Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187006โรงเรียนกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร323214
452คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187007โรงเรียนศาลเจ้าท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร2566367
453คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187008โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร195--
454คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187009โรงเรียนวัดโคนอนบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร575125
455วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189008โรงเรียนสุภาคมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร66313
456วัดนิมมานรดีธรรมศึกษา189009โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)ปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร30113
457วัดบุณยประดิษฐ์ธรรมศึกษา190001โรงเรียนบางเชือกหนังบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร162688
458วัดบุณยประดิษฐ์ธรรมศึกษา190002โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---
459วัดบุณยประดิษฐ์ธรรมศึกษา190003โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร---
460คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191001โรงเรียนวัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร1149376
461คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191002วัดม่วงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร21893-
462คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191003โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร---
463คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193002โรงเรียนวัดปุรณาวาสศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร4751301
464คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร8911282
465คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193004โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร46714063
466คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193005โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)ศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร9016-
467คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193006โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)ทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร41213214
468คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193007โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร85306
469คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193008โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร634160151
470วัดอมรคีรีธรรมศึกษา194001โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร14148
471วัดชัยฉิมพลีธรรมศึกษา195001โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
472วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร584267118
473วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร12241014462
474วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร180543
475วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196004วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร658429530
476วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196005วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีบางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี790626317
477วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร355325116
478วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร151418
479วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร710645535
480วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196009มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร2378258
481วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร15510860
482วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร18819445
483วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1739619
484วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร511119-
485วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร722337-
486วัดราชบุรณะธรรมศึกษา197001โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร754564239
487คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร74898
488คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร99253
489คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร24813030
490คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร16512950
491คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร25117720
492คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร1186
493คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198008โรงเรียนวัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร2848416
494คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198009โรงเรียนวัดใต้สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร1064914
495คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198010โรงเรียนสวัสดีวิทยาคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร215603
496คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199001โรงเรียนวัดแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร64513
497คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199002โรงเรียนแจงร้อนวิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1209868
498คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199003โรงเรียนวัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร59930287
499คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199005โรงเรียนบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร611003
500คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199006โรงเรียนนาหลวงบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร37228682