Showing 151-200 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446054โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ767447
152คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433018วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู417916
153คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433034โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู653922
154คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133008วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู50--
155คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433033โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู29492156
156คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208076โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี363422
157คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434050วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น462337111
158คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134034วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น36--
159คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207072โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี738438
160คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437061วัดสระกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด5677-
161คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446027วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ16714722
162คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446028โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ151566
163คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
164คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637025โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด299514
165คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร28--
166คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432007วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร26322554
167คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132005วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร21--
168คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438042โรงเรียนบ้านโนนขามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี728269
169คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438043วัดศรีสว่างวนารามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี917046
170คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์25--
171คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435029โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม1094521
172คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135004วัดธรรมรังษีกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม20--
173คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443006โรงเรียนกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4313330
174คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี6131001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย184--
175คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย-14489
176คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431003วัดศรีวิชัยวนารามกุดป่องเมืองเลยเลย695693292
177คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431004วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย11722
178คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431005เรือนจำจังหวัดเลยกุดป่องเมืองเลยเลย1596227
179คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย81--
180คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131002วัดศรีวิชัยวนารามกุดป่องเมืองเลยเลย31--
181คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก6231001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย-154100
182คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย815620
183คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631004วิทยาลัยเทคนิคเลยกุดป่องเมืองเลยเลย513--
184คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631008วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยกุดป่องเมืองเลยเลย588--
185คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631015โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)กุดป่องเมืองเลยเลย771612
186คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631016โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภกุดป่องเมืองเลยเลย1682111
187คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433011วัดศรีสว่างอุดมพรกุดผึ้งสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู13810454
188คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444092โรงเรียนบ้านไร่กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา726540
189คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444093โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา29127158
190คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438074โรงเรียนบ้านกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี233031
191คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม13--
192คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438002วัดกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี1299831
193คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438003โรงเรียนบ้านผาแก้วกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
194คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428038โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกุดสระเมืองอุดรธานีอุดรธานี---
195คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433020วัดใหม่ศรีมงคลกุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู5677130
196คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428040วัดสว่างบูรพารามกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี51696
197คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447171โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์18520844
198คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434043วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น107114144
199คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134029วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น53--
200คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439071โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร1378122