Showing 151-200 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440070โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญศรีสะเกษ12827763
152คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441094โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีโคกสีวังยางนครพนม288111
153คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640006วัดป่าโนนจักจั่นหนองงูเหลือมเบญจลักษ์ศรีสะเกษ---
154คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444166วิทยาลัยการอาชีพปากช่องจันทึกปากช่องนครราชสีมา733743
155คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576006วัดคอกช้างแม่หวาดธารโตยะลา11818091
156คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445190โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมเมืองไผ่หนองกี่บุรีรัมย์148480
157คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315142โรงเรียนบ้านห้วยสวิงช้างตะลูดหล่มสักเพชรบูรณ์495155
158คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448006โรงเรียนเทศบาล ๒หน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี692307
159คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว896622356
160คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320006โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาแจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง1249139
161คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256006โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลศิลปากรพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม000
162คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257030โรงเรียนบ้านสระกระโจมสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี1085010
163คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี529414182
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258310โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี711-
165คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325126โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัยขุนคงหางดงเชียงใหม่4268031
166คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204039โรงเรียนราชวินิตบางแก้วบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ598607300
167คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205063โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่งสง่า อุปถัมภ์)บ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา153451
168คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672007โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์คูจะนะสงขลา5324149
169คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608007โรงเรียนโคกตูมวิทยาโคกตูมเมืองลพบุรีลพบุรี25918918
170คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619015โรงเรียนแม่ระมาดน้อยขะเนจื้อแม่ระมาดตาก---
171คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428039วัดโนนสว่างบ้านแดงพิบูลย์รักษ์อุดรธานี554325
172คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566023โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี348242157
173คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438023โรงเรียนบ้านนาแวงนาแวงเขมราฐอุบลราชธานี648699
174คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439047โรงเรียนทรายมูลวิทยาทรายมูลทรายมูลยโสธร93110129
175คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440071โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)สิขุนหาญศรีสะเกษ14044115
176คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441095โรงเรียนบ้านนาราชควายนาราชควายเมืองนครพนมนครพนม696045
177คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640007วัดป่าประชาสามัคคี (ป่าจิตตประชาสามัคคี)ขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ---
178คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444167โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑รังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา1157784
179คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315143โรงเรียนบ้านวังไผ่บ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์7013169
180คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448007โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี185212116
181คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449031โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว6210226
182คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320007วัดปลายนาหลวงทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง1099326
183คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257031วัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี74169
184คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258311โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี554422
185คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325127โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐แม่อายแม่อายเชียงใหม่126262
186คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204040โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)บางแก้วบางพลีสมุทรปราการ40313046
187คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205064โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรี ประเสริฐ อุปถัมภ์)คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1354415
188คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672008โรงเรียนบ้านคูนายสังข์แคจะนะสงขลา728719
189คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608008โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายโคกตูมเมืองลพบุรีลพบุรี875255
190คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619016โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากแม่ท้อเมืองตากตาก---
191คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428040วัดสว่างบูรพารามกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี51696
192คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566024วัดแจ้งอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี1581361
193คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438024โรงเรียนบ้านนายูงหนองนกทาเขมราฐอุบลราชธานี8211990
194คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439048โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่ทรายมูลยโสธร817526
195คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440072โรงเรียนปรางค์กู่พิมายปรางค์กู่ศรีสะเกษ130882459
196คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441096โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมโพนแพงธาตุพนมนครพนม415766
197คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640008วัดประชารังสรรค์ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ116374
198คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445192โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางดอนอะรางหนองกี่บุรีรัมย์8011042
199คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315144วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการศรีเทพศรีเทพเพชรบูรณ์9755-
200คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448008โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี36324085