Showing 351-400 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ167--
352คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นตรี6130001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ45--
353คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122001วัดศรีโคมคำเวียงเมืองพะเยาพะเยา89--
354คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170001วัดประชุมโยธีท้ายช้างเมืองพังงาพังงา10--
355คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม65--
356คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์23--
357คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ93--
358วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร29--
359คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170002วัดนิโครธารามบางเหรียงทับปุดพังงา2--
360คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสท่าคาอัมพวาสมุทรสงคราม51--
361คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์21--
362คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146003วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ39--
363คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122003วัดหย่วนหย่วนเชียงคำพะเยา47--
364คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170003วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา20--
365คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม20--
366คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146004วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ45--
367คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122004วัดม่วงชุมภูซางภูซางพะเยา22--
368คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170004วัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา22--
369คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146005วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ36--
370คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122005วัดนาปรังนาปรังปงพะเยา49--
371คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170005วัดคงคาภิมุขตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา20--
372คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
373คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170006วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา11--
374คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146007วัดวะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ55--
375คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122007วัดบุญเกิดบุญเกิดดอกคำใต้พะเยา30--
376คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
377คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146008วัดบึงบริบูรณ์ตาเนินเนินสง่าชัยภูมิ24--
378คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122008วัดห้วยข้าวก่ำห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา39--
379คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม44--
380คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146009วัดวิเชียรธรรมารามบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ25--
381คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี6119001วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย20--
382คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122009วัดโพธารามศรีถ้อยแม่ใจพะเยา24--
383คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี6151001วัดเทพนิมิตรหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา15--
384คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135002วัดโพธิ์ศรีแกดำแกดำแกดำมหาสารคาม22--
385คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146010วัดศรีมหาโพธิ์ตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ57--
386คณะเขตพระโขนง-บางนานักธรรมชั้นตรี1139034วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร23--
387คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122010วัดศรีเมืองมางบ้านมางเชียงม่วนพะเยา17--
388คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม49--
389คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146011วัดเพชรภูมิสุวรรณวรารามบ้านเพชรบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ42--
390คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135004วัดธรรมรังษีกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม20--
391คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146012วัดป่าเมตตาธรรมหนองตูมภูเขียวชัยภูมิ59--
392คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135005วัดราษฎร์สังคมหนองซอนเชียงยืนมหาสารคาม29--
393คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146013วัดเขตหนองบัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ90--
394คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135006วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม28--
395คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146014วัดห้วยหินฝนวังทองภักดีชุมพลชัยภูมิ37--
396คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135007วัดพระธาตุนาดูนนาดูนนาดูนมหาสารคาม26--
397คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146015วัดบ้านโนนม่วงวังตะเฆ่หนองบัวระเหวชัยภูมิ73--
398คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135008วัดบรบือสรารามบรบือบรบือมหาสารคาม75--
399คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146016วัดซับสายออท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ41--
400คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135009วัดพยัคฆภูมิวรารามปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม73--