Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140001วัดหลวงสุมังคลารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ37--
102คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139003วัดสุมังคลารามสามแยกเลิงนกทายโสธร44--
103คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139002วัดหอก่องฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร36--
104คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139001วัดศรีธรรมารามในเมืองเมืองยโสธรยโสธร35--
105คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138012วัดช่องเม็กธรรมารามช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี19--
106คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138011วัดสุมังคลารามเหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี13--
107คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138010วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่นาคำศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี22--
108คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138009วัดป่าศิลาเลขเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี19--
109คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138008วัดประชาเกษมเขมราฐเขมราฐอุบลราชธานี19--
110คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138007วัดสระแก้วพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี35--
111คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138005วัดวารีอุดมสีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี27--
112คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138004วัดเมืองเดชเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี14--
113คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138003วัดแสนสำราญวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี20--
114คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138001วัดสุปัฏนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี28--
115คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี6137001วัดบึงพระลานชัยในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด101--
116คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์180--
117คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี6135001วัดประชาบำรุงตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม51--
118คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134010วัดป่าศรีบุรีหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น21--
119คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134009วัดศรีภูเวียงภูเวียงภูเวียงขอนแก่น49--
120คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134008วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น28--
121คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134007วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น30--
122คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134006วัดศรีสุมังคล์ชนบทชนบทขอนแก่น42--
123คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134005วัดสระจันทราวาสเมืองพลพลขอนแก่น13--
124คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134004วัดคุ้มจัดสรรค์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น11--
125คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134003วัดมหาชัยวังชัยน้ำพองขอนแก่น61--
126คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134002วัดศรีประทุมวนารามบ้านฝางบ้านฝางขอนแก่น20--
127คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น39--
128คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี6133001วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู124--
129คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132008วัดอุดมรัตนารามอากาศอากาศอำนวยสกลนคร27--
130คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132007วัดกุดเรือคำวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร42--
131คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132006วัดเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร29--
132คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132005วัดคามวาสีตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร40--
133คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132004วัดศรีสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร55--
134คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132003วัดสามัคคีธรรมพังโคนพังโคนสกลนคร20--
135คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132002วัดสุทธิมงคลพรรณาพรรณานิคมสกลนคร21--
136คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132001วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร84--
137คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี6131001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย184--
138คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นตรี6130001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ45--
139คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129003วัดป่าธรรมวนารามหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย33--
140คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129002วัดอรัญญวาสีท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย99--
141คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129001วัดจันทรสามัคคีมีชัยเมืองหนองคายหนองคาย45--
142คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128011วัดสร้างแข้หนองหานหนองหานอุดรธานี20--
143คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128010วัดดอนคำทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี25--
144คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128009วัดป่าภูก้อนบ้านก้องนายูงอุดรธานี50--
145คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128008วัดป่าโพนพระเจ้านายูงศรีธาตุอุดรธานี24--
146คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128007วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี39--
147คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128006วัดบ้านค้อเขือน้ำบ้านผืออุดรธานี37--
148คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128005วัดเหล่าหลวงวังทองบ้านดุงอุดรธานี40--
149คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128004วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี82--
150คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128003วัดอัมพวันคอนสายกู่แก้วอุดรธานี32--