Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313036โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร11419021
302คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร17621681
303คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร931059
304คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313065โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร389110
305คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313071โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร998764
306คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149020วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร715915
307คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114001โรงเรียนวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร131508
308วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร29--
309วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157015โรงเรียนบำรุงวิชาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร---
310วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163001โรงเรียนวัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร1747622
311วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163002โรงเรียนวัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร51121090
312วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร1155216
313คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149012โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร399261180
314คณะเขตคลองสามวานักธรรมชั้นตรี1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร39--
315คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145001โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร824--
316วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร1776111
317คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150001โรงเรียนวัดบัวแก้วทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร3411653
318คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150002โรงเรียนวัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร230382
319คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150003โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร16815178
320คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150004โรงเรียนกลางคลองสองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร975324
321คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150005โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร26713145
322คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150006โรงเรียนบ้านหนองระแหงสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร454534
323คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150007โรงเรียนวัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร15413153
324คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150008โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร13619230
325คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150009โรงเรียนสุดใจวิทยาทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร13316268
326คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150010โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร430682411
327คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี3056449
328คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203019โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑คลองสองคลองหลวงปทุมธานี89025031
329คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี24525014
330คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี1696414
331คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี833533
332คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี8711430
333คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี1087811
334คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี403043
335คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี25014877
336คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203082โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี46361
337คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203092โรงเรียนวัดอู่ข้าวคลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี854-
338คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นโท-เอก2203002วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี-302144
339คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี242--
340คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172013วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา20--
341คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572075วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา1285012
342คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา111829
343คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา1304514
344คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว896622356
345คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
346วัดปทุมคงคาธรรมศึกษา128002โรงเรียนปทุมคงคาพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร886328194
347คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร74898
348คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร99253
349คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร24813030
350คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร16512950