Showing 1-50 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร2413212
2วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101002วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC)สวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี46422060
3วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101003โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร23811064
4วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101004โรงเรียนอุดมศึกษาพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร142225136
5วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101005โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร20510824
6วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101009โรงเรียนศิริมงคลศึกษาบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1688518
7วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101011โรงเรียนวัดพุทธบูชาบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร20113282
8วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101012วัดมัชฌันติการามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร1317714
9วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101014โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร608516236
10วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101015มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม29016139
11วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101017วัดบวรนิเวศวิหาร ๒บวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร131315
12วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102001โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร725384134
13วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร1776111
14วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102003โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร18615791
15วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102004โรงเรียนอาษาวิทยาตลาดพระประแดงสมุทรปราการ16810319
16วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102005โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีตลาดพระประแดงสมุทรปราการ338266108
17วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102007โรงเรียนวัดทิพพาวาสลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร18411924
18วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102008โรงเรียนลาซาลบางนาบางนากรุงเทพมหานคร88318
19วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102009สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
20วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103001โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร2007541
21วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103002โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร81332
22คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104003โรงเรียนบ้านนายสีบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร727142
23คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104007โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร1218234
24คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร194593
25คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104011โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร13449-
26คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105002โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
27คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105004โรงเรียนวัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
28คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105006วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร---
29วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร767439141
30วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107001วัดสามัคคีสุทธาวาสบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร913616
31วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107005โรงเรียนวัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1769419
32วัดราชาธิวาสวิหารธรรมศึกษา108001โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร32410228
33วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110001โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร1024725
34วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110002โรงเรียนวัดบรมนิวาส (กศน.)รองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร74103
35วัดธาตุทองธรรมศึกษา111001วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร497453233
36วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร108408
37วัดธรรมมงคลธรรมศึกษา112001วัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร182104113
38วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113001วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร20212360
39วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร495--
40วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113003โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1534212
41วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113004โรงเรียนหอวังจตุจักรจตุจักรกรุงเทพมหานคร46610242
42วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113005โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร2118714
43วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113006โรงเรียนบางบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
44วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113007มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1623732
45วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113013โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร125523843
46วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113015โรงเรียนสารวิทยาเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
47วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113016โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร20718793
48คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114001โรงเรียนวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร131508
49คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114002โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1207617
50วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115001วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร42211227