Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258242โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี13024216
102คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258257โรงเรียนบ้านหนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี263228
103คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258268โรงเรียนวัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี312010
104คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258278โรงเรียนบ้านเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี16935
105คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258288โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1039650
106คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258297โรงเรียนบ้านจันเดย์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1413-
107คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258306โรงเรียนบ้านท่าหวีลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
108คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258315โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี125161153
109คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258323โรงเรียนบ้านลำอีซูหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี303450
110คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258331โรงเรียนบ้านซองกาเลียหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี0--
111คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258339โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี30610
112คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี56--
113คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258144โรงเรียนบ้านรางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี151711
114คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี77153199
115คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258043โรงเรียนบ้านแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี374732
116คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258010โรงเรียนเทศบาล ๕บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1488111
117คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258020โรงเรียนบ้านหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี182712
118คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258032โรงเรียนบ้านวังด้งวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี394221
119คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี181295170
120คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี1482
121คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี163429
122คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี202338
123คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี836105
124คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258092โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี41724114
125คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258100โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี1096962
126คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258109โรงเรียนประชาสงเคราะห์ดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี6961-
127คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258119โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี2189080
128คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258129โรงเรียนบ้านหนองเจริญลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี14311
129คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258137โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี95--
130คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258147โรงเรียนบ้านพุพรหมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี15157
131คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258155โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี345211
132คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258165โรงเรียนบ้านหลุมหินหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี626029
133คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258173โรงเรียนวัดบ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี27--
134คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258183โรงเรียนอนุบาลพนมทวนรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี333480
135คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258191โรงเรียนบ้านกระเจาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี2027-
136คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี17293
137คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี82721
138คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258219โรงเรียนบ้านกรับใหญ่หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
139คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258230โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี39--
140คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258248โรงเรียนอนุบาลหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี8813219
141คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258260โรงเรียนบ้านพยอมงามหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี1415-
142คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258269โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1820-
143คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258279โรงเรียนบ้านซ่องห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี102216
144คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258289โรงเรียนวัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี604454
145คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258298โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3839-
146คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258307โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
147คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258316โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
148คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258324โรงเรียนร่มเกล้าลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี181231223
149คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258332โรงเรียนบ้านห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี50184
150คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258340โรงเรียนบ้านพุเลียบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี99224