Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325118โรงเรียนเทศบาล๑(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่6435-
302คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438011โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1179112
303คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438012โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี52444
304คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205028โรงเรียนวัดสะแกข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา1479619
305คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207028โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคมคชสิทธิ์หนองแคสระบุรี14114658
306คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565030โรงเรียนครนพิทยาคมครนสวีชุมพร9410642
307คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565031โรงเรียนบ้านเขาล้านครนสวีชุมพร62626
308คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444136โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมครบุรีครบุรีนครราชสีมา38318654
309คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321089วัดตองครึ่งเชียงของเชียงราย186910
310คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315087โรงเรียนบ้านวังขอนคลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์8330-
311คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315092โรงเรียนบ้านหนองสรวงคลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์307026
312คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315095โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรคลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์1417-
313คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315133โรงเรียนบ้านคลองดู่คลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์191817
314คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315134โรงเรียนบ้านเกาะแก้วคลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์172419
315คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572050โรงเรียนบ้านนาปรังคลองกวางนาทวีสงขลา75545
316คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252005เรือนจำกลางชลบุรีคลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี1091505222
317คณะเขตบึงกุ่มนักธรรมชั้นตรี1120037วัดนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร17--
318คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148017โรงเรียนเลิศหล้าคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร-359
319คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120002โรงเรียนวัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร37815244
320คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120003โรงเรียนคลองกุ่มคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1318026
321คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120004โรงเรียนชินวรคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร566738
322คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120005โรงเรียนโสมาภาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร114109119
323คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120006โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร107914371
324คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120007โรงเรียนพิชัยพัฒนาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1506459
325คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120009โรงเรียนประภาสวิทยาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร837746
326คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร51--
327คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร8111119
328คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213002วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร-19675
329คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร1441153
330คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร2989542
331วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157038โรงเรียนวัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร202515
332คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574007โรงเรียนสตูลวิทยาคลองขุดเมืองสตูลสตูล19317961
333คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574008โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูลคลองขุดเมืองสตูลสตูล1116212
334คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574009โรงเรียนบ้านคลองขุดคลองขุดเมืองสตูลสตูล13564-
335คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314010โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตรพิจิตร1085537
336วัดยานนาวาธรรมศึกษา136056โรงเรียนบางกะปิคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
337วัดยานนาวาธรรมศึกษา136057โรงเรียนบ้านบางกะปิคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร518379207
338วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144006โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร73569
339วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144010โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร263196-
340คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566036โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมคลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี14911651
341คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566125โรงเรียนบ้านอรุโณทัยคลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี17714239
342วัดกาญจนสิงหาสน์นักธรรมชั้นตรี1184021วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร31--
343วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร144193161
344วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185003วัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร988518
345วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185004โรงเรียนวัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4330-
346วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184001วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร374316
347วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184002โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร96323
348วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184006โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร7652
349วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184007โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร436-
350คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204049โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาสคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ4271042