์บรรพตหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1 หนองหญ้า
1024ธรรมยุต671011001วัดไทยวิวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1025มหานิกาย271011103วัดถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1026มหานิกาย271011104วัดถ้ำมุนีนาถเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1027มหานิกาย271011105วัดพุทธกาญจนมุนีเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 วังปลาหมู
1028มหานิกาย271011102วัดเขาแหลมเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1029มหานิกาย271011101วัดแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1030มหานิกาย271010502วัดถ้ำขุนไกรแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5 หนองจอก
1031มหานิกาย271010503วัดท่าน้ำตื้นแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1032มหานิกาย271010504วัดท่าพะเนียดกุญชรแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1033มหานิกาย271010501วัดเขาเทพนิมิตแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1034มหานิกาย271010505วัดเนินพระงามแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 หนองสองตอน
1035มหานิกาย271100602วัดชัฏดงพลับทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี8 ชัฏดงพลับ
1036มหานิกาย271100603วัดทุ่งกระบ่ำทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี4
1037มหานิกาย271100604วัดน้ำลาดทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี3
1038มหานิกาย271100605วัดราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองแกช้างตาย
1039มหานิกาย271100606วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุงทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี6
1040มหานิกาย271100607วัดหนองฝ้ายเล็กทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองฝ้ายเล็ก
1041มหานิกาย271100608วัดหนองหวายทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี1
1042มหานิกาย271100609วัดหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี2
1043มหานิกาย271100601วัดเฉลิมชัยมงคลสามัคคีทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี7 หนองปลิง
1044มหานิกาย271100502วัดหนองขบหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองขบ
1045มหานิกาย271100504วัดหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี4
1046มหานิกาย271100505วัดหนองนกแก้วหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี1
1047มหานิกาย271100506วัดหนองพลองหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี7 หนองพลอง
1048มหานิกาย271100503วัดหนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี2
1049มหานิกาย271100501วัดเขาแยงหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี1
1050มหานิกาย271100313วัดใหม่ช่องลมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองปรือ
1051มหานิกาย271100302วัดช่องกลิ้งหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี6
1052มหานิกาย271100303วัดตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี3
1053มหานิกาย271100304วัดน้ำโจนกาญจนารามหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1
1054มหานิกาย271100308วัดหนองงูเหลือมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี3
1055มหานิกาย271100309วัดหนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1 หนองตาก้าย
1056มหานิกาย271100310วัดหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี2
1057มหานิกาย271100311วัดหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี5
1058มหานิกาย271100306วัดหนองแกแดงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี8 หนองแกแดง
1059มหานิกาย271100307วัดหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี7
1060มหานิกาย271100301วัดเขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4 หนองสำโรง
1061มหานิกาย271100305วัดโป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4
1062มหานิกาย271100312วัดใหม่คีรีวงษ์หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4 หน้าเขา
1063มหานิกาย271100414วัดหนองนกออกหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี13 หนองนกออก
1064มหานิกาย271100401วัดตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี5 ตรอกสะเดา
1065มหานิกาย271100402วัดประดู่เหลี่ยมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4 ประดู่เหลี่ยม
1066มหานิกาย271100403วัดผาแดงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3 ผาแดง
1067มหานิกาย271100404วัดพรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี6
1068มหานิกาย271100406วัดมะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี8 มะลังกา
1069มหานิกาย271100407วัดวังไพรศิลาทองหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4 ศิลาทอง
1070มหานิกาย271100408วัดหนองกระหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี2 หนองกระหนาก
1071มหานิกาย271100409วัดหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี1
1072มหานิกาย271100410วัดหนองมะสังหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองมะสัง
1073มหานิกาย271100411วัดหนองใหญ่หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4
1074มหานิกาย271100405วัดโพธิ์เอนหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี9
1075มหานิกาย271100412วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี7 น้ำทรัพย์
1076มหานิกาย271100413วัดใหม่รุ่งเรืองธรรมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี5
1077มหานิกาย271100703วัดหนองฝ้ายหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี
1078มหานิกาย271100702วัดชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี8 ชุมนุมพระ
1079มหานิกาย271100701วัดเขาน้อยศรีน้ำเงินหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี14 หนองงูเห่า
1080มหานิกาย271100201วัดกรับใหญ่หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี11 กรับใหญ่
1081มหานิกาย271100205วัดนางามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี2
1082มหานิกาย271100206วัดน้ำคลุ้งหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี5
1083มหานิกาย271100207วัดศรีพนมเทียนหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี6
1084มหานิกาย271100210วัดหนองม่วงหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี10
1085มหานิกาย271100209วัดหนองไก่ต่อหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี7
1086มหานิกาย271100202วัดเกาะแก้ววนารามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี4 เกาะแก้ว
1087มหานิกาย271100203วัดเขาวงพระจันทร์หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี3
1088มหานิกาย271100204วัดเขื่อนห้วยเทียนวนารามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี6 หนองไม้หัก
1089มหานิกาย271100208วัดโสนงามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี1
1090มหานิกาย271100212วัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี15
1091มหานิกาย271100211วัดใหม่เจริญสุขหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี9
1092มหานิกาย271100112วัดรางพยอมเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี5 รางพยอม
1093มหานิกาย271100104วัดพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 พุบอน
1094มหานิกาย271100107วัดสุวรรณคีรีเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1095มหานิกาย271100108วัดสุวรรณคีรี (เขาปูน)เลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1096มหานิกาย271100110วัดหนองกระทุ่มเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี7
1097มหานิกาย271100111วัดหนองโพธิ์คีรีเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี13 หนองโพธิ์
1098มหานิกาย271100101วัดเขากาญจนาเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี6
1099มหานิกาย271100102วัดเขาปูนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1100มหานิกาย271100103วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี6 เขาวัง