Showing 1-50 of 6,967 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112010วัดไพศาลีไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์45--
2คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312038วัดโคกเดื่อโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์1215162
3คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440078วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ17212389
4คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440079โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ214393221
5คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440080โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์สำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษ86954
6คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440148โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมโนนปูนไพรบึงศรีสะเกษ1245654
7คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440159โรงเรียนบ้านปราสาทเยอปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษ2725619
8คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140010วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ73--
9คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258322โรงเรียนไทรโยคใหญ่ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี825317
10คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258329โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี353214
11คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258337โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี5172
12คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258343โรงเรียนบ้านเขาสามชั้นลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี654-
13คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258115โรงเรียนบ้านแก่งจอไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี946339
14คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258116โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี113216168
15คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258117โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี196242
16คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258119โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี2189080
17คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258120โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี226421132
18คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258122โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี---
19คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258123โรงเรียนบ้านบ้องตี้บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี59786
20คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258124โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี107622
21คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258125โรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี568447
22คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258126โรงเรียนบ้านวังสิงห์สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี916619
23คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี52--
24คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258290โรงเรียนอนุบาลไทรโยคท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี16414120
25คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258294โรงเรียนบ้านแก่งระเบิดวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี1168629
26คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202033วัดไทรใหญ่ไทรน้อยไทรน้อยนนทบุรี67230653
27คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202034โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยไทรน้อยไทรน้อยนนทบุรี34421180
28คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202035โรงเรียนวัดมะสงทวีวัฒนาไทรน้อยนนทบุรี25311411
29คณะจังหวัดนนทบุรีนักธรรมชั้นตรี6102001วัดราษฎร์นิยมราษฎร์นิยมไทรน้อยนนทบุรี33--
30คณะจังหวัดนนทบุรีนักธรรมชั้นตรี2102006วัดมะสงไทรน้อยไทรน้อยนนทบุรี39--
31คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113007วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร38--
32คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร23321562
33คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาพานทองไทรงามกำแพงเพชร178276236
34คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313072โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร12477-
35คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139008วัดไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร23--
36คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439049วัดไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร7715743
37คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439050โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมน้ำคำไทยเจริญยโสธร15413910
38คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439063โรงเรียนคำเตยวิทยาคำเตยไทยเจริญยโสธร97281115
39คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439064โรงเรียนบ้านส้มผ่อส้มผ่อไทยเจริญยโสธร201674
40คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา606001วัดเฉลิมกาญจนาภิเษกราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง442536
41คณะจังหวัดอ่างทองนักธรรมชั้นตรี6106001วัดเฉลิมกาญจนาภิเษกราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง3--
42คณะจังหวัดอ่างทองนักธรรมชั้นตรี2106006วัดไชโยไชโยไชโยอ่างทอง16--
43คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206027สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองไชยภูมิไชโยอ่างทอง273332128
44คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566038วัดพระบรมธาตุไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี833915
45คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566039โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี12617196
46คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566040วิทยาลัยการอาชีพไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี552110
47คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566041โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สฎ.เลม็ดไชยาสุราษฎร์ธานี104156198
48คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566042เรือนจำอำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี67121
49คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566043โรงเรียนพุทธนิคมตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี506348
50คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566044โรงเรียนไชยาวิทยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี5762136