Showing 351-400 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231003วัดโพนชัยด่านซ้ายด่านซ้ายเลย-10644
352คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231002วัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย-168110
353คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย-14489
354คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230002วัดไตรภูมิเซกาเซกาบึงกาฬ-170111
355คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230001วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬเมืองบึงกาฬบึงกาฬ-11965
356คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229002วัดอัมพวันท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย-9276
357คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229001วัดโพธิ์ชัยในเมืองเมืองหนองคายหนองคาย-477183
358คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228004วัดมัชฌิมบุรีหนองหานหนองหานอุดรธานี-280199
359คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228003วัดโพธิ์ชัยศรีบ้านผือบ้านผืออุดรธานี-14072
360คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี-179105
361คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228001วัดมัชฌิมาวาสหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี-289157
362คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151011วัดเขาถ้ำแรตคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา54--
363คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151010วัดเกาะแก้วเวฬุวันดงน้อยราชสาส์นฉะเชิงเทรา9--
364คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151009วัดไทรทองหนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา37--
365คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151008วัดห้วยน้ำทรัพย์ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา92--
366คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151007วัดเกตุสโมสรบางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา27--
367คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151006วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา28--
368คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา52--
369คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา98--
370คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151003วัดบางกระเจ็ดบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเทรา21--
371คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151002วัดหัวสวนบางสวนบางคล้าฉะเชิงเทรา18--
372คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151001วัดบางปรงธรรมโชติการามบางพระเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา154--
373คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150004วัดประสิทธิเวชบางปลากดองครักษ์นครนายก30--
374คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150003วัดฝั่งคลองเกาะหวายปากพลีนครนายก16--
375คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก53--
376คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150001วัดอุดมธานีบ้านใหญ่เมืองนครนายกนครนายก53--
377คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149009วัดวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว39--
378คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149008วัดหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว20--
379คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149007วัดสองพี่น้องโคคลานตาพระยาสระแก้ว97--
380คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149006วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว99--
381คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
382คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149004วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว88--
383คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149003วัดเขาป่าแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว68--
384คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว52--
385คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149001วัดสระแก้วสระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว86--
386คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148007วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี20--
387คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148006วัดโพธิ์ศรีสำพันตานาดีปราจีนบุรี86--
388คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148005วัดบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรี24--
389คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148004วัดธรรมโพธิ์ศรีหาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี77--
390คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148003วัดแจ้งประจันตคามประจันตคามปราจีนบุรี68--
391คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148002วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี260--
392คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี78--
393คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147017วัดวารีวันจีกแดกพนมดงรักสุรินทร์50--
394คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147016วัดทักษิณวารีสิริสุขลำดวนลำดวนสุรินทร์34--
395คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147015วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุงบัวเชดบัวเชดสุรินทร์51--
396คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์82--
397คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์40--
398คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147012วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์133--
399คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147011วัดศรีสว่างโคกสะอาดสนมสนมสุรินทร์27--
400คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147010วัดสหมิตรบำรุงเสม็จสำโรงทาบสุรินทร์47--