Showing 901-1,000 of 43,005 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย271120110วัดราษฎร์เจริญธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี6 กระพร้อย
902มหานิกาย271120111วัดสันติวนารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
903มหานิกาย271120112วัดสันติวนาราม (โป่งช้าง)หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
904มหานิกาย271120113วัดหนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3 หนองขอน
905มหานิกาย271120114วัดหนองจอกหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1 หนองจอก
906มหานิกาย271120115วัดหนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 หนองตาเดช
907มหานิกาย271120116วัดหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1
908มหานิกาย271120117วัดหนองปลาไหลหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี4 หนองปลาไหล
909มหานิกาย271120119วัดหนองสาหร่ายหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี4 หนองสาหร่าย
910มหานิกาย271120120วัดหนองหูช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี12 หนองหูช้าง
911มหานิกาย271120121วัดหนองใหญ่เจริญพรหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี11 หนองใหญ่
912มหานิกาย271120118วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2 หนองปรือ
913มหานิกาย271120122วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 หนองตาเดช
914มหานิกาย271120123วัดห้วยใหญ่หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
915มหานิกาย271120101วัดเขามุสิการามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี10 เขามุสิ
916มหานิกาย271120102วัดเขารังวนารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3 เขารัง
917มหานิกาย271120103วัดเขาโสธารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี9 หนองมะค่า
918มหานิกาย271120109วัดเพชรสมบูรณ์หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี7 วังยาง
919มหานิกาย271120108วัดโป่งช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
920มหานิกาย271120203วัดหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี8 หนองขอนเทพพนม
921มหานิกาย271120202วัดหนองแกประชาสรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี7 หนองแกประชาสรรค์
922มหานิกาย271120204วัดหนองไผ่ล้อมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี7 หนองไผ่ล้อม
923มหานิกาย271120205วัดห้วยหวายหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี3 ห้วยหวาย
924มหานิกาย271120201วัดเทพมงคลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี12 เทพมงคล
925มหานิกาย271130303วัดทิพย์สุคนธารามดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี13 ดอนแสลบ
926มหานิกาย271130304วัดบ้านกรับดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1
927มหานิกาย271130305วัดบ้านพนมนางดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี2
928มหานิกาย271130306วัดวังข้าวใหม่ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี16 วังข้าวใหม่
929มหานิกาย271130307วัดสระกระเบื้องดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1 ดอนแสลบ
930มหานิกาย271130308วัดสันติคีรีดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี6
931มหานิกาย271130309วัดหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี8 หนองนางเลิ้ง
932มหานิกาย271130310วัดหนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี10
933มหานิกาย271130301วัดเขาดินสอดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี12 เขาดินสอ
934มหานิกาย271130302วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี5
935มหานิกาย271130201วัดนาใหม่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี5 นาใหม่
936มหานิกาย271130202วัดบ่อทองวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี9 บ่อทอง
937มหานิกาย271130203วัดวังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี2
938มหานิกาย271130401วัดบ่อเงินสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี11 บ่อกระเหรี่ยง
939มหานิกาย271130402วัดพรหมนิมิตสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี4 หนองบัวหิ่ง
940มหานิกาย271130403วัดศรีบัวทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี7
941มหานิกาย271130404วัดสระจันทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี5 สระจันทอง
942มหานิกาย271130405วัดสระลงเรือสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี1
943มหานิกาย271130406วัดสุดประเสริฐสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี4 หนองพญางู
944มหานิกาย271130407วัดห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี3 ห้วยยาง
945มหานิกาย271130408วัดห้วยลึกสามัคคีธรรมสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี6 ห้วยลึก
946มหานิกาย271130104วัดซ้องสาธุการห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี13 ซ่อง
947มหานิกาย271130105วัดทัพพระยาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี8 ทัพพระยา
948มหานิกาย271130107วัดพงษ์ไพบูลย์ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี11 ทุ่งมังกะหร่า
949มหานิกาย271130108วัดพยอมงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี12 พยอมงาม
950มหานิกาย271130110วัดสวนมะม่วงห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี18 โกรกแสลบ
951มหานิกาย271130111วัดห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี2
952มหานิกาย271130101วัดเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี5
953มหานิกาย271130102วัดเขาศาลาพัฒนารามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี7 เขาศาลา
954มหานิกาย271130103วัดเขาศาลาศรีธรรมารามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี7 เขาศาลานอก
955มหานิกาย271130106วัดไผ่งามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี9 ไผ่งาม
956มหานิกาย271130109วัดไพรงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี15 ไพรงาม
957มหานิกาย271010904วัดช่องกระทิงช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 ช่องกระทิง
958มหานิกาย271010905วัดทับศิลาช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 ทับศิลา
959มหานิกาย271010908วัดหมอเฒ่าช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
960มหานิกาย271010907วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
961มหานิกาย271010901วัดเกาะแก้วช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
962มหานิกาย271010903วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
963มหานิกาย271010902วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
964มหานิกาย271010906วัดโป่งปัดช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
965ธรรมยุต671010402วัดบ้านยางท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
966มหานิกาย271010401วัดราษฎร์ประชุมชนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
967ธรรมยุต671010403วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
968มหานิกาย271010402วัดหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
969มหานิกาย271010403วัดเจริญบุญไพศาลท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 หนองแฟบ
970มหานิกาย271011301วัดตะเคียนงามลักคณานุกูลบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี10 ตะเคียนงาม
971มหานิกาย271011303วัดทุ่งศาลาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 ทุ่งศาลา
972มหานิกาย271011302วัดท่าโป๊ะบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 บ้านเก่า
973มหานิกาย271011305วัดบ้านห้วยน้ำขาวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2 บ้านห้วยน้ำขาว
974มหานิกาย271011304วัดบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
975มหานิกาย271011306วัดประตูด่านบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 ประตูด่าน
976มหานิกาย271011308วัดพุน้อยบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 พุน้อย
977มหานิกาย271011309วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรีบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
978มหานิกาย271011310วัดลำทรายบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 ลำทราย
979มหานิกาย271011311วัดลำทหารบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
980มหานิกาย271011312วัดสามพระยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 สามพระยา
981มหานิกาย271011313วัดหนองบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 บ้านหนองเก่า
982มหานิกาย271011307วัดโป่งเสี้ยวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
983มหานิกาย271010102วัดถาวรวรารามบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
984มหานิกาย271010101วัดเทวสังฆารามบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
985มหานิกาย271010201วัดไชยชุมพลชนะสงครามบ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
986ธรรมยุต671010301วัดธุดงคนิมิตปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
987ธรรมยุต671010302วัดป่ากุลสุวรรณ์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีบ้านหัวนา หมู่ ๕
988มหานิกาย271010304วัดหัวนาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 หัวนา
989มหานิกาย271010305วัดอุดมมงคลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
990มหานิกาย271010301วัดเขาตองเมืองลับแลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 เขาตอง
991มหานิกาย271010303วัดเขาล้านธรรมารามปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีหัวนา
992มหานิกาย271010302วัดเขาเม็งอมรเมศร์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี13 เขาเม็ง
993มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
994มหานิกาย271010702วัดทุ่งลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
995มหานิกาย271010704วัดราษฎร์บำรุงวรารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
996มหานิกาย271010705วัดวังกุ่มลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 วังกุ่ม
997ธรรมยุต671010701วัดสุทธิกาญจนารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 ท่าหวี
998มหานิกาย271010703วัดเย็นสนิทธรรมารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
999มหานิกาย271010803วัดท่ามะนาววังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1000มหานิกาย271010804วัดธรรมประวัติปรียารามวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 พุกระพี้