Showing 251-300 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575005วัดศรีมหาโพธิ์โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี240745
252คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575006วัดราษฎร์บูรณะควนโนรีโคกโพธิ์ปัตตานี583315
253คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175002วัดศรีมหาโพธิ์โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี51--
254คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108006วัดสามัคคีประชารามยางรากโคกเจริญลพบุรี21--
255คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208048โรงเรียนโคกเจริญวิทยาโคกเจริญโคกเจริญลพบุรี16321521
256คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208049โรงเรียนยางรากวิทยายางรากโคกเจริญลพบุรี21212958
257คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208050โรงเรียนโคกแสมสารโคกแสมสารโคกเจริญลพบุรี835934
258คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208051โรงเรียนบ้านหนองมะค่าหนองมะค่าโคกเจริญลพบุรี786319
259คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208052โรงเรียนบ้านสระเพลงยางรากโคกเจริญลพบุรี131399
260คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449034โรงเรียนทัพพระยาพิทยาโคกสูงโคกสูงสระแก้ว61812052
261คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149008วัดหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว20--
262คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108004วัดสิงห์คูยางโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี55--
263คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208030โรงเรียนโคกสำโรงโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี165548
264คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208031โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาคลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี2819779
265คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208032โรงเรียนบ้านเขาทับควายห้วยโป่งโคกสำโรงลพบุรี25753-
266คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208033โรงเรียนอนุบาลเพนียดเพนียดโคกสำโรงลพบุรี1441742
267คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208034โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทรารามโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี21810837
268คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208035โรงเรียนบ้านวังเพลิงวังเพลิงโคกสำโรงลพบุรี1478666
269คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208083โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีห้วยโป่งโคกสำโรงลพบุรี3462112
270คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208093โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรงโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี2924533
271คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432022วัดศรีสุพรรณตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร259271149
272คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432039วัดศรีสว่างด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร---
273คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132016วัดศรีสุพรรณตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร20--
274คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438038วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี20128983
275คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138011วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี41--
276คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438173โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมโขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี343200111
277คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438196โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี112127137
278คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438197โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างหนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี---
279คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435021โรงเรียนวัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม879979
280คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435022โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม89168114
281คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435023โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนวังยาวโกสุมพิสัยมหาสารคาม161-8
282คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435025โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรหนองบัวโกสุมพิสัยมหาสารคาม1057182
283คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435027โรงเรียนบ้านวังโพนเขวาไร่โกสุมพิสัยมหาสารคาม217--
284คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435028โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาเขวาไร่โกสุมพิสัยมหาสารคาม287194154
285คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม49--
286คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435053โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม344193161
287คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435072โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม20420154
288คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435073โรงเรียนบ้านทิพโสตดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม48--
289คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435074โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)เขื่อนโกสุมพิสัยมหาสารคาม6771-
290คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม-9157
291คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113002วัดอมฤตลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร36--
292คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313020วัดเกาะรากเสียดนอกเพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร11814813
293คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313021โรงเรียนโกสัมพีวิทยาโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร19312616
294คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านหนองแดนโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร77814
295คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313023โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร6313248
296คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313024โรงเรียนบ้านดงซ่อมโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร49528
297คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112003วัดโกรกพระเหนือโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์6--
298คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312022โรงเรียนโกรกพระบางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์118185184
299คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312057วัดโกรกพระเหนือโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์1404622
300คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154006วัดบางสระเก้าบางสระเก้าแหลมสิงห์จันทบุรี16--