Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166001โรงเรียนวัดราชโอรสบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร993911282
252วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102001โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร725384134
253คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร99253
254วัดมหาพฤฒารามธรรมศึกษา134002โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวังพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร---
255วัดยานนาวาธรรมศึกษา136050โรงเรียนวัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร69246
256คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145010โรงเรียน ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร32238291
257วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166002โรงเรียนบางมดวิทยาบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร286502458
258วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร1776111
259คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร24813030
260วัดมหาพฤฒารามธรรมศึกษา134003โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
261คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145011โรงเรียนเพชรถนอมลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร218286123
262คณะเขตราษฎร์บูรณะนักธรรมชั้นโท-เอก1265011วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร-10045
263วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166003โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร21014061
264วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102003โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร18615791
265คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร16512950
266คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145012โรงเรียนโชคชัย(ครูเกียว)ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร298335205
267วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166004โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1954732
268คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร25117720
269วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157045โรงเรียนภักดีวิทยาสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---
270วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166005เรือนจำพิเศษธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร211--
271วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113013โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร125523843
272วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร2083326
273คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร1186
274วัดราชสิงขรนักธรรมชั้นตรี1137015วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร15--
275วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157047โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร---
276วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166007โรงเรียนวัดกกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร15711267
277วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102007โรงเรียนวัดทิพพาวาสลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร18411924
278วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113015โรงเรียนสารวิทยาเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
279คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198008โรงเรียนวัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร2848416
280วัดยานนาวาธรรมศึกษา136056โรงเรียนบางกะปิคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
281คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145016โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร1258744
282วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157048โรงเรียนเผดิมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
283วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166008โรงเรียนวัดนาคนิมิตรจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร11112054
284วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102008โรงเรียนลาซาลบางนาบางนากรุงเทพมหานคร88318
285วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113016โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร20718793
286คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198009โรงเรียนวัดใต้สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร1064914
287วัดยานนาวาธรรมศึกษา136057โรงเรียนบ้านบางกะปิคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร518379207
288วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155001วัดราษฎร์บำรุงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร27114568
289วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157049โรงเรียนราชวินิต มัธยมสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร---
290วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร47320269
291คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187001โรงเรียนวัดทองศาลางามปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
292วัดสามพระยาธรรมศึกษา123001โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1386436
293คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198010โรงเรียนสวัสดีวิทยาคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร215603
294คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145018โรงเรียนบ้านลาดพร้าวจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร815925
295วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155002โรงเรียนบ้านนายเหรียญบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร1298
296วัดเรืองยศสุทธารามนักธรรมชั้นตรี1138042วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร20--
297วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157050โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
298วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร52685
299คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187002โรงเรียนเผดิมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
300วัดสามพระยาธรรมศึกษา123002โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร983423