Showing 351-400 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง66211492
352คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321038โรงเรียนมานิตวิทยาห้วยไคร้แม่สายเชียงราย183183153
353คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256014โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม123533
354คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257038โรงเรียนบ้านนเรศดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี545611
355คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี27136
356คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258318โรงเรียนบ้านตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี563044
357คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204047โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ440--
358คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205071โรงเรียนอุดมศีลวิทยาตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา319222
359คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672015โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมพะตงหาดใหญ่สงขลา59279
360คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149007โรงเรียนวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1219156
361คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629007โรงเรียนบ้างแบงหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย97--
362คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565007โรงเรียนวัดวังไผ่วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร00-
363คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437007วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด125--
364คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438031วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี14110246
365คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439055โรงเรียนบ้านผือฮีผือฮีมหาชนะชัยยโสธร147547
366คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440079โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ214393221
367คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441103โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงโพธิ์ตากเมืองนครพนมนครพนม697820
368คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ0--
369คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444175โรงเรียนวัดบ้านหนองคูเมืองโดนประทายนครราชสีมา536131
370คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576015โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บุดีเมืองยะลายะลา5210531
371คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445199โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นร่อนทองสตึกบุรีรัมย์1425321
372คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315151โรงเรียนบ้านเขาชะโงกบ้านกล้วยชนแดนเพชรบูรณ์7213234
373คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448015โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี1008794
374คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449039โรงเรียนบ้านมหาเจริญทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว21313425
375คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320015วัดล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปาง1071076
376คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321039โรงเรียนสันทรายราษฎร์โป่งผาแม่สายเชียงราย26611013
377คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257039โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี212476431
378คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258063โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี1278
379คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258319โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี422127
380คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี24525014
381คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204048โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)บางเสาธงบางเสาธงสมุทรปราการ784182111
382คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205072โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา1241058
383คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672016โรงเรียนเทศบาล๑บ้านสะเดาสะเดาสะเดาสงขลา27611314
384คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149008โรงเรียนมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร316308259
385คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629008โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาคอกช้างสระใครหนองคาย816844
386คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565008เรือนจำจังหวัดชุมพรบางหมากเมืองชุมพรชุมพร10614324
387คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437008โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด---
388คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438032วัดบ้านกอกบ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี-0-
389คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439056โรงเรียนบ้านพระเสาร์พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร385761
390คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440080โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์สำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษ86954
391คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441104โรงเรียนบ้านท่าอุเทนท่าอุเทนท่าอุเทนนครพนม352732
392คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640016วัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ15714568
393คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576016โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์สะเตงเมืองยะลายะลา1023001
394คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445200โรงเรียนบ้านหนองเชือกเมืองแกสตึกบุรีรัมย์71459
395คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315152โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)ดงขุยชนแดนเพชรบูรณ์18060-
396คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448016โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี273710
397คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449040โรงเรียนวังหลังวิทยาคมทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว198163134
398คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320016วัดหลวงสบปราบนายางสบปราบลำปาง1106414
399คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256016วัดห้วยจระเข้พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม98131120
400คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257040โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี81162