Showing 101-150 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637034โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด40914
102คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437102โรงเรียนบ้านวังม่วยวังสามัคคีโพนทองร้อยเอ็ด203215
103คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437103วัดอุทกวรารามสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด202653
104คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237002วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด-14268
105คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด49--
106คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437068วัดบ้านปลาคูณท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด---
107คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437069โรงเรียนทรายทองวิทยาโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด31144597
108คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637030โรงเรียนทรายทองวิทยาโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด3777651
109คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437119โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์โพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด2562-
110คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637065โรงเรียนยางคำวิทยายางคำโพนทรายร้อยเอ็ด5394-
111คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637098โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาสามขาโพนทรายร้อยเอ็ด3754951
112คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138032วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี25--
113คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438105วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี6553
114คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438106โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี912511
115คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438107โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี45504285
116คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438108โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี195132
117คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438109โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงสองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี3216642
118คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438110โรงเรียนบ้านโสกชันสารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี4313223
119คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438111โรงเรียนวุฒิศึกษาสารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี7421846
120คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438112โรงเรียนบ้านนาขามสำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี3418423
121คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438113โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมเหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี79260150
122คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438114โรงเรียนบ้านดงตาหวังเหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี271602
123คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438115โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี2513722
124คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438195โรงเรียนผอบ ณ นครสำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี614165
125คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440107วัดบ้านโดดโดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ331468
126คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440108โรงเรียนบ้านเสียวเสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ737872
127คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440150โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคมผือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ704675
128คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140020วัดปลาเดิดโดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ43--
129คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นตรี3114003วัดโพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร47--
130คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314016โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้างพิจิตร8010140
131คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314017โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้างพิจิตร14613825
132คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314018โรงเรียนบ้านหนองสะแกเนินสว่างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร1048539
133คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314019โรงเรียนวัดสระประทุมไผ่รอบโพธิ์ประทับช้างพิจิตร984567
134คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314046โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้างพิจิตร27624013
135คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314062วัดบึงกอกเนินสว่างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร1206525
136คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา606002วัดศีลขันธารามอ่างแก้วโพธิ์ทองอ่างทอง42322776
137คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206018วัดท่าโขลงกิตติยารามบ่อแร่โพธิ์ทองอ่างทอง192943
138คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206019วัดโพธิ์เกรียบบางพลับโพธิ์ทองอ่างทอง1677915
139คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206020วัดโคกพุทราโคกพุทราโพธิ์ทองอ่างทอง577426
140คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206021วัดยางช้ายยางซ้ายโพธิ์ทองอ่างทอง1549177
141คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429022วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย234230164
142คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129019วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย17--
143คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137010วัดป่าประสารอำไพวงษ์เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด37--
144คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437064วัดสว่างสระทองขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด29035982
145คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437066วัดสุวรรณารามคำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด5811582
146คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437067วัดกลางเชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด170464
147คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637011โรงเรียนชุมชนบัวคำบัวคำโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด329128
148คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637028โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง)คำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด4518732
149คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637029โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)สะอาดโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด341861
150คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637063โรงเรียนภัทรดลขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด68933