Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152002โรงเรียนวัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร2558225
302คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152003โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร766713
303คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152004โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร39419437
304คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152005โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร30312827
305คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152006โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร36211335
306คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152007โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร1791169
307คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152008โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร23513245
308คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153001โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร7250-
309คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153002โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร423321
310คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153003โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร3005632
311คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153004โรงเรียนวัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร1188427
312คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153005โรงเรียนบางแคเหนือบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร2868533
313คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153006โรงเรียนวัดกระจับพินิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร1179363
314คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153007โรงเรียนวัดราชวรินทร์สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร151614
315คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153008โรงเรียนวัดราชคฤห์บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร20283
316คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153009โรงเรียนวัดบางน้ำชนบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร334415
317วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155001วัดราษฎร์บำรุงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร27114568
318วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155002โรงเรียนบ้านนายเหรียญบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร1298
319วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155003โรงเรียนวีรสุนทรหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร12312929
320วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155004โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---
321วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155005โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)หลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร1144335
322วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157001วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร269--
323วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157002โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร519437242
324วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157003โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร916728
325วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157004โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1277525
326วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157005โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
327วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157006มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
328วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157008โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมท่าทรายเมืองนนทบุรีนนทบุรี91459
329วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157009ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร28220362
330วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157010โรงเรียนวัดประยุรวงศ์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร24233
331วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157011โรงเรียนจิรดาโสนลอยบางบัวทองนนทบุรี2821-
332วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157012โรงเรียนนนทรีวิทยาช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร11613267
333วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
334วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157014โรงเรียนวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร50710
335วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157015โรงเรียนบำรุงวิชาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร---
336วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157018โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร1444414
337วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157019โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร54932724
338วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157023มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร11194
339วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157024โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร1666734
340วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157025วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร375--
341วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157027โรงเรียนมาเรียลัยทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
342วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157029โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
343วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157030โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
344วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157033โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดาห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
345วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157034โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร826114
346วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157035โรงเรียนวัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร637-
347วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157036โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ218241162
348วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157038โรงเรียนวัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร202515
349วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157040โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
350วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157044โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีวัดชลอบางกรวยนนทบุรี5755340