Showing 51-100 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566045โรงเรียนวัดชยารามตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี27516066
52คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566046โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาป่าเวไชยาสุราษฎร์ธานี535234
53คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566047โรงเรียนบ้านพรุยายชีปากหมากไชยาสุราษฎร์ธานี495528
54คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566048โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงปากหมากไชยาสุราษฎร์ธานี777867
55คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566049โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงปากหมากไชยาสุราษฎร์ธานี156985
56คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566050โรงเรียนวัดสุทธาวาสโมถ่ายไชยาสุราษฎร์ธานี528644
57คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566051โรงเรียนวัดพุมเรียงพุมเรียงไชยาสุราษฎร์ธานี173493
58คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566052โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมพุมเรียงไชยาสุราษฎร์ธานี572835
59คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566077โรงเรียนวัดรัตนารามเลม็ดไชยาสุราษฎร์ธานี1341361
60คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103กศน.อำเภอไชยา (กศน.)ตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี773-
61คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166016วัดพระบรมธาตุไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี45--
62คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428032วัดไชยนาถวรารามไชยวานไชยวานอุดรธานี247139159
63คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128029วัดไชยนาถวรารามไชยวานไชยวานอุดรธานี26--
64คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125007วัดป่าไม้แดงหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่34--
65คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325030วัดป่าไม้แดงหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่2353116
66คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441088โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์บ้านค้อโพนสวรรค์นครพนม196217179
67คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441089โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนาหัวบ่อโพนสวรรค์นครพนม1239623
68คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441090โรงเรียนบ้านนาขมิ้นนาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม12212717
69คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441091โรงเรียนบ้านโพนบกโพนบกโพนสวรรค์นครพนม11011637
70คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441092โรงเรียนบ้านเสาเล้าโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม4853-
71คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441093โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม467321208
72คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141009วัดศรีสว่างโพนจานโพนสวรรค์นครพนม48--
73คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441045โรงเรียนบ้านโพนจานโพนจานโพนสวรรค์นครพนม166312124
74คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429014วัดภิรมยารามจุมพลโพนพิสัยหนองคาย1547947431
75คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429015วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย1041644210
76คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429016วัดเจริญผลเหล่าต่างคำโพนพิสัยหนองคาย9018421
77คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129011วัดภิรมยารามจุมพลโพนพิสัยหนองคาย69--
78คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129012วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย79--
79คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129013วัดเจริญผลเหล่าต่างคำโพนพิสัยหนองคาย15--
80คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432025วัดอินทรังสฤษฏิ์นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร911830
81คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432026วัดศรีมงคลนาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร27714336
82คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132017วัดศรีมงคลนาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร41--
83คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432051วัดอรุณแสงทองบ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร12552-
84คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432052โรงเรียนบ้านกลางนาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร000
85คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432053โรงเรียนโพนพิทยาคมบ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร11916064
86คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432054โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยานาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร9219
87คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432063โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วบ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร92102
88คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437008โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด---
89คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด52--
90คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437070โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด---
91คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437071วัดศรีวิไลมงคลโคกสูงโพนทองร้อยเอ็ด56450
92คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437072วัดอรุณสิงห์คารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด6619179
93คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437073วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด837353
94คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437074วัดธาตุอุปมุงโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด103938
95คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437075โรงเรียนบ้านวังยาววังสามัคคีโพนทองร้อยเอ็ด133560
96คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437076วัดนิคมคณารามแวงโพนทองร้อยเอ็ด3912717
97คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437078โรงเรียนบ้านอุ่มเม่าอุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด7917159
98คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437079โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์พรมสวรรค์โพนทองร้อยเอ็ด---
99คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637016วิทยาลัยการอาชีพโพนทองแวงโพนทองร้อยเอ็ด1411100
100คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637033โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาแวงโพนทองร้อยเอ็ด408221