Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร671037
452คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร482627
453คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313060วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร13822124
454คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313069โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1681524
455คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313078โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชรประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร234808
456คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร994576348
457คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร931059
458คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113007วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร38--
459คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1082039
460คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313015โรงเรียนสหวิทยาคมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร582740
461คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313023โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร6313248
462คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร12513311
463คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาทุ่งทรายทรายทองวัฒนากำแพงเพชร80--
464คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร316326
465คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313062โรงเรียนลานกระบือวิทยาลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร302241130
466คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร2989542
467คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313079โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร143417
468คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048วัดไพรสวรรค์ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร1139335
469คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313053โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร375383293
470คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113008วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร37--
471คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-93
472คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร697328
473คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313016โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1332261
474คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313024โรงเรียนบ้านดงซ่อมโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร49528
475คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313033โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร6410427
476คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร23321562
477คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313051โรงเรียนบ้านบางลาดหนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร7110715
478คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313063โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร24217759
479คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313071โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร998764
480คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313061โรงเรียนบ้านเกศกาสรช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร1398524
481คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113001วัดสว่างอารมณ์นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร138--
482คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113009วัดหนองไผ่โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร43--
483คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11513275
484คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313017โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร23122730
485คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313025วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร29296-
486คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร1441153
487คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาพานทองไทรงามกำแพงเพชร178276236
488คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313054โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร8372-
489คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313064วัดฤกษ์หร่ายสามัคคีวังยางคลองขลุงกำแพงเพชร448615
490คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313072โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร12477-
491คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313002โรงเรียนวัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร33241186
492คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113002วัดอมฤตลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร36--
493คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113010วัดไตรภูมิถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร62--
494คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313010วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร33110921
495คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313018โรงเรียนหนองกองพิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร16530194
496คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313026โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาโค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร27218161
497คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313035วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร106232116
498คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนบ้านวังชะโอนวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร16310687
499คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร11313421
500คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313065โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร389110