Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127002วัดม่วยต่อขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน16--
252คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440064โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ33129100
253คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440065โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาไพรขุนหาญศรีสะเกษ3423891
254คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440066โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาบักดองขุนหาญศรีสะเกษ9927754
255คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440067โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ21424865
256คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440068โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยาโพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษ5015772
257คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440069โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์โพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ14819759
258คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440070โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญศรีสะเกษ12827763
259คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440071โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)สิขุนหาญศรีสะเกษ14044115
260คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640007วัดป่าประชาสามัคคี (ป่าจิตตประชาสามัคคี)ขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ---
261คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ1418128
262คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440115โรงเรียนพรานวิบูลวิทยาพรานขุนหาญศรีสะเกษ15823313
263คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440136โรงเรียนนาแก้ววิทยาภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ9420937
264คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440137โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญสิขุนหาญศรีสะเกษ28117574
265คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140008วัดโพธิ์น้อยกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ91--
266คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440063โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ21645098
267คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444227โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ดอนใหญ่คงนครราชสีมา424123
268คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา65--
269คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444112วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา61225
270คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644052โรงเรียนปรางค์ทองวิทยาบ้านปรางค์คงนครราชสีมา240234-
271คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444152โรงเรียนวันครู 2502เมืองคงคงนครราชสีมา313733
272คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444207โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคมมาบตะโกเอนครบุรีนครราชสีมา8811833
273คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444212โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมบ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา6118128
274คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444213โรงเรียนอรพิมพ์วิทยาอรพิมพ์ครบุรีนครราชสีมา4718433
275คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144008วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา80--
276คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444050วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา208--
277คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444051โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาจระเข้หินครบุรีนครราชสีมา4015894
278คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644022โรงเรียนชุมชนจระเข้หินจระเข้หินครบุรีนครราชสีมา2641531
279คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644045โรงเรียนครบุรีบ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา20312546
280คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444136โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมครบุรีครบุรีนครราชสีมา38318654
281คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444137โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมเฉลียงครบุรีนครราชสีมา9910135
282คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร51--
283คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร13315418
284คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร8111119
285คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร516925
286คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร12513311
287คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313033โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร6410427
288คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213002วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร-19675
289คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร1441153
290คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร671037
291คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313064วัดฤกษ์หร่ายสามัคคีวังยางคลองขลุงกำแพงเพชร448615
292คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร2989542
293คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313074โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร6528893
294คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่---
295คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่11--
296คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569014โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่42829467
297คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่20118
298คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร44--
299คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร994576348
300คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313035วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร106232116