Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156006วัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม84--
452คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566075วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี324177163
453คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566105วัดอัมพาราม (กศน.)คลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี1847734
454คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166014วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี19--
455คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444231โรงเรียนคลองไผ่วิทยาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา776025
456คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444078โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา127546
457คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444079เรือนจำกลางคลองไผ่คลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา424436395
458คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา157273131
459คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา624422
460คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664003โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช564920511
461คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664005โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
462คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664006วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
463คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175003วัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี10--
464คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574013โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"ควนกาหลงควนกาหลงสตูล17920655
465คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574025โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล1885320
466คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล-6819
467คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173002วัดสุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุนพัทลุง79--
468คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง26--
469คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573007วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง55812747
470คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช20--
471คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564103วัดสุวรรณโฆษิตควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช829020
472คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573013โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง659357132
473คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572037โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ควนลังหาดใหญ่สงขลา33216150
474คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572038โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ควนลังหาดใหญ่สงขลา133374
475คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572098โรงเรียนอักษรศิริควนลังหาดใหญ่สงขลา853331
476คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566116วัดควนสุบรรณควนสุบรรณบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี1201341
477คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564071โรงเรียนวัดสมควรควนหนองคว้าจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช53391
478คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575006วัดราษฎร์บูรณะควนโนรีโคกโพธิ์ปัตตานี583315
479คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174006วัดเขาน้อยควนโพธิ์เมืองสตูลสตูล11--
480คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629008โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาคอกช้างสระใครหนองคาย816844
481คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429021วัดนิเวสคชสารคอกช้างสระใครหนองคาย288491
482คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129018วัดนิเวสคชสารคอกช้างสระใครหนองคาย35--
483คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446011วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ16517844
484คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146004วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ45--
485คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438069โรงเรียนบ้านคอนสายคอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี8410753
486คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128003วัดอัมพวันคอนสายกู่แก้วอุดรธานี32--
487คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446012วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ1949614
488คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146005วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ36--
489คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446057โรงเรียนบ้านคอนสารคอนสารคอนสารชัยภูมิ661354
490คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572039โรงเรียนบ้านคลองหวะคอหงส์หาดใหญ่สงขลา6211-
491คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572087โรงเรียนทวีรัตน์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา921-
492คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438180โรงเรียนบ้านคอแลนคอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี182266195
493คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447017โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์238480
494คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447120โรงเรียนบ้านคอโคคอโคเมืองสุรินทร์สุรินทร์10418331
495คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม44--
496คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149006โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์)คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร674343
497คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149037วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร36045-
498คณะจังหวัดพิษณุโลกธรรมศึกษา316028โรงเรียนคันโช้งพิทยาคมคันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก19720721
499คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438201โรงเรียนบ้านคันไร่คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี458211
500คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447037โรงเรียนห้วยจริงวิทยาคาละแมะศีขรภูมิสุรินทร์149391207