Showing 1-50 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432002โรงเรียนไฮหย่อง(พังโคน)ไฮหย่องพังโคนสกลนคร10114946
2คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132014วัดเขื่อนบุบผารามไฮหย่องพังโคนสกลนคร20--
3คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา632019โรงเรียนพังโคนวิทยาคมไฮหย่องพังโคนสกลนคร467590339
4คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438064โรงเรียนบ้านบ่อหินไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี8711382
5คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569015โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่10211586
6คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263019โรงเรียนอุดมศึกษาไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์14116690
7คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163006วัดสามร้อยยอดไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์28--
8คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263018วัดสามร้อยยอดไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์39736673
9คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263034โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์129340306
10คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443038โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ4013319
11คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257031วัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี74169
12คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257032โรงเรียนวัดหนองแจงไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี393221
13คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257033โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี202116
14คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438189โรงเรียนวัดไร่น้อยไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี129254119
15คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443031โรงเรียนบ้านไร่ขีไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ514433
16คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256101โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาไร่ขิงสามพรานนครปฐม210439299
17คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256102โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)ไร่ขิงสามพรานนครปฐม3361801
18คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256121วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมไร่ขิงสามพรานนครปฐม250309121
19คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นโท-เอก2256001วัดไร่ขิงไร่ขิงสามพรานนครปฐม-316185
20คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448013โรงเรียนบ้านแหลมหินไม้เค็ดเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี11713941
21คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655003โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทประชารังสรร)ไม้รูดคลองใหญ่ตราด1627823
22คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155004วัดคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
23คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319005โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามไม้งามเมืองตากตาก231511
24คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619007โรงเรียนผดุงปัญญาไม้งามเมืองตากตาก---
25คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443025วัดไชยาติการามไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ6214425
26คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112010วัดไพศาลีไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์45--
27คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444101วัดศิริชัยไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา363195127
28คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640016วัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ15714568
29คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140006วัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ33--
30คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440078วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ17212389
31คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440079โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ214393221
32คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140010วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ73--
33คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447154โรงเรียนบ้านโพนม่วงไพรขลาชุมพลบุรีสุรินทร์129037
34คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440065โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาไพรขุนหาญศรีสะเกษ3423891
35คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438186วัดหนองดุมไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี12936
36คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138035วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี21--
37คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438119วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี793434
38คณะจังหวัดอุทัยธานีนักธรรมชั้นตรี2111005วัดทุ่งสงบไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี24--
39คณะจังหวัดอุทัยธานีธรรมศึกษา211013โรงเรียนบ้านทุ่งมนไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี678451
40คณะจังหวัดอุทัยธานีธรรมศึกษา211039โรงเรียนบ้านคลองข่อยไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี10913012
41คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618003โรงเรียนลับแลศรีวิทยาไผ่ล้อมลับแลอุตรดิตถ์183811
42คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205058โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7411224
43คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา605013วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา551553232
44คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205013โรงเรียนวัดพระญาติการามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1239523
45คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314019โรงเรียนวัดสระประทุมไผ่รอบโพธิ์ประทับช้างพิจิตร984567
46คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314016โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้างพิจิตร8010140
47คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314046โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้างพิจิตร27624013
48คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148007วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี20--
49คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448057วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี253018
50คณะจังหวัดอ่างทองนักธรรมชั้นตรี2106004วัดนางในธัมมิการามไผ่จำศีลวิเศษชัยชาญอ่างทอง35--