Showing 201-250 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449032โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว189269105
202คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320008วัดบ้านหม้อปงยางคกห้างฉัตรลำปาง29633-
203คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256008โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยสนามจันทร์เมืองนครปฐมนครปฐม13867112
204คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257032โรงเรียนวัดหนองแจงไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี393221
205คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258056โรงเรียนวัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี000
206คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258312โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี534239
207คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661001วัดสนามพราหมณ์ท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี566-
208คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี3056449
209คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204041โรงเรียนศิริวิทยาบางจากพระประแดงสมุทรปราการ232--
210คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205065โรงเรียนวัดมเหยงค์ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา135331
211คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672009วัดผาสุกาวาสบ่อดานสทิงพระสงขลา402711
212คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149001เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร2606031
213คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608009โรงเรียนบ้านโคกตูมโคกตูมเมืองลพบุรีลพบุรี964727
214คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619017โรงเรียนบ้านน้ำหอมแม่ตื่นแม่ระมาดตาก---
215คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428041วัดโพธิ์ชัยพังงูหนองหานอุดรธานี10511399
216คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629001โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์หนองปลาปากศรีเชียงใหม่หนองคาย---
217คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565001วัดดอนรวบบางหมากเมืองชุมพรชุมพร10713143
218คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566025วัดบ่อพุทธารามบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี1912087
219คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437001เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28613342
220คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438025โรงเรียนบ้านบากหนองผือเขมราฐอุบลราชธานี199261
221คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439049วัดไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร7715743
222คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440073โรงเรียนพอกพิทยารัชมังคลาภิเษกกู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ84395161
223คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441097โรงเรียนเรณูวิทยาคารเรณูเรณูนครนครพนม1214246
224วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181001โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร124453
225คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640009หนองสิมใหญ่ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ748125
226วัดโพธินิมิตรธรรมศึกษา117001โรงเรียนวัดโพธินิมิตรบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร95364
227คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445193โรงเรียนบ้านปราสาทจันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์1751152
228คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315145โรงเรียนบ้านพญาวังพญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์68614
229คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448009โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษาบ้านพระเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี827568
230คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449033โรงเรียนอนุบาลตาพระยาตาพระยาตาพระยาสระแก้ว182212-
231คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321033โรงเรียนร่องธารวิทยาทรายขาวพานเชียงราย543428
232คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256009โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม159125190
233คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257033โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี202116
234คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258057วัดหนองโสนเทียมจันทร์จรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี537919
235คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661002วัดทรงธรรมหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี---
236คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204042โรงเรียนวัดท้องคุ้งบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ45118464
237คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205066โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)บ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา614223
238คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672010โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมตะเครียะระโนดสงขลา90426
239คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149002โรงเรียนมีนประสาทวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร14814283
240คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608010โรงเรียนบ้านชีวิทยาบ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี831079
241คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619018โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงแม่สองท่าสองยางตาก---
242คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428042วัดศรีทัศน์หนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี24284
243คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629002โรงเรียนสังคมวิทยาแก้งไก่สังคมหนองคาย385285134
244คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565002วัดท่ายางกลางท่ายางเมืองชุมพรชุมพร12711447
245คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566026โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไมมะเร็ตเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี230871
246คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437002โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด533212
247คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438026โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือหนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี2472182
248คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439050โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมน้ำคำไทยเจริญยโสธร15413910
249คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440074โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ตูมปรางค์กู่ศรีสะเกษ12037570
250คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441098โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษานาขามเรณูนครนครพนม254079