Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138039วัดมงคลในเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี38--
252คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด122--
253คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138040วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี213--
254คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163001วัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์62--
255คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี6163001วัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์33--
256คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด59--
257คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138041วัดไชยมงคลแก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี71--
258คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147001วัดประทุมเมฆในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์286--
259คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี6131001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย184--
260คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123001วัดพระบาทมิ่งเมืองในเวียงเมืองแพร่แพร่107--
261คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171001วัดอุปนันทารามเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง37--
262คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163002วัดเขาบ้านกลางนาหูกวางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์26--
263คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137018วัดแสงอรุณผดุงสันต์รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด73--
264คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138042วัดสว่างสว่างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี31--
265คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147002วัดพะเนารัตน์ปราสาททองเขวาสินรินทร์สุรินทร์38--
266คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123002วัดสูงเม่นสูงเม่นสูงเม่นแพร่43--
267คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171002วัดปุญญารามบางแก้วละอุ่นระนอง26--
268คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163003วัดเกาะยายฉิมร่อนทองบางสะพานประจวบคีรีขันธ์48--
269คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด39--
270คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138043วัดเจริญทัศน์ฝางคำสิรินธรอุบลราชธานี20--
271คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147003วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์154--
272คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123003วัดวังหม้อทุ่งศรีร้องกวางแพร่26--
273คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171003วัดจันทารามน้ำจืดกระบุรีระนอง35--
274คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163004วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์26--
275คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137020วัดอุบลบรทิพย์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด52--
276คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี41--
277คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147004วัดอิสาณไผ่รัตนบุรีสุรินทร์78--
278คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123004วัดดงลานบ้านปินลองแพร่34--
279คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง17--
280คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163005วัดวังยาวกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์27--
281คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138045วัดโพนงามโนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี54--
282คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147005วัดปราสาทขุมดินหนองหลวงโนนนารายณ์สุรินทร์50--
283คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123005วัดทุ่งน้าวทุ่งน้าวสองแพร่36--
284คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163006วัดสามร้อยยอดไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์28--
285คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147006วัดปทุมทองท่าตูมท่าตูมสุรินทร์58--
286คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123006วัดพงป่าหวายปงป่าหวายเด่นชัยแพร่22--
287คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163007วัดเขาน้อยเขาน้อยปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์28--
288คณะเขตทวีวัฒนานักธรรมชั้นตรี1193023วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร13--
289คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147007วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์167--
290คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123007วัดสัมฤทธิบุญแม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่25--
291คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163008วัดบุษยะบรรพตหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์63--
292คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147008วัดโพธารามสังขะสังขะสุรินทร์149--
293คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์86--
294คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147009วัดป่าบ้านตรวจตรวจศรีณรงค์สุรินทร์58--
295คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี6120001วัดสามัคคีบุญญารามพระบาทเมืองลำปางลำปาง58--
296คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112001วัดนครสวรรค์ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์249--
297คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นตรี2152001วัดนอกบางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี181--
298คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นตรี6152001วัดเขาบางทรายบางทรายเมืองชลบุรีชลบุรี78--
299คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147010วัดสหมิตรบำรุงเสม็จสำโรงทาบสุรินทร์47--
300คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112002วัดเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์24--