Showing 401-450 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์713588223
402คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์42--
403คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์48--
404คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์5260-
405คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636016วัดป่าบ้านบอนลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์10319910
406คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์462399312
407คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113003วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร64--
408คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113011วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร41--
409คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313001เรือนจำกลางกำแพงเพชรหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร28014045
410คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313011โรงเรียนชากังราววิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8527684
411คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313019โรงเรียนเพ็ชระศึกษานครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร105107100
412คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313027โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร304359119
413คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313036โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร11419021
414คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร758454
415คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313057โรงเรียนบ้านบึงพิไกรคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร15918835
416คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313066โรงเรียนบ้านทรงธรรมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร916950
417คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313075โรงเรียนบ้านลานหินลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร482823
418คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313052โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร24722053
419คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร51--
420คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11--
421คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313003โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร32711820
422คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313012โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร23323449
423คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313020วัดเกาะรากเสียดนอกเพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร11814813
424คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313028โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรสลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร40604
425คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร17621681
426คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046วัดหินดาตหินดาตปางศิลาทองกำแพงเพชร374834
427คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313058โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร347258110
428คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313067โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมจันทิมาลานกระบือกำแพงเพชร529427
429คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313076โรงเรียนประชาสันติภาพสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร262--
430คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313055โรงเรียนบ้านหนองโสนเขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร1036440
431คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร44--
432คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313004โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร811101
433คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร10610056
434คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313021โรงเรียนโกสัมพีวิทยาโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร19312616
435คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร13315418
436คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร1998318
437คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047วัดเขาชุมแสงโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร219168-
438คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313059โรงเรียนบ้านท่าไม้ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร6111819
439คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313068โรงเรียนบ้านหนองหลวงหนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร969653
440คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313077วัดบึงสามัคคีบึงสามัคคีบึงสามัคคีกำแพงเพชร617328
441คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613001มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1005118-
442คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313074โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร6528893
443คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร8111119
444คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร39--
445คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213001วัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-17888
446คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213002วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร-19675
447คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร326449217
448คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313014โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร412412
449คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านหนองแดนโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร77814
450คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร516925