Showing 401-450 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะเขตบางบอนนักธรรมชั้นตรี1104033วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร16--
402วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร584267118
403คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164002โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร240270228
404วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร12241014462
405คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164003โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร18716959
406วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร180543
407วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132004โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร1506415
408คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164004โรงเรียนวัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร634330176
409วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196004วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร658429530
410วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132005โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร787236
411คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164005โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร230282237
412วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132006โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร28234
413คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164006โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร252416
414วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร355325116
415วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132007โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร8722-
416คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164007ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเกียรติประดิษฐ์ (กศน.)บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร115104
417วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร151418
418วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132008โรงเรียนโยธินบูรณะบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร3226879
419วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร710645535
420คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153001โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร7250-
421วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185001โรงเรียนมหรรณพารามฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร36121524
422วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121001วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร5426633
423วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196009มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร2378258
424วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132010โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร72339
425คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153002โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร423321
426วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185002โรงเรียนชุมทางตลิ่งชันตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร3564-
427วัดพระศรีมหาธาตุนักธรรมชั้นตรี1113002วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร118--
428วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร15510860
429วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132011โรงเรียนวัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร11761-
430คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153003โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร3005632
431วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185003วัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร988518
432วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร18819445
433วัดพระพิเรนทร์นักธรรมชั้นตรี1124012วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร61--
434คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153004โรงเรียนวัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร1188427
435วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185004โรงเรียนวัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4330-
436วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121004โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร2769212
437วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1739619
438คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153005โรงเรียนบางแคเหนือบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร2868533
439วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185005โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร324411
440วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร511119-
441คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153006โรงเรียนวัดกระจับพินิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร1179363
442วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร722337-
443คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153007โรงเรียนวัดราชวรินทร์สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร151614
444คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153008โรงเรียนวัดราชคฤห์บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร20283
445คณะเขตสวนหลวงธรรมศึกษา142001วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร995516173
446คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153009โรงเรียนวัดบางน้ำชนบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร334415
447คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174001โรงเรียนศุภวรรณบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร352414
448วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110001โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร1024725
449คณะเขตสวนหลวงธรรมศึกษา142002โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์หนองบอนประเวศกรุงเทพมหานคร31710244
450คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174002โรงเรียนวัดอัมพวาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร451521