Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314056วัดท่าช้าง (กศน.)เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร2115
452คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438164วัดท่าช้างน้อยท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี15995-
453คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566123วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี1156913
454คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166003วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี50--
455คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112007วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์41--
456คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312029วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์3272203
457คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121010วัดท่าน้ำป่าแดดป่าแดดเชียงราย13--
458คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434030วัดท่าน้ำพองน้ำพองน้ำพองขอนแก่น375341220
459คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น7037-
460คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172006วัดท่าประดู่ท่าประดู่นาทวีสงขลา52--
461คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318018วัดท่าปลาท่าปลาท่าปลาอุตรดิตถ์75439
462คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดท่าผาท่าผาบ้านโป่งราชบุรี117--
463คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น75928992
464คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134005วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
465คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312016วัดท่าพระเจริญพรตบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์6710523
466คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608011วัดท่ามะนาวท่ามะนาวชัยบาดาลลพบุรี76594
467คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564084วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช687330117
468คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164014วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช94--
469คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565002วัดท่ายางกลางท่ายางเมืองชุมพรชุมพร12711447
470คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น22--
471คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง26--
472คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573007วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง55812747
473คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438126วัดท่าลาดท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี994237
474คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429015วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย1041644210
475คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129012วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย79--
476คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128002วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี16--
477คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428002วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี275540
478คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451017วัดท่าสะอ้านท่าสะอ้านบางปะกงฉะเชิงเทรา17810575
479คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา52--
480คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437046วัดท่าสะแบงมะบ้าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด169270191
481คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564109วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช---
482คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164008วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช47--
483คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314002วัดท่าหลวงในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร32422213
484คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นโท-เอก3214001วัดท่าหลวงในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร-370171
485คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208073วัดท่าหลวงท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี544440
486คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251003วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา-15467
487คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451011วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา1533617
488คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา98--
489คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317009วัดท่าเกษมเมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย14121251372
490คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี3117002วัดท่าเกษมเมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย155--
491คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317011วัดท่าเกษม (กศน.)เมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย491-
492คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445120วัดท่าเรียบนาโพธิ์นาโพธิ์บุรีรัมย์112323
493คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นโท-เอก5267001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต-6234
494คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นตรี5167001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต29--
495คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567020วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต762710
496คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258346วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี74523130
497คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี41--
498คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206018วัดท่าโขลงกิตติยารามบ่อแร่โพธิ์ทองอ่างทอง192943
499คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155003วัดท่าโสมท่าโสมเขาสมิงตราด43--
500คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก5266001วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี-279146