Showing 51-100 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567026โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)กะทู้กะทู้ภูเก็ต11260-
52คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170006วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา11--
53คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570008วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา18810380
54คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง17--
55คณะจังหวัดระนองธรรมศึกษา571005โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์ระนอง88--
56คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรัง17--
57คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568023โรงเรียนกันตังพิทยากรกันตังกันตังตรัง923616
58คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568024โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาบ่อน้ำร้อนกันตังตรัง956412
59คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568027โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกันตังกันตังตรัง1277012
60คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568033โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากันตังกันตังตรัง12672-
61คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640013วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ285231
62คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640020วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ353425
63คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440112เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10614755
64คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440124โรงเรียนบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10312241
65คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440125โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ1951863
66คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440126โรงเรียนบ้านโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ529648
67คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440132โรงเรียนบ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ913231
68คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440135โรงเรียนบ้านโดนอาวรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ146381104
69คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440149โรงเรียนบ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ33255
70คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440155โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4615-
71คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140002วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ72--
72คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240004วัดศิริวราวาสน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ-259129
73คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440032โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ14329187
74คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440033โรงเรียนบึงมะลูวิทยาบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ14220293
75คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440034โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ93219137
76คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440035โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10421645
77คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440036วัดสว่างน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ281259
78คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140005วัดน้ำอ้อมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ235--
79คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440037โรงเรียนบ้านสังเม็กสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ354965
80คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440038โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ83288157
81คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440039วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ14615213
82คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440040โรงเรียนซำแจงแมงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ307614
83คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440042โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2518119
84คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440043โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ349--
85คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440044โรงเรียนสายธารวิทยาสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ150181113
86คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440045โรงเรียนบ้านนา-ไพรงามภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4618631
87คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440046โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ188351105
88คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440047โรงเรียนบ้านนากันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ486158
89คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440048โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9611620
90คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440049โรงเรียนบ้านนารังกากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ1547065
91คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440050โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2871949
92คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440051โรงเรียนสว่างคูณวิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4083114
93คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม44--
94คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440114โรงเรียนกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ173535979
95คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440122วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ24111954
96คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440123โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร)คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ180224126
97คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140004วัดประชารังสฤษฏิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ36--
98คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440018โรงเรียนแวงแก้ววิทยาหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ15850289
99คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440019โรงเรียนบ้านผึ้งทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ857276
100คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440020โรงเรียนบ้านเมืองน้อย-หนองมุขเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ677053