Showing 301-350 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251001วัดโสธรวรารามหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-18189
302คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นโท-เอก4250001วัดพราหมณีสาริกาเมืองนครนายกนครนายก-13462
303คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นโท-เอก4249001วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว-292106
304คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก4248001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี-286132
305คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก4247001วัดศาลาลอยในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์-824391
306คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246002วัดพญาแลนาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-296198
307คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-324152
308คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์-207111
309คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245002วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์-200114
310คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-399241
311คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244005วัดบ้านไร่โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา-215167
312คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244004วัดเดิมในเมืองพิมายนครราชสีมา-214148
313คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244003วัดบ้านหาญด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา-358219
314คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244002วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา-189120
315คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244001วัดสะแกในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา-377212
316คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นโท-เอก4243001วัดบ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ-338125
317คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นโท-เอก4242001วัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหาร-15966
318คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก4241002วัดพระธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมนครพนม-22370
319คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก4241001วัดสว่างสุวรรณารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม-26685
320คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240004วัดศิริวราวาสน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ-259129
321คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240003วัดทุ่งสว่างตาเกษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ-28092
322คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ-362123
323คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240001วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ-223112
324คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นโท-เอก4239001วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร-388110
325คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238005วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี-22093
326คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238004วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี-304174
327คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238003วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี-354229
328คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238002วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี-336146
329คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี-339126
330คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237005วัดธาตุเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด-180113
331คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237004วัดเหนือกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-16584
332คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237003วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด-187111
333คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237002วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด-14268
334คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237001วัดบ้านเปลือยใหญ่รอบเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด-165119
335คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์-13992
336คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236003วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์-9158
337คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236002วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์-16970
338คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-15693
339คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม-9157
340คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235002วัดพยัคฆภูมิวรารามปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม-14787
341คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235001วัดมหาชัยตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม-194147
342คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234005วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น-14586
343คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234004วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น-252171
344คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234003วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น-145101
345คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234002วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น-17396
346คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น-345219
347คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233002วัดศิริชัยพัฒนารามนากลางนากลางหนองบัวลำภู-14864
348คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233001วัดสว่างอารมณ์เมืองใหม่ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู-194112
349คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232002วัดพระธาตุเชิงชุม (เอก)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร--133
350คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232001วัดพระธาตุเชิงชุม (โท)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร-353-