Showing 1-50 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นโท-เอก1226006วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร-248150
2วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นตรี1126013วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร29--
3วัดไตรมิตรวิทยารามธรรมศึกษา126001วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร31816994
4วัดโสมนัสวิหารธรรมศึกษา129001โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร522214
5วัดโพธินิมิตรธรรมศึกษา117001โรงเรียนวัดโพธินิมิตรบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร95364
6วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร151418
7วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร710645535
8วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196009มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร2378258
9วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196005วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีบางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี790626317
10วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร15510860
11วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร355325116
12วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นตรี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร22--
13วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นโท-เอก1296014วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร-3529
14วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร584267118
15วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร18819445
16วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร12241014462
17วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1739619
18วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร180543
19วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร511119-
20วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196004วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร658429530
21วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร722337-
22วัดเรืองยศสุทธารามนักธรรมชั้นตรี1138042วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร20--
23วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138001วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร1268910
24วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138002กศน.เขตบางคอแหลม (กศน.)วัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร66--
25วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138003โรงเรียนวัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร785815
26วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138004โรงเรียนเบญจวรรณศึกษาทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร25138
27วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131007โรงเรียนสุโขทัย (วัดสุคันธาราม)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร1096615
28วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131008โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร957821
29วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131009โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร1324941
30วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นตรี1131009วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร38--
31วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นโท-เอก1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร-8154
32วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131001โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
33วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131011โรงเรียนพญาไทดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร2111641
34วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131002โรงเรียนวัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร383654
35วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131012โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร28--
36วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร963811
37วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131004โรงเรียนวัดอัมพวันดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร12812869
38วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131006วัดจันทรสโมสรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร895531
39วัดเทพากรธรรมศึกษา183002โรงเรียนวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร2320-
40วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร767439141
41วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144019โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร42--
42วัดเทพลีลานักธรรมชั้นโท-เอก1244015วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร-9771
43วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร51615096
44วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144008โรงเรียนเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร279308180
45วัดเทพลีลานักธรรมชั้นตรี1144036วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร52--
46วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144003โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร789800268
47วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144002โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร32018213
48วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144004โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร42521364
49วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144006โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร73569
50วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144005โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร16878-