Showing 451-500 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445177โรงเรียนบ้านหนองการะโกแคนดงแคนดงบุรีรัมย์826729
452คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445178โรงเรียนแคนดงพิทยาคมแคนดงแคนดงบุรีรัมย์54263189
453คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445179โรงเรียนดงพลองพิทยาคมดงพลองแคนดงบุรีรัมย์143193
454คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144028วัดศาลาหนองขอนบึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา22--
455คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444122วัดศาลาหนองขอนบึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา248201107
456คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446008วัดสง่าคงคารามบ้านแก้งแก้งคร้อชัยภูมิ28210545
457คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446009วัดป่าโคกกุงโคกกุงแก้งคร้อชัยภูมิ5747636
458คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ93--
459คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446047วัดภูเขาทองท่ามะไฟหวานแก้งคร้อชัยภูมิ237124102
460คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก6246001วัดศรีแก้งคร้อช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ-4551
461คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี6146002วัดศรีแก้งคร้อช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ12--
462คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154008โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี37--
463คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254015โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นพวาแก่งหางแมวจันทบุรี8610949
464คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254030โรงเรียนวัดขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี---
465คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี2107002วัดเขาพระแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี110--
466คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207011โรงเรียนแก่งคอยแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี218514163
467คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207012โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี33727379
468คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207013โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมชะอมแก่งคอยสระบุรี1736390
469คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207014โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรี158202
470คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207016โรงเรียนวัดโคกกรุงชำผักแพวแก่งคอยสระบุรี1815746
471คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207017โรงเรียนอนุบาลทับกวางทับกวางแก่งคอยสระบุรี1301394
472คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207018โรงเรียนวัดป่าไผ่ทับกวางแก่งคอยสระบุรี3398132
473คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207019โรงเรียนไพฑูรย์วิทยาแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี19178-
474คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207020โรงเรียนแสงวิทยาแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี8423-
475คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207021โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี27438-
476คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207022โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยสองคอนแก่งคอยสระบุรี1835122
477คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207023โรงเรียนบ้านหินซ้อนหินซ้อนแก่งคอยสระบุรี227833
478คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207024โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาท่ามะปรางแก่งคอยสระบุรี20719838
479คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207026โรงเรียนวัดท่ามะปรางท่ามะปรางแก่งคอยสระบุรี1474-
480คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี18--
481คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี6153002วัดสารนาถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง72--
482คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153003วัดบุนนาคชากโดนแกลงระยอง98--
483คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253013โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยบ้านนาแกลงระยอง295210104
484คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253030โรงเรียนวัดสุขไพรวันกองดินแกลงระยอง1158926
485คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นโท-เอก6253001วัดสารนาถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง-5844
486คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135002วัดโพธิ์ศรีแกดำแกดำแกดำมหาสารคาม22--
487คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431021วัดเอราวัณพัฒนารามผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย41910493
488คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431048วัดวุฒิสมานชัยผาสามยอดเอราวัณเลย17812699
489คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131017วัดเอราวัณพัฒนารามผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย30--
490คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา631010โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมเอราวัณเอราวัณเลย---
491คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138039วัดมงคลในเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี38--
492คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438163วัดมงคลในเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี24918394
493คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438174โรงเรียนบ้านจิกแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี978440
494คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่32--
495คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองเหนือคลองกระบี่2849928
496คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569020โรงเรียนบ้านนาปงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่113511
497คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี6144003วัดป่าศิริวันบรรพตโนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา37--
498คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444163โรงเรียนบ้านหนองเข้-หนองตูมสุขไพบูลย์เสิงสางนครราชสีมา9912729
499คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144011วัดสว่างวนารามเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา52--
500คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444048โรงเรียนสุขไพบูลย์วิทยาสุขไพบูลย์เสิงสางนครราชสีมา11121138