Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166017วัดราษฎร์เจริญเกาะพะงันเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี7--
252คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166016วัดพระบรมธาตุไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี45--
253คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166015วัดศรีสุวรรณสมอทองท่าชนะสุราษฎร์ธานี49--
254คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166014วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี19--
255คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166013วัดสองพี่น้องคลองศกพนมสุราษฎร์ธานี36--
256คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166012วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี5--
257คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166011วัดแสงสะท้อนไทรขึงพระแสงสุราษฎร์ธานี45--
258คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166010วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี26--
259คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166009วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี47--
260คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166008วัดประเดิมหน้าเมืองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี23--
261คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166007วัดดอนสักดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี15--
262คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166006วัดโฉลกศิลารามลำพูนบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี56--
263คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166005วัดควนท่าแร่ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี29--
264คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166004วัดชโลตตมารามนาใต้บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี11--
265คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166003วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี50--
266คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166002วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี43--
267คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166001วัดกลางใหม่มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี63--
268คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165008วัดเทพนิมิตตะโกทุ่งตะโกชุมพร---
269คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165007วัดสุวรรณธารารามสวนแตงละแมชุมพร---
270คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165006วัดเขาเจดีย์บางสนปะทิวชุมพร---
271คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165005วัดแหลมยางท่าแซะท่าแซะชุมพร108--
272คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165004วัดแหลมปอสวีสวีชุมพร46--
273คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165003วัดหาดสำราญหาดยายหลังสวนชุมพร45--
274คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165002วัดด่านประชากรหลังสวนหลังสวนชุมพร43--
275คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165001วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร74--
276คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164023วัดมะนาวหวานช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราช46--
277คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164022วัดนพรัตนารามกรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช32--
278คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164021วัดพระพรหมนาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช29--
279คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164020วัดสระใครเชียรเขาเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช16--
280คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164019วัดถ้ำทองพรรณราถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช20--
281คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164018วัดหนองดีทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช29--
282คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164017วัดพรหมโลกพรหมโลกพรหมคีรีนครศรีธรรมราช13--
283คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164016วัดโพธารามกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช19--
284คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช20--
285คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164014วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช94--
286คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164013วัดชายเขาเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช12--
287คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164012วัดดิษฐวรารามท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช49--
288คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164011วัดปากเชียรเชียรใหญ่เชียรใหญ่นครศรีธรรมราช34--
289คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164010วัดแหลมแหลมหัวไทรนครศรีธรรมราช35--
290คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164009วัดสโมสรสันนิบาตเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช60--
291คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164008วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช47--
292คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164007วัดควนยูงนาแวฉวางนครศรีธรรมราช25--
293คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164006วัดบ่อน้ำร้อนวังหินบางขันนครศรีธรรมราช27--
294คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164005วัดเขาปรีดีปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช120--
295คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164004วัดวังฆ้องสามตำบลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช19--
296คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164003วัดเนกขัมมารามร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช30--
297คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164002วัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช53--
298คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164001วัดสระเรียงในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช130--
299คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251003วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา-15467
300คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251002วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา-7441