Showing 151-200 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128002วัดโนนสว่างหมากหญ้าหนองวัวซออุดรธานี69--
152คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128001วัดโพธิสมภรณ์หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี74--
153คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี6125001วัดเจดีย์หลวงพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่159--
154คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี6122001วัดรัตนวนารามท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา30--
155คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี6121001วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย57--
156คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี6120001วัดสามัคคีบุญญารามพระบาทเมืองลำปางลำปาง58--
157คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี6119001วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย20--
158คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นตรี6118001วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์20--
159คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นตรี6115001วัดสนธิกรประชารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์80--
160คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11--
161คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี6112001วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์38--
162คณะจังหวัดชัยนาทนักธรรมชั้นตรี6110001วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท20--
163คณะจังหวัดสิงห์บุรีนักธรรมชั้นตรี6109001วัดโบสถ์อินทร์บุรีอินทร์บุรีสิงห์บุรี83--
164คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี6108001วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี73--
165คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี6107001วัดพระพุทธแสงธรรมหนองนากหนองแคสระบุรี29--
166คณะจังหวัดอ่างทองนักธรรมชั้นตรี6106001วัดเฉลิมกาญจนาภิเษกราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง3--
167คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี6105002วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา70--
168คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี6105001วัดเสนาสนารามหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา64--
169คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี6103001วัดโบสถ์บางกระบือสามโคกปทุมธานี51--
170คณะจังหวัดนนทบุรีนักธรรมชั้นตรี6102001วัดราษฎร์นิยมราษฎร์นิยมไทรน้อยนนทบุรี33--
171คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นโท-เอก5277001วัดประชุมชลธาราสุไหงปาดีสุไหงปาดีนราธิวาส-3817
172คณะจังหวัดยะลานักธรรมชั้นโท-เอก5276001วัดนิโรธสังฆารามสะเตงเมืองยะลายะลา-4627
173คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นโท-เอก5275001วัดมุจลินทวาปีวิหารตุยงหนองจิกปัตตานี-3124
174คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล-6819
175คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก5273001วัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง-13862
176คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก5272001วัดโคกสมานคุณหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา-490186
177คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นโท-เอก5271001วัดสุวรรณคีรีวิหารเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง-6621
178คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก5270001วัดพระธาตุคีรีเขตตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา-6326
179คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่-10127
180คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นโท-เอก5268001วัดประสิทธิชัยทับเที่ยงเมืองตรังตรัง-14555
181คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นโท-เอก5267001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต-6234
182คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก5266001วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี-279146
183คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก5265001วัดชุมพรรังสรรค์นาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร-139112
184คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นโท-เอก5264001วัดแจ้งท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช-332160
185คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177007วัดสุคิรินประชารามสุคิรินสุคิรินนราธิวาส24--
186คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177005วัดประชุมชลธาราสุไหงปาดีสุไหงปาดีนราธิวาส20--
187คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177004วัดชลธาราวาสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส17--
188คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177003วัดราษฎร์สโมสรรือเสาะรือเสาะนราธิวาส18--
189คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177002วัดสิทธิสารประดิษฐ์พร่อนตากใบนราธิวาส21--
190คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177001วัดเขานาคากะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส28--
191คณะจังหวัดยะลานักธรรมชั้นตรี5176002วัดพุทธาธิวาสเบตงเบตงยะลา25--
192คณะจังหวัดยะลานักธรรมชั้นตรี5176001วัดนิโรธสังฆารามสะเตงเมืองยะลายะลา70--
193คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175006วัดบุพพนิมิตแม่ลานแม่ลานปัตตานี9--
194คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175005วัดปิยารามปิยามุมังยะหริ่งปัตตานี20--
195คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175004วัดวิมลวัฒนารามแป้นสายบุรีปัตตานี14--
196คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175003วัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี10--
197คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175002วัดศรีมหาโพธิ์โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี51--
198คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175001วัดมุจลินทวาปีวิหารตุยงหนองจิกปัตตานี20--
199คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174006วัดเขาน้อยควนโพธิ์เมืองสตูลสตูล11--
200คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174005วัดทุ่งขมิ้นป่าแก่บ่อหินทุ่งหว้าสตูล13--